Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.17 MB
2010-03-09 13:33:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
576
3518
Rövid leírás | Teljes leírás (255.28 KB)

Zalai Közlöny 1915. 060-067. szám augusztus

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa. ^ 19\'5 augusztus 3
j.,|. . ,11 ,-i, 1
54 ih évfol»tu 60 szám
jt ti>ui!í i\'nr;,liii,.ilii
Migjilinlk hétfan ii ciillórtökóii.
fclofli.tí.l (rak: Ki-4.1 t,,r 10 ^ tgyiéivte 2 korona BO ült.
S-oIbIZ. *».ik..Rt,l
: Bánekovloh Jánoe 1
KrittarkcntA:
Kemény LAezló
liirtilllöiig él kl.díhlutnl Diik ltr
Zseb és lélek.
Az angol elbizakodás azt mondalla velük a háború elején, hogy ebben a nagy küzdelemben az lesz a győztes, akinek a zsebében még ott an az utolsó milliója. Nem uz országában az utolsó millió fegyverese, hanem a zsebében — az utolsó millió — aranya. Ez egészen a gyapjuzsákos angol észjárás, amely » pénzre alapilja a világhalalmát, a pénzre, amellyel idegen zsoldosukat állítani, amellyel mán országokban közhangulatot csinálni s légióként vesztegetni lehet. Angol-országnak a saját hadserege is pénzen fel-fogadott emberekből áll, a honvédő általános erkölcsi kötelezettség ismerete nélkül. Azonfelül idegen szines hadakat hozatott Ázsiából, l.ogy helyette verekedjenek, mig ő otthon issza a rum and soda-t. Pénzzel hangulatot is birt csinálni maga mellett a semleges országok némelyikében, ahol. ha lehetett, megvásárolta a sajtót, hu nem lehetett, alapi tolt uj sajtóorgánumokat. K tekintetben odáig ment, hogy Amerikában olyan zsidó lapot — osináltatott, amely azt — hirdeti\' hog.v " galioiai zsidóság epedve várja az oroszt, aki felszabadítja óket az osztrák zsarnokság alól. Harmadsorban pedig vesz-
tegetett. ahol birt. Romániában és Bulgáriában ma is megirja ezt a szabad sajtó s Olaszországban is megirta, aiuig a uenzura be nem fogta a száját.
I)e azért az angol jövendölés, a végső aranykészlet elnittfete, nem vált be a világháború során. Amerika ugyan szállit még mindig muuioiót Angliának, de a hadiilngárut hordó hajókat a német tengeralattjárók el-sülyeztlk, ha akár amerikai j olgár. ha akár az amerikai államelnök utazna is rajtuk. És lilába fenyegetőzik az amerikai állam, a német azt mondja rá. hogy ha ez nekik nem tetszik, ne csompésszonek az ellenségnek hadidugárut, hogy ezzel is hosszabbítsák a háborút Ha pedig az amerikai polgár bátorságosan akar utazni a tengeren, utazzon olyan becsületes umefUtni; vagy más semleges hajőh. anifl/irek T tul«J9onósa nincsen megvesztegetve >« angol arany által. És ebben a felfogásban kész már neki igazat adni az amerikai közvélemény is, amelynek egyrésze már megelégelte az angol uszitá-tásykat.
A Pónzuiillió elmélete csődöt mondott. A Kituhenei\'. féle négymilliós hadsereg él-tnélete szintazonképpeu. Ma már, ha az angolok egész nyíltan- nem is vallják be, de
•r
lénydolog, hogy Indiában forradalom van.
És hasonló módon áll az orosz birodalom is, Olt már nem revoit vau. mint volt1 a japán háborubkn, hanem revolució.
m ,. „ti,,) )• mi i e.ii.ttli «•. i n<M
Éranciaországban pedig kormányválság áll a küszöbön. Angliában megfejelték és megtalpalták a kormányt, de sem n fejelés, sem a talpalás nem mondható sikerültnek. Olaszországban pedig a nyilvánosság már komolyan kezdi kérdezgetni, hogy voltaképpen miért is háborúznak, mikor ugv sem mennek semmire? Miért nem fogadták ei Ausztriától azt, amit békésen fölajánlott, mikor fegyveresen nem tudnak elvenni tőle semmit V
Az ellenséges rszágokban mindenütt Ilyen s ehhtö hasonló kérdéseket tesz fői az elkeseredés, amikre azonban nem kap /eleletet. Mi pedig, a tűrhetetlenül hü szövet ségessel együtt győzelmesen állunk velük szemben.
Nem a zseb intézi el a háborút, hanem a nemzeti összetartó lélek, amely a halárunkról elkergeti a rablókat.
— Dr. Bálás Béla főispán nyári DiMitsri ite csak rövid ideig B«l>loufHr»d»u tartózko...