Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4 MB
2006-06-21 11:47:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
731
6977
Rövid leírás | Teljes leírás (582.94 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. december 98-106. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1 frt, Urtdaak 1.20, 1.00, 1.60, 3.50. e(ész 5 frtig.

Legnjabb képeakdnyTek, szoreg-gel ragy anélkdl 6, 10, 20. 30, 40, 50, 60, 77 kr., sokkal nagyobbak •ría cartonon 80 kr., 1, 1.30, 1.60, 3 írt 60 krig.

Frobl gyermekkertjébil.oni'ogUl-kosási jetékok 4—10 etea gyerme-

GyonyOrQ sssrksaet-játekok minden korú gyermekeknek, 6 ostze-rakbató képpel, elorajzzsl 50, 80 kr., 1 frt, 1 50, legnagyobbak 2 frt 50 kr. Angol aiinnyomatn képekkel S ftt, 2.60, 3.60, 6 frt.
SzOkokntak. egy ssiklarárt képező aqajriamioa], del«j, halak, kft-csák stb uekrénykérel 2 frt 50 kr.
MoKfratbatd Orangntang, igen jdl aikerUlt alak, drbja 30 kr.
Az f j Frobl.féle olrase kéestlUk caak 1.20, nagyobb 1.80, 2 frt 50 kr.
TárkéHtUjáték*. | 10. 30, 30 kr. 1 frt 50-kríg.
6 térképpel 1 frt 50 kr, 2.60 kr. ( Szerssámláda, 50, 75, 1.20, bang-
jegygyei 1 frt, 1.20,1.80, 240, 3,
4, 5, 6 frt.
Billentyna trombita 5, 15, 90 kr. BSTO. lámpa nj mddazerO 1 frt, 1.50,
2, i 60, 3, 3.50, 5 50. Domindjátékok 6, 10, 20 kr. Eno-
mafcb 50, T6, 1, 1.20, 1 »0, 2, 2.50. Die Waeht am Bawin ostáUáTal
egyltt csak 1.20 kr. Harang ea kalapács játékok 10, 15,
», 80, 60, 80, 1 frt, 1 frt 50 kr.
Egy földgömb 30.76, 1.50, 2.50 kr. "
RsjseazkOzok 90 krtdl 5 frtig. Takaros bábazoba tárgyek 10, 20,
80, 40, 50 kr.
Fnó plé alakok 30, 30, 40 krtól 1 ftig.még nnon>*bbak i fttól 2J0- ig.
Pukák éa kardok 20, 30, 60 kr UOropaka fegyYerek 1 Irt, 1.30,
1.60, 2.50 kr.
Jitekdobozok, básiszer, botor, kato-nák, Tarosok Tsdászatekkal stb.
! CaaK Wlttenélt
WISM, veri UntMrttratM SS, vli-á vis na Htktrioltiktr.
Bnrgosyeiim : Witte, Béc: — KUdemények ulánrétul.
Videka me<rreadeléMk nuelóbb kérettek. (1869-
ÜAG1-K4MZSA, 1875. deczember 5-éa.
©Ö-Ufc
évfolyam.i
OZLON
t Oétnttsi u: 1
I 9f«W «m . . S (K. I
fél «m. . . . * , negyed évre . 3 , £py mám 10 kr.
Hlrsstsitk
6 hasábos petiUorbaa
7, náaodasor 6 ■ mindan
további sorin 6 kr.
SnrtLTTÉRBICK •oronJnnt 10 aTért *é-
■jttnrt fel. Kiocatári illaUk nindaa i«g7M birdttéftért hfl!
*0 kr. fiaeteodS.

ZALAI HQZL
elíhb: .ZALA-SOMOS
iTo»
reelamatiók tat • M keaztíktadolioi Mr-
.1AUY-4CXWIZ8A
Takarékpénztári épíl«, MUoútt.
BoruMotloa loTsUk eaik iaviort mnnkatár-ttllol fofadtatBak ol.
} JCooiratok *MWI BOB
kalaeuiok.
Nagy-Kanizu várt* helyhatóságinak. rwnikOISnban az „alti zalai Dgyvád agyitf'.a „nagy-kanizui karaxkadelnil i loartank", a .naay-kanizsai takarékpéaztar' a .zalamegyei általámt tanitó-te»tülef, a .Zaia-S«aogy gözhajózási raszvénytársulat t több megy* at városi agyesülat hivatalát artesitoja.
lap.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalom
Jelentés.
E lap 1S76. január 1-én tizenötödik évfulvárnába lép. Szép idö egy vidéki lap életében ! A t. közönség fokozatos részvéte csak edzette erőmet, mikor e lapnak szép és nagy jövőt jósolta, alapítottam ; midón ezért hálás köszönetemet jelentem ki, ujo-lag kérem a t. közönség szíves partfogását, mert a lap virágozása által csakis a t kö-zönség öröme, elégedettsége mozdittatik elö.
Sikerült e lap eddigi szerkesztőjét la-pum vezetésére továbbra is megnyer...