Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24 MB
2010-03-08 15:35:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1201
5252
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zalai Közlöny 1937. 026-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

77. Éffolyam 26. szára
Nagykanizsa, 1937. február 2. kedd
Ara 12 Hll.
ZALAI KÖZLÖNY
PekMs sxakeaU). Barbarlts Lajos
IIMkIM Un:
"IP(»«II«Í ■ U I■ I :<nUnl rm* ** •">■ te vrf^T 1If. m.
mWHFBF*
Harcias békebeszédet mondott a francia hadügyminiszter
London szerint Hitler beszéde nem jelent javulást az európai helyzetben
Póris, február 1 A franciaországi Majestroban Daladlor hadügyminiszter r.agv beszédet mondott. Többek kö/ö» kijelentette, hogy a francia hadsereg és a honvédelem szilárd, mert a békére épit.
— Megvédjük országinkat mondotta - a veszedelem ellen, de a békét akarjuk. Franciaország mindig nagy és hatalmas állam volt,
- Jelentette ki a Hadügyminiszter
— ma is az és az is marad.
London, február 1 Az angol külügyi hivatal jelenté-
| sében Hitler szombati beszédével foglalkozva azt mondja, hogy a l>eszéd nem jelent javulást az általános európai helyzetlen. örömmel veszik, hogy Németország Angliává. és Franciaországgal szemben barátságos magatartást tanúsít és különösen jól esőnek könyvelik el Hitler ama nyilatkozatát, hogy a jövőben nem kell már meglepetésektől tartani Ugy nakkor les ög zi a jelentés és sajnálatos hangon ál\'a-pitja meg, hogy Hitler semmiféle gyakorlati indítványt nem tett u helyzet enyhítésére
DELBOS: „Egyedüli feltétel: a szovjetet nem szabad kizárni a nemzetközi egyflttmökftdésbfil"
Páris, február 1 f)elbos francia külügyminiszter vasárnapi beszédében, válaszolva Hitler s?ombal| beszédére, egyebek közt a következőket mondta : - Uj lapot jelent a történelemben.
hogy Németország késznek nyilatkozik a jövőben a becsületes együtt működésre, de a nemzetközi együttműködés tárgyalásokat és megállapodásokat foglal magában
és ezek a megállapodások nagy ne.
hézségekkel fenyegetnek, ha Németországnak az a nézete, hogy a fegyverkezés igaz, hogy védelmi célú fegyverkezés - kérdésének ő az egyedüli birája.
- Ami mjnket illet, tudjuk, hogy a végső megállapodás biztoeitá^fthqz nem szükséges, hogy a tárgyalók már kezdetien azonos né^e\'.ekből induljanak ki és készek vagyunk éa maradunk minden erőfeszítésie, a mely a kibékülést és közeledést célozza. Egyedüli feltételünk az, hogv ezek az erőfeszítések ne Irányuljanak senki ellen sem- Amikor ezt mondom, Szovjetoroszországfra jjon-dolok. Veszélyes és önkényes lenne azt akarni, hogy a nemzetközi közösségből kizárjunk egy több mini kétszázmillió lalosu országo\', amely egyébként nem gondol mások kizárására és amely, ugyanugy min\' ml, a béke szükségétői és óhajától van áthatva.

Megtagadta az engedelmességet a barcelonai vörös milícia nagy része
Tankok, lovsrsság, minden belefulladt a mocsárrá változott m«dridi csatatérbe
Salamanca, február 1 Az utóbbi napok rossz Időjárása teljesen megbénüotta a madridi arcvonalat. A barcelonai részen a vörös milícia több tagja fellázadt, megtagadta az engedelmességet, példájukon felbuzdulva a milícia soraiban a katonaság nagy réezc kijelentette, hogy nem hajlandó tovább tüzvonalba menni. Arragó-niában a falusi lakosság és a vö
rösök kö\'ö t vo!t heves összetűzés, amelynek 80 halottja volt.
I.ondon. február 1 Az angol lapok részletesen beszámolnak arról, hogy « Madrid körüli hárcazintércn a rossz időjárás igen megnehezíti a nemzetiek haderejének elör«törésót. napok óta szakadatlanul zubog az eső ós a Guadarrama folyó kilópeti medréből, elsodorta a Franoo tábornok csapatai áltaí épített ideig-
lenes hajóhidat. Az egész terep valósággal mocsárrá válozott. a tankok használhatatlanok, sőt a lovasság is elakadt. lizek az abnormis .körülmények magyarázzák azt, liogy a védő-seregek tartani tudják poz...