Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
39.34 MB
2010-02-28 16:40:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2033
5926
Rövid leírás | Teljes leírás (1.72 MB)

Zalai Közlöny 1930. 222-248. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 222 szám
Nagykanizsa, 1930 október 1. szerda
Ara 14 Hllír
ZALAI KUT
Sufkejltőfte él kkdóhhrlUI: Pó-nt t. síim. Keszthelyi ítíkkUdóWviUI Kossuth U|oa-u. 32. rMamHB^BaBn
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EkSflietési in: ep bóra « pengó M MUr Teleim] : Nsgyklnlus 78, Keutbely 22. txim.
befolyásolja a világbékét
Genf, szeptember 31) A kisebbségi védelemre vonatkozó előadói jelentés kiegészitéBeül Molla svájci fődelegáius a népszövetségi közgyűlés ma délelőtti ülésén kilej-tette, hogy a madildl lanácshitiro-zatok után a kisebbségi panaszuk Ügyében most követett eljárás, véleménye szerint, lényeges", javulást jelent a korábbi eljárással szemben. Az érdekelt kormánynál való disz krét és barátságos közbelépés szerinte gyakran nagyobb eredménnyel jár, mintha a közbelépés túlságosan széleskörű nyilvánosság mellett történik.
A kisebbségek problémája közelről érinti a világbékét.
A rendszeres és erőltetett beolvasztás politikájának tételét elítélte a világ egyetemes lelkiismerete. Tűrhetetlen igazságtalanság lenne, ha az emberek nem imádhatnák saját nyelvükön az Istent. Befejezésül annak az óhajának adott kifejezést, hogy minden államban az a testvéri jó viszony fűzze össze a többséget és a kisebbségei, mint Svá|cban a német, olasz és francia népességet.
A bencések pöre
Balatonfüredért
Budapest, szeptember 30 A pannonhalmi Benedek Kend perrel támadta meg a Balatonfüredi Gyógyfürdő és Forrásvállalat Részvénytől suságot és kérte a bíróságtól az 50 évre kötött szerződés felbontását. A bíróság a bencés rendet keresetével elutasította.
Újpest-Kispest 3:1 (2:1)
Budapest, szeptember 2í) (Éjszakai rádiójelenlés.) Az u|pcsti Stadionban kedden délután 3000 főnyi közönség előtt látszotta le baj noki meccsét az Újpest és Kispest csapata, melyet a lila-fehérek csapata nyert meg 3 :1 (2 :1) arányban.
2 és félévi fegyházra
Ítéltek egy sikkasztó postafelUgyelöt
Győr, szeptember 31) A győri kir. bUnletőtörvényszék ma tárgyalta IMfftinc/Károly poslafelüiiye-Iflnek, a győri 2 számú postahivatal helyettes íönökének sikkasztási ügyét. A biróság Weilandot folytatólagosan elkövetett hivatali sikkasztás miatt 2 évi és hat hónapi fegyházbüntetésre, 5 évi hivatal és politikai jogvesztésre ítélte. Kötelezte továbbá az elsikkasztott összeg és felmerült költségek megtérítéseként 8352 pengó megfizetésére. A felek fellebbeztek. A biróság a szabadlábrahelyezés iráni elf terjeszteti kérelmei elutasította
Be//>Ien a Kormányscót táfékosztatta államiigyekröl
Szerdán délelőtt a miniszterelnök Bud, Mayer, Wekerle miniszterekkel tárgyal
Budapest, szeptember 30 Bethlen István gróf miniszterelnök ma délelőtt OOdOllóre utazott, ahol a kormányzó kihallgatáson fogadta. A miniszterelnök a különböző állam ügyekről nyújtott részletes tájékoztatást az államfőnek.
Bethlen István gróf holnap délelőtt fogadja Bud János kereskede-
lemügyi minisztert, akivel a közmunkák kérdéséről és az energiajavaslatról tanácskozik Mayer János foldmivelésügyi és Wekerle Sándor pénzügyminiszter szintén gazdasági természetű javaslataikról a legközelebbi minisztertanácson adnak tájékoztatást a miniszterelnöknek.
Vaugoin a nagynémetek nélkül kisebbségi kormányt alakított
November 9-én választ Ausztria
Bécs, szeptember 30 (Éjszakai rádtójelentés) Parlamenti körökben elterjedt hírek szerint Vau goin dezignált szövetségi kancellár miulán ma délelőtt értesült arról, hogy a nagynémet párt véglegesen kimondotta, hogy az uj kormányala kltásban nem vesz részt, megalakította kormányt. Az uj kormány tagjai a következők :
Szövetségi kancellár és hadügyminis...