Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.49 MB
2010-02-28 14:39:14
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
696
6660
Rövid leírás | Teljes leírás (1.45 MB)

Zalai Közlöny 1929. 146-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

60, évfolyam, 146. szám
Nagykanüwa, 1939 Juliin 2, kedd
Ara 14 fillér f"
tUl t F4*t í. i_
Krattl Kowutb lijof-u. 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbaríts Lajos
A debreceni dalos-verseny
Az egriek vitték el a kormányzó vándordíját
Debrecen, Jullua 1 Három napig tartó Ünnepségek ktaötl folyt le Debrecenben az Országos Öalos3zövetsi>g XXlI. dalos-versenye. A vettenyre
210 vidéki dalárda érkezett tízezer taggal.
Szombaton reggel 9 órakor külön-inaton érkezett Debrecenbe Horthy liklói kormányzó a feleségével és nagy kíséretével. A pályaudvari rövid fogadtatás után a kormányzó-pár átvonult a Csokonai színházba, ahol a Klrilydijas csoport tartotta hangverse rtyét
a kormányzó vándordíjáért A versenyben résztveti a Miskolci Dátegylet, a MÁV gépgyári Acélhang, Budapesti Polgári Dalkör, Szegedi Dalárda és az Egri Dalkor.
A kormányzó kétórai tartózkodás után elhagyta Debrecent. Egyébként a dalosversenyek a város ót helyén folytak szüntelenül. A királydíjas csoporton kívül a nehéz mtldal csoportban 29, a könnyű dalcsoportban 22, a népdalcsoportban 63, a kezdók csoportjában 43, a vegyeskari csoportban pedig 12 benevezett dal-egyestllet vett részt a nagy tornán. A késő esti órákig tartó fárasztó versenyek után a káprázatosan kivilágított Piac- és Kossuth-utcán kezdődött meg a karnevál, melynek hatalmat émbertömegei a hajnali órákban tértek nyugalomra.
Vasárnap délelőtt az Országos Dalosszövetség tartotta meg díszközgyűlését a városházán. Oerlóczy Béla kormányfőtanácsos, elnök nyitotta meg a közgyűlést és bejelentette, hogy a Szövetség diszelnökeiül megválasztotta dr. Baltazár Dezső püspököt, dr. Llndenberger János apostoli kormányzót, Hadházy Zsigmond főispánt, Vásáry István polgármestert, Rlpka Ferenc főpolgármestert és gróf Majldth J. Oézát.
Vasárnap délután a Nagyerdőn a Debrecenben Időző
10 ezer dalos összkari hangversenyre
gyűlt össze. Az egyetemi sporttér (Mási területén k riilbdül 50 ezer
főnyi hallgatóság jelent meg. A hatalmas hangversenyt négy karnagy dirigálta.
Eredmények A kormányzó vándordiját (hatalmas ezUstserleg) nyerte az Egri Dalkör. II. a Budapest Székesfővárosi Elektromosmüvek Dalköre. III. Magyarság Dalegylet (Budakeszi). IV. Szegedi Dalárda. V. Jászherényi Dalkör. VI. Sárospataki főiskolai kánlus. A Kirátydijat nyerte az Acélhang.
EMIictM *»:
in: <srUa I pM(i M 11*
A vegyeskari csoportban első a Szegedi Dalárda, a nehéz műdal csoportban első a Budapesti Elektromos Müvek Dalköre, a könnyű műdal csoportban elsó Magyarság Dalegylet (Budakeszi). Népdal csoportban első Jászberényi Dalárda, kezdők csoportjában első a Zugligeti Erdei Viszhang Dalárda.
Ezenkívül minden megjelent dalárda nyert emléktárgyat és díszoklevelet.

Megrendüli a francia Kormány &elysceie
Amerika nem adott halasztást Franciaországnak a kereskedelmi adósság megfizetésére
Páris, Juliim 1
Pvtncaré miniszterelnök fogadta a •ajtó képviselőit és közölte velük,
Sjya francia kormány kérését a eskedelmi adósság fizetési időpontjának elhalasztására vonatkozóan a washingtoni kormány elutasította.
Stlmson külügyi államtitkár a francia nagykövet elölt sajnálkozásának adott kifejezést afölött, hogy Hoover elnöknek nincs módjában ezzel a kérdéssel személyesen foglalkoznia és amennyiben a parlamentet most össze Is hívnák, alig van remény
arra, hogy a francia kérést teljesítenék.
Páris, Július 1 Itteni politikai körökben tudni Vélik, hogy az ameritaHrormány válaszának konzekvenciájaként a Poin-caré-kablnrí beadja lemondását.
Poincarénak az a szándéka, hogy megalakítja a nemzeti egység nagy ...