Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
33.95 MB
2010-02-28 15:11:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2549
9095
Rövid leírás | Teljes leírás (1.52 MB)

Zalai Közlöny 1930. 147-172. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 147. azám
Nagykanizsa, 1980. jullut 2, szerda
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
SstftmiMf ét lUdMriul i l-ó-ot i. txám. Keutbeijrl SőUtUdóhlMUl Kotnth U|»l 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
tfj DA» I fogi M uu> Teitíon: NtgykinUM 78, Kmtbujr 22. txim.
A Hász megkezdte a boletta törvényjavaslat tárgyalását
Berky Gyula nagy beszédben bizonyította be, Oogy a javaslat a klsgaxddfc érdekei/ szolgálja és a xöld&ltcl uzsorát öli meg
A szocialisták vlQart provokáltak a boletta első Ülésnapján
rendezéséről szóló törvényjavaslatot.
Ezután a Ház többsége elfogadta Podmanlczky Endre bárónak a 8 órás ülésekre vonaikozó Indítványát.
Budapest, jullui I A képviselőház mai Ülésén Vass József népjóléti miniszter beterjesz-lette az Országos Társadalombiztosító ágazatának pénzügyi helyzetének
A boletta nem politikai, Qanem kizárólag gazdasági javaslat
Midőn Marschall Ferenc
• buza és rozs értékesítéséről szóló törvényjavaslat
előadója elfoglalta az előadói széket, nagy vihar tört ki. Az elnök figyelmeztette a zajongókat, hogy tartózkodjanak a közbeszólisoktól. Marschall Ferenc előadó utalt arra, bogy a javaslat nem politikai, hanem kizárólag gazdasági Javaslat,
amely a mezőgazdaság súlyos helyzetén kíván enyhíteni A bizottság nem talált olyan megoldást, amelv a Javaslatban foglalt rendszernél jobb, megfelelőbb és könnyebben végrehajtható volna. Kérte a javaslat elfogadását
Kéthly Anna volt az első felszólaló, aki kijelentette, hogy politikát lát a Javaslatban. A Javaslatot nem fogadia el.
„A zöldültél megrendszabályozásával 5 millió pengőt vlszllnk az uzsorások zsebéből a gazdák zsebébe"
kedlk a zöldhitel és a határidő üzlet-kérdésében Is. A zöldhltel
Berky Qyula szólalt fel ezután. Rámutatott arra, hogy Kéthly Anna már beszédének kiinduló pontjában tévedett. Nem a kenyér megdrágulásával, a társadalmi élet megzavarásával jár ez a Javaslat, hanem ellenkezőleg a Javaslat eredménye az lesz, hogy a mezőgazdasági népesség megzavart nyugalma helyre fog áUanl. A mezőgazdaság el van adósodva és a Javaslat célja az, hogy a mezőgazdasági társadalmat birtokkategóriáira való tekintet nélkül megerősítse. A közraktári hitelek nagyon olcsóak és lehetővé teszik, hogy a gazda ne legyen kénytelen olcsó áron elpocsékolni termését. Nem a gazdaközönség érdekében rendeztek agltáclót a javaslat ellen, hanem azért, mert a javaslat Intéz-
uzsora
oly nagy, hogy 8 — 10 pengőt is kapnak egy mázsa búzáért. (Nagy zaj a baloldalon) Elvárja a polgári ellenzéktől, hogy támogatni fogja a javaslatot. A zöldhltel megrendszabályozásával 5 millió pengőt fogunk
£
gazdák zsebébe helyezni az uzsorások zsebéből.
)s és helyeslés a jobboldalon, a baloldalon. Az elnök sértő közbeszólásaikért több szocialista képviselőt rendreutasít). Berky Qyula:
Néhány uzsorás kedvéért feláldozzunk egy millió gazdát? KI meri ezt követelni?
A boletta arra szolgál, Oogy stabilizálják a teljesen lezu&ant gabona■ árakat
de momentán és sürgős segítséget hoz.
További könnyítések jönnek a gazdasági élet számára
Ezután számos statisztikai adattal bizonyltja, hogy a javaslat nem antiszociális. A búzával és rozzsal bevetett területek legnagyobb része a közép és nagybirtokosok kezében van és a termés 8/4 része esik ezekre. A javaslat tehát a kisgazdák érdekelt szolgálja. — A szocialisták ezeket az adatokat sem nem ismerik, sem pedig ismerni nem akarják. (Helyeslés a jobboldalon). A túloldalon is hangsúlyozzák a mezőgazdaság válságát.
A Javaslat arra szolgál, hogy a teljesen lezuhant buza és rozs árában bizonyos stabilizációt hozzon lét...