Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.77 MB
2010-02-28 14:40:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2212
7566
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zalai Közlöny 1929. 172-196. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

69. évfolyam, 172. §iám
Nagykanlz«a, 1929 augusztus 1, csütörtök
Ara 14 HU ér
ZALAI KOZLOHT
Sicikeiitólég él kiadóhivatal: Pó-ut 5. síim Keszthelyi flókkladóhlvttal Kossuth U|os-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
rasfircttsl in: egy hón ■ jxa(A M HMr
lff tfáboru megakadályozása a legfőbb programja Briand Kormányának
A francia kormány-nyilatkozatra 325 szavazattal 136 ellen bizalmat kapott Brland és kabinetje
Bemuiatkoxoii
(IX
Pária, Juliim 31 (Éjszakai rádiójelen/és) A szenátorok igen nagy számban gyűllek egybe a szenátusban a kormánynyilatkozat meghallgatására. Briand miniszterelnök délután 3 órakor olvasta fel a kormány-nyilatkozatot a képviselőházban, llarthou igazságügy-miniszter pedig a szenátusban. A Kormány-nyllafkoxat utal arra, hogy a két előző kormány rendbehozta az állam pénzügyeit. A mostani kormányra igen nagy felelősség hárul.
Hágában Franciaország légion tosabb érdekel kerülnek tárgyalás alá. Ezeket a létérdekeket védi ott meg a
uf francia
kormány és ezért
mostani 3 hónapi feeyvernyugvást kér a pártoktól.
A helyzet igen komoly és a kabinetnek szüksége van arra, hogy nyugodtan tudjon állni a nagy feladatok megoldására.
A kormány általános politikájához többen hozzászóltak, majd Briaml kormányelnök válaszolt ezekre a felszólalásokra. Kijelentette, hogy
az a felelősségteljes helyzet, amiben a hágai konferencia előtt van a kormány, még a háborús kormányok felelősségét Is felülmúlja. Ne feledjék el, — mondotta Brland — hogy a helyzet súlyos és komoly. Tegyen meg minden lehetőt
kormány
a parlament uj háború megakadályozására.
Ha ennek a politikának nagy többsége van, akkor nagyobb erővel léphet fel a nemzetközi értekezleten, mert látják a nemzetek, hogy a francia nemzet milyen álláspontot foglal cl.
A kormánynak a miniszteri nyilatkozat felolvasása után
a képviselőház 325 szavazattal 136-tal szemben bizalmat szavazott.
A szociáldemokraták ma délelőtt párthatározat alapján u kormány ellen szavaztak. A radikálisok párthatározata a szavazástól való tartózkodást parancsolta. A Jobboldal tömötl, zárt sorokban szavazott a kormány melleit.
Egésx Európában letörték a vörösnap előkészületeit
Egy állítólagos kanizsai „őrült" is futárja volt a kommunistáknak — Felgyújtott pályaudvar, sortűzzel fogadott rendőrök, házkutatások, titkos nyomdák, szigorú tilalmak,
letartóztatások Európa-szerte
Sstera/cvoban
Manifesztumot bocsátottak kl a prágai kommunisták
Prága, Juliim 31 (Éjszakai rádiójelentés) A fővárosban minden Intézkedést megtettek a kommunisták tüntetésének megakadályozására. A vidékről nagyszáma csendőrséget koncentráltak a fővárosba. Előreláthatóan nyugodtan fog ellelni augusztus elseje. A kommunisták vezetősége ma manifesztumot bocsátolt ki, melyben felhívja a munkásokat, hogy augusztus elsején tüntessenek a háború ellen, a fas-cizrnus ellen és a proletár uralom mellett. A közüzemek elhatározták, hogy azokat a munkásokat, akik Sztrájkolni fognak, elbocsátják a munkahelyekről. A betiltott kommunista lapok ma mégis megjelentek, mire a rendőrség elkobozta valamennyit.
Katonaságot koncentráltak Párlsban
I\'árls, Jullua 31 Párisba ma reggel ujabb gyalogos ^ lovascsapalok érkeztek a fővárosi
vérbe íofioííák a vörös aknamunkái
lésre való felszólítás miatt elkobozták. Tegnap délután letartóztattak
helyőrség megerősítésére. A francia fővárosban ma ismét több, röpiratot terjesztő kommunistát tartóztatlak le. Lapelkobzás és letartóztatások Bécsben
Kócs, Juliin 31 A Rothe FahneA ma tiltott tünte-
több kommunist...