Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
37.67 MB
2010-02-28 16:41:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1883
5599
Rövid leírás | Teljes leírás (1.66 MB)

Zalai Közlöny 1930. 249-273. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 249. szám
Nagykanizsa, 1930 november I, szombat
Ara 16 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkeaztó
tlíjíg: nappal Suglrut 2 , éjjel Póut 5. Kiadóhivatal ; Fiút 5. uim. Keszthelyi tlókkladóhlvatal: Kontith-utca 32.
Feleifis szerkesztő: Barbartts Lajos
KIMsctéri in: egy hón • pengi IllMr T.Mm- / S*lkeazW«4j 421. síim, (í||el 78!) lejeion. ^ Kty^y.t,! 78 Keuthelyl fiók 22.
Boris Hrályt és feleségét
óriási lelkesedéssel fogadta Szófia népe — Álhír a királyi pár elleni merényletről
Szófia, október 31 Boris király és felesége ma délelőtt 10 őrikor Szófiába érkeztek. A pályaudvaron lejátszódott lelkes fogadtatás után a királyi pár a székesegyházba indult, házasságuknak a görögkeleti szertartás szerint való megáldására. Amerre a királyi pár elhaladt, az óriási tömegben bul-látiizó lakosság lelkesen tüntetett. Az egybázl szertartás után s királyi pár a királyi palotába hajtatott.
Budapeat, október 31 Az .Esti Kurir" lr|a: Siófial jelentét szerint mára virradó éjstaka merényletet kíséretek meg a királyi pár vonata ellen, a merénylet azonban szerencsére nem sikerűit. Fl-lippopov mellett ismeretlen tettesek több lövést adtak le. Az egyik golyó egy katonai őrszemet súlyosan megsebesített, a többi golyó céll téveszted.
Szófia, október 31 (Bolgár Távirati Iroda) Egyes külföldi lapukban fantasztikus hirek |e-lentek meg a bolgár király vonata elleni merényletről. Ezek a hirek elsfl betűtől az utolsóig valótlanok. Semmi rendkívüli dolog ne m történi
& Tisza Istrán emléknap
.Tisza István élő program ma lsM
Budapest, október Hl Ma este a Tisza Islván tíríaskör gróf Tisza István emléknapot rendezett diszes és előkelő közönség jelenlétében.
Berzevlczy Albert megnyitó beszédében rámutatott arra, hogy ha valakiről, Tisza Istvánról el lehel mondani, hogy ő a kormányzási nem uralomnak, hanem szolgálatnak tekintette. Ő szolgálója, szinte rabja volt vállalt kötelességeinek. Tisza István lelkiismeretesen megtett mindent, amit a parlament lőle, mint vezetőjétől megkívánhatott.
Horánszky Lajos ünnepi beszédében utalt arra, hogy Tisza István gróf megmutatta az utat, amelyen haladnunk kell. Tisza Islván gróf élő program ma is, az 6 szellemiét és irányait sem a mai, sem a későbbi korszak nem nélkülözheti. Tisza István konzervatív voll a felső erők
védelmében, de nem akadályozta meg az erők szabad mozgását, ha aiok a nemzeti érdekközösség körzetén belül maradtak. Többször mondotta azt, hogy ő a jogkiterjesztés lulsásait nem a néptől félti, legkevésbbé a becsületes, tekintélyt tisztelő komoly magyar néptöt, hamm félti a Ma, felelőtlen fitowmM megrontott ér~ l^tÉÍÉMÉÉ
46
A debreceni
Budapest* efctóber 31 A legújabb kommá** mozgalom
vezetőjét. Róna Ferencoh|wfct tisztviselő és teleségét ItMtredi nász utjukrfl fisssatfiöi
■ennoiiiKm
egyre szaporodik. A házkutatás során
mintegy 40 000 röpcédulál foglaltak le.
Budapest, október 31 A rendőrség 46 kommunista agitátort vett őrizetbe Ezek játszották volna a november l-ére tervezett kommunista Idnte\'ésekben a vezető szerepet. Kézrekeriletlék és letartóztatták Róna Ferenc u ódjál, Szenes Jenő 28 éves magántisztviselőt is.
tetmlség túlkapásaiul. Hogy menynyire, igaza volt, Igazolja az októberi katasztrófa. E£,figyelraeztetés a magyar nép síimára, nehogy ismét a kalandorok MfOtgaMf hálójába terüljön. - Beszédét aszal fejezte te, hogy a sorsdöntő harcban, amely Magyarországra vár, Tisza Itbdn vértanát küké &Su\\i fog
AMMpMMMteM
ffogték «l és Matégét
karült Ismét rendörkéire — let Is letartóztatásba halyezték
A tervezett november l-l tüntetés valamennyi szervezijf...