Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.85 MB
2006-08-15 10:05:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
998
9665
Rövid leírás | Teljes leírás (617.49 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. július 52-60.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


Nagy-Kanizsán letelepedvén, (Király-ntcza Weis»-
féle ház) rendel délelőtt 11-12, délntán 3-4
óra közt.
Szegényeknek díjmentesen. (4192 — 3;
FERENCZ JÓZSEF
KESERÜVIZ-FORRAS1
6*1 Jó ÍJfiroii rtgjiéx ét Beroith J. f/ g
•red*>407«i iseríot rfci&JBftDnji budai, T*vU*int b«l- ■ kölfftldi ■«k kB«8tt « legtöbb nilird klkstréut ttiUluiu ít padig t UJ aléréiire n«sv« eddig
mé£ el aem ért meiuijisé
bojy tM okból «nybe
lh
i olr Itinú útuetételí arúybai,
mUtt ii mint lofkellemeiebb és
osabb keserfirlz
nlá eliimeriír* t*lüt, Forrií-DjomtitTánjokkJŰ ■ orrow biio»yitri-
okk»l ingjen nolffilank. — Esea TÍZ k*ph»ti minden fyÓptárb»a ét
*erker«kedé»ben ■ Ecieobsrr Jiooi íl Weliieh Jjinf
««rkere»kedéiökben Nigy-Kuissiii ■ (378 A. 5—6)

a forrásigugatÓBágná
NAGY-KANIZSA, 187?. Julim 1-én.
érfblyiaÉL
B2-1K
£ bAB&boa petit*orbftn
7, náiodKor6 ■ mind*D
további Kirtrl 5 kr
KTILTTÉRBE?;
.orooVini 10 ki»rt TÍ
Wtr-k fel.
Kincstári iiletík mindeo \
tgjct kirdetá««rt kSlOa f
30 kt. fii«ondö I
NAGYKANIZSA
csftk ifotert naok
Kantok TÍMU kffli.tník.
ZALAI IOZLOIT
előbb: ,Z A 3L. A - S O "OOl O Q T I X! O Z L. O ISTTT.'
K.-KaniisaTaros helyhatóságana^jgmkDlöiiben a „n.-kanUsai kereskedelmi a iparbank", a ^.-kanizsai takarékpénztár", a ^alamesrei általaira tanltóteatalef, a ^.-kanlMd Usded-neTeló eg/éj&tf. a soproni kereskedelmi 8 Iparkamara n.-kaniziwi MUTálagztmáajra" s töbk megjei é« rarosl egyesület Urataloe értesitóje.
Betenklnf kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Nasj-Kanizsa, június hó 1877.
.Nehéz időket élünk, rósz csillagok járnak,* sóhajt fel * magyar ember és nem ok nélkül. Válságos állapotok fejlődnek, rémes szint matatnak és ijesztő alakot öltenek és a magyar ember keleties kényelemmel egyet mosolyog, összeszidja az állapotot s aztán hallgat, mélyen hallgat.
S váljon tesz e valamit? Igen, dolgozik — nagyon helyesen! és olvas, nem ugyan pénzt, mert ez a legkevesebbje, hanem njsá-got és ez a legtöbbje van.
A helyi érdekű lap olyan a családban, mint annak egy beszédes tagja, cseveg mindig, vidit, vidámit; kosiornt fon az érdemnek ; boldogságot kivan a házaspárnak; rész-Téttel temeti el az elhunytat; megdicséri a szorgalmat, megdorgálja a henyélót ; öntözi a virágot s kitépi a gyomot, szóval cseveg szünetlenOl, tesz-vesz, örökös mozdony s rendszeres világító torony, melyhez, mint a hajós a tengeren, bátran, bizton jöhet mindaz, ki irányunkban bizalommal viseltetik, szívélyesen vigasztaljak a szomorkodót s az árva kétségbeejtő helyzetét magánkévá teszszft-, a helyi- s hazai ügyek szolgálatára készséggel vállalkozónk, ha erőnket, tehetségünket felül nem haladják.
És mivel magyar embernél legragyo-góbb erény az őszinteség, őszintén bevallják t. közönségünknek, hogy e nyilatkozatra a „Zalai Közlöny' életének 32-dik fél és «3-dik negyedéves előfizetési idénye serkentett ennyedikszer kopogtatnunk azon ajtóknál, a hová hetenkint kétszer mosolyogva besurrantunk.
ígérni is kellene ez alkalommal szokás szerint, de az Ígéret szép szó, ha megadják, agy jó; azonban háborús világot

élünk, hátha nem tarthatják meg azt, mert bizon mi czári engedélyt igéretünk be- vagy be nem váltására nem kérünk- Azt sem Ígérhetjük, hogy a harcztérre eredeti tndó-sitókat küldünk, dehogy küldünk : hanem azért mégis harczolunk a szellem fegyverével bátran.
Lapunk eientul is hetenkint kéteze...