Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.82 MB
2010-02-28 14:37:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2331
5811
Rövid leírás | Teljes leírás (1.47 MB)

Zalai Közlöny 1929. 121-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

69. évfolyam, 121. szám
Nagykanizsa, 1920 junlus 1, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KOZLOHT
SuiteulMg éi kluddhlvital: P6 ut 5. uim Kuxthelyl KókkludóhlviUl Kosiulh L«|o»-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
PJdHzclési ára: egy hón 1 pengő M Iliiéi
Tizennégyen gyilkolták meg Rnsznyák Péter kereskedőt,
vallja
\'a kassal esküitek előtt Rlbár Jenő cigány
Kutsa, május .11 A cigányper inai tárgyalásán a borkúti helyszíni szemle Jegyzökönyvének felolvasása következett. Az elnök Lengyel József csavaigó ujabb kihallgatását nem rendelte el, mert a helyszíni szemle igazolta. Iiogy Ondercsó Lajost a cigányok ölték meg.
Az elnök közölte, hogy Ribár Jenő a borkuli szemlén jelentkezett nála azzal, hogy beismerő vallomást akar tenni, de fél társai, különösen Filke bosszújától. Az elnök eue kijeleniclle a vádlottnak, hogy garantálja, soha életében sem fog Filke Sándorral besrélnl. Erre
Rlbár Jenő Rusznyák Péter kereskedő és Ondercsó Lajos meggyilkolásáról beismerő vallomást tett. Nem akart elmenni Rusznyák Péter kereskedő lakásához, de
Ribár Pá! kényszeritette. Tizennégyen vetlek részt az expedícióban. Ribár Jenő az utcán maradt őrnek, mig a többiek bementek. Csak akkor tudta meg, mi történt a helyiségben, amikor látta, hogy Filke Sándor véres baliával tért vissza.
Ribár Jenő ezulán kijelenti, hogy 25 koronát kapott az elrabolt pénzből. Azután elmondja, hogyan folyt le Csekájpuszlán Makrán mellett a gyilkosság, amelynek Kocserka és Rigó Erzsébet estek áldozatul. Itt Filke, Rlbár Pál és a mlr meghall Horvát Józsi ölték meg az áldozatokat.
Rlbár Jenő a furcsaerdei gyilkosságra vonatkozóan tett részletes vallomást. Ribár Pál öt is elhívta munkára, azzal, hogy dolgozni mennek. Amikor a Furcsa-erdötie érlek, Ribár Pál kijelentette, hogy mindenkivel végeznek, aki szembejön velllk. Pár perc múlva szembe jött velük egy idősebb nénike, akit megfojiott, de 36 tojáson kívül semmit sem talált nála. A tojásokat a gyilkosság színhelyén megetlék.
A mai tárgyalás szenzációja Kónya József vádlott kihallgatása volt.
Kónya kijelenti, hogy nem volt jelen a furcsa erdei gyilkosságnál.
Az elnök megállapítja, hogy Kónya József csupán egy gyilkossággal van vádolva és csak Filke tett ellene terhelő vallomást. Maga elé szólítja Fiikét és ezt kérdi tőle: — Ott volt e Kónya József? Filke azt a meglepő választ adja, hogv nem volt ott.
Elnök (szemrehányóan): Hát akkor inicrt keverted bele mégis a gyil-
kosságba ?
— Azért, mert vertek engem és qzl akarták, hogy minél löbb nevet mondjak.
Elnök : Hát látod, már csak ezért az egyért is megérdemled a kötelet.
Garantálom is, hogy lógni fogsz I Hogy mersz ártatlan embert bele-
keverni ?
Ezután a kél sikelnéma vádlottat ha\'lgatják ki. Ezek is mindent tagadnak.
Gróf Be/^Ien István miniszterelnök inkei birtokára érkezett
Néhány naply lukén UdUl a mlnlszterelnifK, axíán utaxlK Maürlöba
Budapest, május 31. (Éjszakai rádiójelentés) A Budapesti Értesítő jelenti: Óról Bethlen István miniszterelnök néhány napi üdülésre inkei birtokára érkezett, ahonnan a legközelebbi napokban indul el madridi útjára.
AZ ANGOL VÁLASZTÁSOK UTOLSÓ EREDMÉNYEI:
munkáspárt 283, konzervatívok 236, liberálisok 50, független pártiak 7 mandátum
Mac Donald pártja nem szerezheti meg az abszolút többséget, ami egy mandátumon múlik Még 18 mandátum sorsa ismeretlen
Csütörtökön kezdődött meg az 1929-es esztendő legnagyobb világpolitikai eseménye : az angol választások. A föld valamennyi országában izgatottan várják a választási eredményeket, mert kevés olyan politikai esemény bir ilyen kihatás...