Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.99 MB
2010-03-08 14:39:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1242
6201
Rövid leírás | Teljes leírás (1.3 MB)

Zalai Közlöny 1934. 001-024. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
74. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

74. évfolyam 1. szám
VI T-
Nagykanizsa, 1934. január 3, szerda
9 J. növedéknop\'4
ivrti
Ara12nw«-
ZALAI KÖZLÖNY
\'•UTIIil HiPILtr
IMikeulMl ll lUd6hn.nl; rtit 5 tiint Megjeleolk minden reigel, héltö kivételével
Felelős szerkesztő: B.rb.rlt. L«Jo. V\'üsáSSCSSSSÍS
Bit „Ismert el" Antal István?
(bl) Elkésett kommentárokat füz a Znlamegyel Újság újévi száma ahhoz az impozáns politikai eseményhez ,amit Nagykanizsán jelentett dr. Antal István sajtófőnök két hét előtti beszéde. Szemére hányja a Gömbös-rezsimnek, hogy «el ismerték, hogy a katolikusoknak Magyarországon sérelmeik vannak.»
Ha valaki erre azt mondaná, hogy a katolikusoknak nincsenek sérelmeik Magyarországon, akkor igen nagy vihar kerekedne e kijelentés körül. (Meg hát hiszem hogyne lennének a katolikusoknak sérelmeid? Mindenkinek van ma sérelme ezen/ a szegény magyar glóbuszon, napestig vitatkozhatunk azon, hogy kinek több...) De hát mit csináljon az ember, aki bátorkodik más po* litikai meggyőződést vallani, mint amit a Zalamegyci Újság szeretne diktálni t Ha nem ismeri cl a sérelmeket, — el se hiszik, hogy katolikus. Ha meg elisnteri a sérelmeket és rámutat az orvoslás útjára, akkor kikap azért, hogy hát: -- hogy\' jön Ő ahhoz?
Pedig mit ipondott dr. Antal István? Se többet, se kevesebbet, mint azt, hogy ha vannak esetleg sérelmei a katolikusságnak, akkor azokra legeredményesebben ugy tudja megtalálni az orvoslás lehetőségét, ha a nemzeti egység nagv táborában (ahol felekezet szerint nem tesznek különbséget becsületes magyar emberek kőzött) az összefogás értejével igyekszik érvényesíteni a katolikus tömegek súlyát.
Azt mondja erre á Zalamegyei Újság, hogy nem érti.
Hát bizony, aki ezt nem térti, annak nehéz megmagyarázni. Mert az nyilván nem akarja érteni.
Pedig nagyon egyszerű Van <jgy üveg borom meg egy pohár vizem. Ha a pohár vizet egy |H»hár borral keverem, lesz, aki azt mondja rá, hogy az nem bor, mert színtelen, erőttenné vált a keveredéssel. Mit mondhatok neki ? öntsön hozzá, urambátyám, még egy pohár bort, ha úgyse jó, mégegyet, - majd meglátja, kijön rögvest a bornak az lac, zamata, ereje. Ha meg az egész üveg bort összekeveri azzal a pohár vízzel, ember legyen, aki észreveszi, hogy más is van abban a pohárban, mint tiszta, tüzes, szivet-lelket melegítő szőlő-nedü.
Ennél primitívebb hasonlatot nehéz volna találni magyarázatul. Egv mentség van rá: -- hogy t. i. ami lyen egyszerű, olyan igaz.
Nos, —ezt ajánlotta a politikai clokviencla érveinek erejével dr. Antal István is. És így is érzi mindenki, aki sem a bibliában, sem a katekizmusban nem olvasott és nem tanult soha olyasmit, hogy jó katolikus csak az leluet, aki ehhez vagy ahhoz a politikai párthoz tartozik.
Szemrehányást kapott dr. Antal
István azért is, hogy politikai célok sugallták\' a katolikus sérelmek ről való (szerintük : «beismerő ) nyilatkozatát.
Ejnye... ejnye! fis vájjon a katolikus sérelmek kiélezése |>olitika-mentesen történik a túloldalon?
Avagy politikai célokért szabad azt hirdetni, hogy részekre kell bomlania a magyarságnak a lcg-sorsdóntőbb napjaiban ós marakodni kell egymással hit szerint, király várás szerint, kenyér szerint ? Viszont politikai célokért nem szabad azt hintetni, hogy minden ízig-vérig magyarnak a gátra keli állania most, félre keli tenni min-
Ma kezdődik Mussolini és az angol külügyminiszter tárgyalása
Dolfass kancellár pártoktól mentetett akar kormányozni
Róma, január 2 Sir Gcorg Simon angol külügyminiszter kedden délután Nápolyból Ostiába érkezeit, ahonnan Rómába utazik. Mussolini és Simoni első megbeszélését ma, szerdára
tervezik.
Récs, január...