Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.81 MB
2010-03-09 12:51:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
653
5569
Rövid leírás | Teljes leírás (1.36 MB)

Zalai Közlöny 1938. 172-195. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78a Gvlolyam 172 uám.
^ tu/v -
NagylunUsa, 1938. augusztui 2 kedd
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
SwtfdM* is UaUUutal: PM 5. uám. Mrtjríruií minden hrtköuup IMIUUIL
POLITIKAI NAPILAI
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EISHictésI ára: egy hóra I pengS 40 lilli SicrkiU2lSs(gl í« hiadóhlvalatl telelőn: 78. 9
-VUJÍUC\',
BORNEMISZA Géza iparügyi miniszter Sopiimbim n félreveJScKV Jelszavakról beszélt és Mjelentclte, hogy a nemzet nem fcjnélkilll tő. meg. ,
A DUNÁBA veszett kétlovas kocsijával egy gazda a pesti fissza kőtő vasúti hídnál. ► i .
MEGMÉRGEZTE magát ie\'.eségé-vet és leányival együtt Sch\\varf.í Vilmos 76 éves egrj (fvo<, unert léit a reménytelen flregsíglöl. Alfái otuk életveszélyes.
MINISZTERTANÁCS lesz augusztus 13—H-Jg. A négynaj!03 tanácskozáson a kormány fontos |>olitikai és gazdasági kérdéseket tárgyal le.
TŰZVÉSZ pusztított Kalocsa mellett, Csala puszlán 20 000 pengő értékű ujbuza égett le.
VIHA/i tombolt Kunszentniiktós környékén Is, a villám következtében egy (anya |)orráégett, több ál-tatot agyonsújtott.
HLETKÖ dr., az ameikial tótok vezére a pittsburgl szerződés djli példányával Budapestre ulaJ zO\'.t.
- FELROBBANT Balalonszabadijf ban Sulyok Gyu\'a pjstt jogghallgoi. ló kezében a szódásüveg, életveszélyesen megsebesült.
FUVAjROS nagygyűlés \\o\'t vasár nap Budapesten : egységes érdekli képviseletbe tömörülnek az o szág íuvaio&ui.
A BALATONATUSZAS bajnokságát 3 óra 15 perc 40 másodperces Idővel ismét Páhok (MTK) nyertj és ezaei végleg elnyerte a vándora dijat.

HABORU dult vasárnap hat órán át a japán és a szovjet c apatok közt a mandzsu határon. MEGEGYEZETT Anglia és Francia ország Bulgáriával, amely mcgkai>-ta katonai egyenjogúságát és felfe szabadult a békeszerződések egyéb intézkedései alól.
DAiLADlER miniszterelnök ktjcfJ lentette, hogy nem hisz az európai háború lehetőségében.
BUKARESTI tárgyalások kezdőd tek a romániai magyarság helyzetéről. I
58 HALOTTRA és 600 sebesültre emelkedett a buddhisták és moha. medánok rangooni háborúskodásának áldozatainak száma.
ÖSSZEÜTKÖZŐ IT a párisi földalattin két szerelvény : -17 sebesült.
BOMBA rojbbant ismét Jeruzs*. lemben : 3 fiatal leány és 1 férfi megsebesült, Tulkorenban egy arab rendőrt lőttek le. \' !
Vasárnap reggel és hétfőn hajnalban bőrzalmas zivatarok pusztítottak Nagykanizsán és a környéken
Tegnap reggeltől kéafi estig égett ■ plébánia gazdaságának istállója
— Kiskanizsán tegnap is, ma is állatokat OtBtt agyon a villámcsapás
— Egyszerre három helyen volt tdz Kanizsán — Pinoék égtek a
homokkomáromi hegyen
Árokba fordult Beosehelynél egy zsntolt cseh blrándnló-antó
Szomorú vasárnapja volt tegnap Nagykanizsának. A7\' \'dei nyáron majdnem minden vasárnapi a pom losan visszatérő rfy-sz idő már a reggeli órákban egész sor szeren^ osétlenséget okiuzolt. Egyszerre háj* lom tűzhöz hívták a tűzoltókat, ► Aitóbuszbale-sethez és egyéb balf-esetekhez a méntőkel.
Vasárnap reggel fél hét tájban egy hatalmas erejű zivatar ponto. san Nagykanizsa felett adta ki a mérgét. Szünet nélkül hullottak a viUánok a város minden részének házaira. Mint az Ítélet, ugy zengeti, harsogott az egész vár^s az egy. mást érő villámcsapjfcjoktól. romnegyed hétkor ,
beosapott a villám a ferenoes plébániatemplom tornyába kétszer egymásután. A lemp\'omban éplp^\'n mise volt, de kár nem történt, csak az egyik mcllékoltárnál a villanykörte égelt ki, a vl\'lámhárltó levezetle a villámokat. I >
Pár p.ilíajuattal utóbb ikonban egy villám a tempkwntól minlegy száz méterre a ferencesek gazdasági udvarán az istá...