Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.11 MB
2010-02-28 16:43:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1527
4514
Rövid leírás | Teljes leírás (1.58 MB)

Zalai Közlöny 1930. 274-295. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 274. szám
Nagykanizsa, 1030. december 2 kedd
Ara 14 Htlér
ZALAI KOZLOHT
Siokesztteg: mppll Sugir-ut 2., éjjd Fíul 5.
Kiadóhivatal: Píut 5. uim. Kcíithelyi HókkladóhlvaUI: Koaauth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelte szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMAuíM ára: egy bóra • F*»t<s M Wlfa
X>1 .„„. / BMrteJü&íg Ul. Mim, <t|W 78.) Tektou. y x^^v,^ yg. Kuithclyt Bók J2
Rákosi Jenő szobrát leleplezték Bndapesten
Budapeet, december 1 Vasárnap délben leplezték le Rákosi Jenő szohrál az Erzsébet-körűt egyik kis aszfaltszigelén. A szoborral lord Rolhermere ajándékozta meg a főváros közönségé! s az Khfuludy-Slróbl Zsigmond alkotása. A hatalmas tömegben díszruhás lovas- és gyalogosrendőrök tartották fenn a rendet. A közönség megilletődött hangulatban h.lllgatla végig Ward Prlíe- nek, a Daily Mail lőBzerkesz-lőjének beszédéi. Többi közölt ezeket mondotta :
— A lord szavait tolmácsolom. A nnjyar testvérek számüietésbe parancsolt millióinak felszabadítása, amiért Rákosi oly hősiesen harcolt, még teljesülésre vár, de én hiszem, hogy kikerülhetetlenül, mintáz Isteni Igazságszolgáltatás, egyre jobban közeledik és olyan bizonyos, mint a holnapi napfelkelte.
SUle Anlal szerkesztő tolmácsolta magyar nyelven Ward Prlce brsié-dét, amely ulán lehullott a lepel a szoborról és a talapjaira ráhelyezlék Lord Rothermerenek és liának gyönyört! babérkoszorúját.
Berezeli Jenő alpolgármester álvelte a szobrot, ma|d Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter mondott ünnepi beszédet, amelyben Rákosi Jtnó publicisztikai munkásságát méltatta.
Ezután Márkus Miksa, a Magyar Újságíró Egyesület elnöke mondott beszédei.
l.enkey Quazláv a Pesti Hírlap szerkesztősége nevében mondott ünnepi beszédet.
A beszédek után elhelyezték a szoborra a koszorúkat s ne.ii sokkal később már valóságos virágerdő vette körül Rákosi Jenő szobrát.
A Rákosi-ünnepség vasárnap esle a Dunapalotában folylatódott, ahol Ward Prlce hctvenleritékes vacsorát adott.
Kész az OTI-felhókarcoló
Budapest, docomber 1 Elkészült Budapest első felhőkarcolója, az Országos Társadalombiztosító Intézet épülete, amely 70 méter magas. Az épület négyemeletes palotából, valamint 18 emeletes toronyból áll és épilési költsége 4 és •61 millió pengői leli ki.
Sxovfet-csapatok bombdzzdk és felégetik asz orosx falvakat
(Éjszakai riidiójelentés)
1-ondon, dec. 1 A lett halárról érkező hirek sze-rinl a szovjet csapatok és az orosz parasztság közt heves harcok folynak. Oroszországban nagy csapatmozdulatok történnek. Onnét érkezeitek sok sebesültszállító vonatot látlak és hallották az ágyúdörgés!.
Az eszt határról érkező hirek szerint a Szentpétervár felé verető utak menlén a falvakat vörös csapatok bombázzák, páncélautókról lövik és felgyújtják. A lángok a határig látszanak. Karlslovo, Barlslno és Lan-dino falvakat az orosz tüzérség teljesen elpusztította.
wwnwwoowywwww
megvan az adonyi főszolgabíró
Buriapeat, december I (Éjszakai rádiójelentés) Az összes héllői lapok szenzációkén! Jelentették dr. Szabady Andor adonyi főszolgabírónak Budapesten löilénl eltűnéséi, ami! a legkülönfélébb módon kommentáltak. Minthogy ellünésekor egy férfi a Dunába ugrott, biztosra vették az öngyilkosságot, aminek
Kisebb lesz a községi pótadó és csak szociális és kulturális célokat szolgál
Még karácsony előtt a Ház elé kerQI a községek háztartásának rendezéséről szóló törvényjavaslat
fegyelmi, sierelmi, amerikai páiba|, rossz társaság slb. okait keresték.
Ma délután megjeleni a budapesti főkapitányságon egy nyugalmazol! alezredes és bejelentene, hogy unokaöccse, Szabady Andor nem lünl el, ha...