Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.37 MB
2010-03-08 15:11:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1115
4266
Rövid leírás | Teljes leírás (1.36 MB)

Zalai Közlöny 1934. 172-196. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
74. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/
74. évfolyam 172 szám
Nagykanizsa, 1934. augusztus 1, szerda

fillér
• - _ —_ w m __mm
ZALAI KÖZLÖNY
él Irildóhlvitil: fant 5. MetHtenlk minden reggel, héHö klvéltléval
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Elflllietíil áia : érv hí., t fingó 40 IIIUi SwkeutMtl ét kladAhlvaliH telefon: 7S. n
D] borszak kflszöbén
Az uj szellem szele megütötte a magyarságot Is. Megihlette a belső erőket, Inspirálta a politikai elméket : u) Irányvonalakat akar adni a halódó magyar közéletnek. Külföldi példák ösztönző ereje társadalmi, gazdasági és politikai változásokat sürget: a nemzeti élet reformját követeli. De a példák nem lehetnek Insplr&tiv tényezők, nem lehetnek egyszerű mintababák, amelyeknek lekoplrozásával helytelen mederbe kerülne a magyar állami élet- Egyrészt a túlnyomó mezőgazdasági jelleg, másrészt az ipari vidékek teljes hiánya leheletlenné tenne minden olyan merész álmot, mely nkár a fasclzmus egyszerű átültetésével, akár a nemzeti szocializmus fajelméletével akarná a nemzeti reformokat megvalósítani. De e téren alig akadnak próbálkozások, mert hisz a nemzet zöme tisztában van azzal, hogy a pusztuló magyar közszellemet csak saját magából lehet megmenteni. Egyesek a faluideológia teljes alkalmazásával, mások merev konzervatlzmussal, ismét mások a haladó magyarság gondolatával Széchenyi szelleméin akarják megoldani ezt a folyamatot, amely a magyarság restaurálása felé vezet
A falu ideológia a földből meriti ihletét Az ugar fia szerinte a fajmagyar, a kihasználatlan őserő, a nemzet réformeer tömege, melynek kizárólagos felkarolásával, közhiva-lokbadobásával lehet újra lelket támasztani a nemzeti életbe. Mig egyrészről elfogult a falu népével szemben, annak csak jó tulajdonságalt veszi figyelembe, hibáit, képességeit nem mérlegeli, addig elfogult a magyar intellektuellekkel sze\'mben, mivel minden hibáért, minden kpn-zervutlzmusért, minden elmaradt épitőmunkáért egyedül őket teszj felelőssé. De vájjon tehet e arról a magyar középosztály, hogy a falu elmaradt, tehet-e arról, hogy a 67 es államberendezkedés nem gondoskodott a magyar vidékről, tehet-e arról, hogy a magyarság legkiválóbb erői felmorzsolódtak a oarlamenti harcokban, mikor a ki-ecvezési alap körül folyt a vita, to-het-e arról, hogy a háborús idők kalmár szelleme átültetődött a magyar közélet talajára is, tehet-e arról, hogy az ország területe egyharmadára csökkent ? A magyar köz hivatalnok csak egyszerű eszköz volt az államhatalom kezében, m\'g egyrészről kötötték a merev kormányrendeletek, másrészről azon volt, hogy az intézkedéseket a leg-mérsékeltebb módon hajtsa végre. Mic n falu-ideológia harcosai csak most kerültek kapcsolatba a faluval, addig a közfunkdónárius egész élete a falu népéhez voít kötve, hol, különösen a nemzetiségi területeken, minden idejét lekötötte az a ténykedése, hogy a magyarság jól felfogott érdekei csorbát ne szenvedjenek.
A ma falu elmélete nem tud i\'gy-
Hindenburg elnök állapota válságosra fordult
Hitler a birodalom valamennyi mlnlsztertff magához hivatta
Berlin, julius 31 Hindenburg birodalmi elnök állapota, aki tudvalevően hónapok óta hólyagbántalmakban szenved, roszf szabbodott. A testi gyengeség az éjszaka folyamán nagyon erőt vett rajta. A magas korára való tekintettel komolyan aggódnak környezetében. Hindenburg kezelőorvosa állandóan a beteg ágya mellett van.
Berlin, julius 31 A »Magyarság« tudósítója jelenti: Az elnök állapotára vonatkozó jelentések arra engednek következtetni, hogy Hindenburg állapota reménytelen. A tragédia bekövetkezését óráról-órára várják. Azonban dacára a vészes hireknek, remélni lehet, hogy az erős szervezete megmenti a birodalmi elnö...