Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.05 MB
2010-03-09 12:40:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1092
6582
Rövid leírás | Teljes leírás (1.53 MB)

Zalai Közlöny 1938. 048-072. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78a Arfolyun 48 szám.
Nagykanizsa, 1938. márclui 1 kedd
Ara 12 M.
ZALAI KÖZLÖNY
Felelte szerkeszti: Barbarlts Lajos
IlUsdM lm:<nUnl ff fi *a tUU tortiidlil^ b íUdMMiU Udai 71 ■
A szerecsent hiába festik fehérre...
Köztudomás snertnt Rumántábati M uralkodó román íu]on belal olyan |x>Utlkal ellentétek dúlnak, a milyenekre kjevös |>éldál találunk Európa egyéb országéiban. Mégis a né|>s/avaidsi enedníény szinte az abszurdumig vllte az egység ké|)ét ebben az orszúgltan. A né|ts«vazá3 eredménye ugyanis az, hogy az \'j) rendt alkotmány mellett leszavazott *,288.ÍI59 szavazó s ellene szavaztak 5113-an. Szinte fejbeUtó ez a szörnyű nagy győzelem, amely azt Je. lenli, hogy Romániában egyáltalában nincs ellenzék. Számszerűleg kifejezve, ez azt a képet mutatja, hogy az uj államnend mellett foglalt állást az ország 99,9 százaléka s ellene csupán 0.1 százalék vorrilt tel. Ez utóbbi oly elenyészó kisebbség, hogy azzal valóban nem érdemes foglalkozni. Romániában tehál e számszerű adatok alapján minden, ami a kormány Intézkedéseiből fakad, ama vall, hogy az korántsem valami nendi diktatúra, mert a szavazók csaknem 100 százaléka kívánságával találkozik. Lehetetlen nem érezni mindebből a kescrll Iróniát, ami egyenlő a politikai sarkazmusal. Ez a választás köz. Ismert módszerekkel zajlott fc s a módsziereklíől önként folyt, hogy az eredmény más nem is lehetett. Nem akadhat léhát állam Európában, amelyik ezt a látszölegysé^et o román helyzet valóságra egységes kéjíének volna hajlandó elismerni. Ellenben tényként, mindé jósolgalás nélkül fog bekövetkezni az, hogy Ilyen eszközökkel nem lehet a sors kénekét megakaszttani s hiába festik át a szerecsent fehér mázzal, mert az etső megrázkódtatás után lepereg róla a festék s elóttinik szörnyű fekete ábráz-atával a szerecsen. j
Bennünket, magyarokat Románia belpolitikai kérdései mindig csupán abból e smmpolitból érdekeltek; hogy azok mily kihalással vannak az ott élő kisebbségi lakosságra. Ez a népszavazás is, amelyik a rendi alkotmányt ,px>st már szankcionálni fogja, szintén csak annyiban érdekel bennünket, hogy hova •eltek azok a kisebbségi szavozókt, akik a mostani né|«zavazás alkat, mával leadott voksuk során tudatában voltak annak, hogy a jövőben n román közéletben képviseletük ut-ján már nem hallathatják szavukat. De érdekel liennünket {i romániai Mtxilitikai élet a kisebbségek sor. M leklnietélxm abból a szempont-né\' is, hogy vájjon sz uj rendi al. kolmány folytatni fogja-e azt a krudélls kisebbségeket üldöző ixi. \'nikáját, amelyik a békeszerződé, sek eme vonatkozó j>asszusait meghazudtolva, immár hossrj esztendők ota Irtó |>olitikát folytat anyag!, kulturális, Sőt vallásj^ vonatkozásban Is íz Őslakosság ellen. Leg. ujabb értesüléseink Bzerint nem sok remény van arra, hogy javuljon a kisebbségek helyzete. |
Szülői értekezlet politikával, halottakkal és egy Osszerombolt Iskolával
Lodz, február 28 Megdöbbentő eset játszódott le Lodzban egy iskola szülői érteke*-létén. A szülök politikai nézeteltérése annyira elfajult az egyik felszólalás kapcsán, hogy összeverekedtek és formális közelharcot vív-
tak. A verekedésnek 1 halottja, 9 súlyos és 27 könnyebb sérültje van. 8 súlyosan sebesült állapota remény leien. A verekedők az iskola berendezésének nagy részét is összetörték. A vizsgáját és a nyomozás folyik. |
Nem lehet elkerülni a francia kormányválságot
Páris, február 28 A szenátus és a képviselőház kö. zöt az egyik munkaügyi törvény miatt igen nagy a nézeteltérés. A szenátus a javaslatot semmikép sem kívánja elfogadni ós Chaulemps miniszterelnök már bejelentette, hogy ha a szenátus nem en^ed, kényle\'en lesz kormányával lemondani. A szenátus nem ijedt meg a