Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Ez a fájl MS Word formátumú. Ha gépén nincs MS Office program telepítve, letöltheti az ingyenes OpenOffice csomagot is.

 
71 KB
2008-05-10 09:26:55
 
 

application/msword
Nyilvános Nyilvános
631
2797
Rövid leírás | Teljes leírás (4.41 KB)

Zalaszentbalázs - Ki kicsoda Zala megyében 2005 283old.

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Cservenka György (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Cservenka György [et al.]
Kiadás jelzés: 2005
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz, [2006]
ETO jelzet: 929(439.121)"2005"(03) ; 06(439.121)"2005"(03) ; 908.439.121"2005"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 473, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2005. december 31. ; ISSN 1416-5864A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


Zalaszentbalázs

A 74-es főút mentén, Nagyka-nizsától 18, Zalaegerszegtől 33 kilométerre a Principális me-dence nyugati oldalán fekvő te-lepülés. Keletről sík szántók, legelők, nyugati oldalon dom-bok övezik. A falu első írásos említése 1320-ból való Zentbalas néven. Fő utcája a 74-es főút melletti mintegy 3 kilométeres Kossuth Lajos utca. A falu legrégebbi településrésze a Pusz-tatető utca, melyet Árpád-kori földút szel ketté. A község lakóinak száma 2005-ben 879. A A község útjai aszfaltozottak, némelyik felújításra szorul. A vezetékes ivóvíz mindenkihez el-jut Kiépült a földgáz- és a telefonhálózat, a vezetékes antennarendszer pedig 150 családnak biztosít jó mi-nőségben televíziós vételi lehetőséget. 2007-ben kezdődik a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése. B Helyben több vállalkozás működik. Tevé-kenységi körük a vendéglátástól a kereskedelmen át a méhészetig, a növénytermesztéstől a bútoriparig terjed (KITE Rt., Blasius Kft., Fűzvölgyi Agrár Rt.). C Zalaszentbalázs a térség közigazgatási és kulturális központja. Intézményei közé tartozik a négy falu alkotta körjegyzőség, öt, illetve hat település által fenntartott óvoda (vezető: Hencseiné Varga Valéria) és iskola (igazgató: Kajné Szabó Hedvig), öt falu lakóit el-látó védőnői (védőnő: Kovácsné Tóth Katalin) és házi-orvosi szolgálat (háziorvos: Kissné ár. Tamás Mária). D A civil szféra a község sport és kulturális életében meghatározó szerepet játszik. Egyesületeik: a Zalaszentbalázs SE három csapatot szerepeltet a megyei 1. osztályban (elnök: Hajmási István), Zalaszentbalázsi Fiatalok Egyesülete (el-nök: Horváthné Bereczki Krisztina), Fénykeresők

Katolikus Egyesület (elnök: Hencseiné Varga Valé-ria), Népdalkör Egyesület (elnök: Beke Miklósné), Polgárőr Egyesület (elnök: Csizmadia Tibor), nyug-díjas klub (vezető: Gáli Istvánné). A község lakói római katolikusok, plébános Kiss Zsolt. E Kulturális érték a római katolikus temp-lom, s benne a középkori templomból megmaradt fa

dombormű. Remek túrázási lehetőséget nyújt a falu feletti dombokon átvezető Kék túra útvonal. Idegen-forgalmi látványosság a minden év július közepén a szőlőhegyen megtartandó Szent Orbán búcsú. F Az elmúlt években felújították a kultúr-házat, mely tornateremként is szolgál. Buszforduló épült, új utca nyílt a börzöncei út mellett. Közintézmé-nyeikben gázos központi fűtésre tértek át. Korszerűsí-tették a község közvilágítását, s megtörtént az óvoda és az iskola belső világításának rekonstrukciója. Terveik között szerepel két belterületi út felújítása, az általános iskola épületébe költöztetnék - jelentős átalakítás után - az óvodát. Tervezik a börzöncei út menti járda megépítését.
Elképzeléseik megvalósításához jelentős pályázati támogatásra van szükségük. G A község tagja a Nagykanizsai Többcélú Kistérségi Társulásnak.
H Zalaszentbalázs polgármestere Molnár Mihály, alpolgármestere Sonkolyné Zsohár Gyöngyi. A képviselő-testület további tagjai: Hajmási István, Hencsei Sándor, Horváth Dániel, Kajné Szabó Hed-vig, Takács István, Varga Miklós. Körjegyző: Gál István.
A település díszpolgára dr. Gőcze Rezső nyugdíjas is-kolaigazgató, a több évtizedes pedag...