Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
57.06 MB
2010-03-11 15:36:44
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
594
6494
Rövid leírás | Teljes leírás (1.46 MB)

Zalai Közlöny 1936. 148-174. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


70. évfolyam 148 szám
Nagykanizsa, >838. Jullus 1 szerda

Ara 12 «IL
POLITIKAI NAPILAP
rasa
<• kúdMü.iUii Htul .V uim.
Felclüs szerkeszti}: Barbarlta Lajoa
Klöllictiil ári: egy hóra 1 ptoft 40 Sllir. S.crke.«l6«í8i H kíadóhinUtl U&toai 71 »
Nagykanizsa mindkét dalárdája elsőként jött haza az országos dalosversenyről
A Magyar Dalos Egyesületek Országos Szövetsége ezévb!\'n Szombat helyen rendezd meg XXIV. oj-szá gos dalosversenyót, amely a két résztvevő kanizsai dalárdának nagyszerű győrelmét hozta. Az országos dalosvers^nyt a halhatatlan magyar zenctttá\'i, Liszt Rerenc Cml$k(.ün4 nepélyével karöltve rendezték meg.
Nagykanizsáról az ar«inyéirfm<eb vegyeskari csoporton a Zrínyi Iro dnlnii és Művészeti Kör Vegyeska ra, nz ezüstérmes férfikari csoport ban pedig az Ipartestületi Dalárda vett részt, mindkettő a dnlszercft csodálatos fáradható Inhságávaf megáldott Kctt&g Ferenc karnagy vezetésével, örömmel jelenthetjük, hogy mindkét dalárda várakozáson felüli sikerrel és eredménnyel szerepelt. Az Irodalmi Kör Vegyeskara első : - az aranyérmesek között csoportgyőztes, az Ipartestü\'eÜ Da lárda pedig az ezüstérmes csoport ban az első lett. Hosszú hónapok nehéz és megfeszíteti munkája rí®m veszett kárba, győzött a le\'k\'s ma gyar dalsíetetét, a nagyszerű felké szültség és tudás, amelyet hónapo kon keresztül, sokszor verejtékes munkával, a minden dicséretet és elismerést meg\'é.r\'demlő Ikairtíagyj Ketting "Ferenc öntött mindkét da lárda tagjaiba. \'
A szombathelyi kétnapos ünnep, ség vasárnap délután diszközgyü léssel kezdődött. Utána volt a Fő téren a dalosok Ünnepélyes fogad tatása és a zászlók megkoszorúzás i. Ujváry Ede dp. polgármester üdvö zölte a 6300 dalost, akik ezután a Kioszk felett lévő szabadtéri szít* padhoz vonultak összpróbákra. ?.ste a székesegyházban (nagyszabású templomi hangverseny volt, amelyen n Schola Cantorum Sabatriensfs adott elő szebbnél szébb Liszt müveket és ragyogtatta a klasszikus polifónia szépségeit. Este i) órakor voltak a szerenádok, ugy hogy da losnlnk bizony kifáradva és elcsigáz vn, csak az éjféli órákban jutottak pihenéshez. Ennek ellenére a más nap 9 óVakjojr kezdődő veröenyen nagyszerűen szerepeltek. Mindkét kanizsai daloscsapatnak komoly el lenfelei voltak, nehéz volt a küzdő lem, de annál szebb az eredmény.
Délután 5 órakor volt a Szent István park szabadtéri színpadán a mfitteit^n is hatalmas Liszt F<\\ renc dalosünnep, amelyet a Rádió is "özvetitett és amely már hirül adta a* Itthonmaradottaknk is a kanizsai dalárdák dicsőségét. A kaqlzsai da lárdák Szombathelyen sem maratl k* egyedül. Jólesett látnunk oti Krátku István polgármestert és dr. Tnolwxty Zsigmond postahív iga* •tót, a Kör tb. elnökeit, Barlwil* JJost, a Kör főtitkárát, V<«iKif/ Já «** zeneiskolai igazgatót. Az Ipar l«UUeU Dalárda rúuéröl llgyyl La
jos dr. főjegyző, a Dalárda elnöke és Saiitii Lajos ipartestületi elnök mentek át a versenyekre. Szakáll Gyula, a Kör diszelnöke és Nayy Vince társelnök a dalosok sorában vettek részt az ünnepségeken.
(A XXIV. országos dalosveitseny részletes eredménye a következő :
Királydijas férfikari csoportgyőz tes az Újpesti Dalkör.
Kormányzódijas férfikari csoport ban csoportgyőz t es a Wetos Manfréd gyári dalárda, e\'ső a Diósgyőri Vas gyári Tiszti Dalegylet.
A vegyeskarl csoportokban :
Az aranyérmeseknél c?oportgyőz tes a Zrínyi Miklós Irodalmi és Mü „vészét! Kör Vegyeskara. 1. Szombat helyi Dalosegyesület, 2. Gyöngyösi Kath. Énekkar, 8. Szegedi Honszeretet Dalkör.
Kormányzódijas vegyeskaj-i esd portgyőztes a Pécsi Saepáfi Kórus.
Királydijas vegyeskari csoportban egyedül versenyz...