Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.33 MB
2010-03-09 11:54:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
749
5486
Rövid leírás | Teljes leírás (1.48 MB)

Zalai Közlöny 1938. 001-024. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

r
78 > Évfolyam 1. 82,ára.
N«gyk«nliM, 1938 Januír 1. szombat
JMJaazMJ*^ v
Ara 12 Hl.
ZALAI KÖZLÖNY
fc«rtnrtlW«
POLITIKAI MAPILJIP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
KJMuMd »r«: íf» hén 1 peni« 40 Din Suiktntóaé(i té kUdóöinUlI tejdoa. 71 ■
A magyar Szentév első napjí\\
Az Egyhi\'iz l>ensőséges ünnepségek közölt .megnyitotta a szentévet és a magyar katollkusság teljes lélekkel készül a nemzetközi eucharisztikus iköngresspusrA. .Vájjon van-e jelentősége a szentévnek és a kongresszusnak akkor, amikora bölcselők és az Írók a kereszténység csődjéről, bukásóról Írnak1 ós az emberiség zömén a fékezhetetlen szenvedély uralkodik ?!
S|>engler az egész európai k jltu-ra s így a kereszténység bukását elkerülhetetlennek mondja Undset Slgrtd lehetségesnek véli,, az európai kereszténység pusztulását, nveg-tiaedelését. FLamm Cosmas egyik regényében a kereszténységet a nagy Babilónban halálraszánt, kis gyülekezetnek szemlélteti. Az orosz Berdjajev uj középkorról ir, amely nek zűrzavarából, a bolsevizmus bukásából keli megszületnie az -jj eml>ei1ségnek. Az emberi ihlcttség e felködlő látomásai mintha teslet öltenének a mexikói, a Spanyol vér-viharban, a németországi vadságokban, a lilvilniiti csendes mérkőzésben s az orosz borzalmakban. Az emberiség e lázverte áinokfuUisá-ban nincs politikai hata\'om, gazdasági érdek, amely megálljt paran- j osoina a felszabadult szenvedélyeknek.
Tévedett S|>englcr, Undset Sigrid, Flajnm Cosmas, Berdjajev A kereszténység diadalmas himnusza soha fenségesebben, erőteljesebben nem zengett, mint éppen napjainkban. Soha világot átfogóbban nem jelentkezett, mint ma, a káosz napjaiban. Soha egységeseblen fel nem lé|>ett, mint ma a két táborra sza-kadásbajj.
A nemzetközi eucharisztikus kongresszusoknak ebben van a jelentőségük. A világ kavargásában egyedül a pápa az, aki felemeli tiltó sza váí a békétlenség ellen, «z istentelenség ellen, a fajőrület ellen. S szavára 100 millió sziv dobban meg 100 millió ember hallgatja ulmitatását s követi intéseit és küldi kiküldötteit azokra a helyekre, ahol a világ minden né|>e, faj, szin, nyelv különíts ég nélkül, egy lélekkel imádja azt, aki magáról azt mondotta : »Én vagyok az ut, az igazság és az élet *
Az »Élő vizek forrásánál* táborozó hivő seneg egyre felkészültebben néz szembe az eljövendő harccal. Ez a tudat egyre nagyobb tömegeket hat át és hömpölyögtél a nemzetközi eucharisztikus kongresz-szusok helyei felé.
A világ né|>ei felismerték a nemzetközi eucharisztikus kongresszusi világot átfogó jelentőségét, mert annak az országnak, ahol meg tartják, a beláthalatlan le ki értékeken kivül nem kicsinylendő politikai propagandát, sőt az idegenfor. galom révéit nem csekély g-\'izdasági előnyt is jelentenek
Mit jelent ta a szent év a magyarság szempontjából? Van-e je-
lentősége a magyarság, az egész magyar nép szempontjából ? Világ jelentősége van ! Több é vszázados szellemi elzárás és bebörtönzés után levegőhöz jut a magyarság. A mióta Magyarország áll, ilyen világra szóló esemény középpontja nem volt. A »Lánchid városa* az öt világrész katolikusságának zárán dokhelye lett, Magyarország 100 mijlió katolikus érdeklődésének középpontjába került.
Mit jelent ez a magyarság szempontjából ? ! Jelenti a (magyar katollkusság lelki felfrissülésén kivül
a mugyar nemzetnek a világ szine elé állítását és a világ legeldugottabb részén lévő katolikus egyházközség (megtudja, ij\\^gtan\'ilja Magyarország nevét, megtudja, hogy a kék Duna mentén lakó magyarság az Egyháznak immár több mint 900 éves tagja.
Jelenti — ,i>olitikamentesen — az ezeresztendős magyar múltnak a világ elé tárását. Jelenti a...