Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.09 MB
2010-05-21 15:31:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
942
2367
Rövid leírás | Teljes leírás (320.23 KB)

Zala 1880 február

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VfesN MM MVHcmMÍM. OjilmUi
Ma (m § td Wim • írt |mW ém I frt S« I r.
f*SM*t T U< ISkeasS»l
MŰ » |Wr«féit 1> kr
7 AHA
iMrtMtül Mi 8o»á i Up mliuul rtoUt III*tó Húméaj HUmM 0) vámfcás dm 611 ás ■énssstslUn Utók nM imarl MM fogtdUUuk sL KMnWk ylMp nrn ktidstnik.
NyHttér: Pstltsojr* 10 kr.
ME0YEI ÉRDEK 0. K ÓZ M Ü V ELÖDÉSI, TÁRSADALMI GAZDÁSZATI HETILAP
A ZALAMEGYEI GAZD. EGYESÜLET ÉS TÖBB MÁS EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, j -j---/
6. szám.
Nagy Kanizsa szerdán, 1880. február 4-én.
VII. évfolyam.
Régi dal, régi gyülölségrül.
Sagy-Ktauua, február 2-án,
Február 2-án lett kilenct éve, hogy I Magyarország legnemesebb ét iegdiesőbb I szellemeinek egyike költözött el a esel* I jeniek örök honiba. Eötvös József I egyik I dicső vezére volt a nemzetnek, ki szellemének örökké dioső munkáival szövétneket gyújtott nemsetének 6t népének ; ki fárasztó munkában, nemes kentének láng hé vével munkált a haza boldogitá-sán, felvirágoztatáián. Ha valaki hivatva volt, hogy tanítója, nevelője legyen egy nemze\'nek, akkor bizonnyára Eötvös József volt az, a nemes és magasztos czé-)okért lelkesülni tudó idealistnus ezen inearnatiója, kinek lelke szennyteien volt mert nem fért hozzá a nemtelen gondolatnak árnyéka sem. Eleven érzékkel nemzetének szenvedései és bajai, isély belátással annak hibái iránt, s megáldva J lángoló lelkesültséggel biró szívvel,\' egy gondolat töltötte Őt be; hazájáéig és bem I zetyért tenni és hatni, egy remény élt I nemes kekelébeo, a haza boldogulásának reményé. — Számos beszédjeiben hangsúlyozta nem egyszer, hogy a nemieteket a műveltség teszi és teheti nagygyá. Azért senkisem volt annyira hivatva éppen ezen a téren a haza felvirágoztatásán működni, mint <5. — 8 hatott és működött is. Még ifjú volt, mikor ez érdem -beni tevékenységét megkezdette. Európai műveltséggel bírván, felülemelkedett a izUkkeblr felfogás kicsinyes és nevetséges korlátain — • a minek megdöntésén l«*gelőbb kezdett fáradozni, s miben végre diadalnak is örülhetett, az az előítélet volt, — az Olőitélet, mely. nemcsak Szűkkeblűvé tesz, hanem igastalanná, lőt roszszá is.
filete utolsó pillanatáig fáradozott a felvilágosítás és műveltség terjesztésének dicső művén.
Kilence év előtt halt meg; hideg téli *nap volt, mikor mindég szépért és nemesért lángoló síi ve dobogni megszűnt. Korán, nagyon korán I Nemcsak Magyarország gyászolta, gyászolták őt mindenütt, hol e kerek földön a műveltség megvetette lábát
De mi magyarok hamar íelejthnk. Nagy szellemeinknek az a szomorú osztályrészük van, hogy mig élnek, nem
Mit ér nékem ..?
Mit ér nékem sa elhervadt Km nefeiijts, mit nekem ¥ Ml— kitöm s a ssslsknsk Beányasra eroeetem, l Táa s ssellő a virággal Fájdalmam is elvisai/ Mely szivemet sssr pokol Lángjaival égeti.
Vilafeás;iNr s virág rád Bá»)ékatUt angyalom, Béuta (lati vsr seivemnek Hvjiia a léMilin NéW •ék* t/y haraggal • Sagyet\'entí oesp belé: 11» » U kmf — ott fa egy tar
Niliiíli két felé.
m héi »ate,..I «h de nem Mai mWÜM t fir||H I he UHmmtk Sri Istssm Ml télre hágott, 1 a viharok ni erével Ilin—I ti (*imum,, Lees majd mire iallím iérM , Ilejsémst hiteles*\'
lésssi tÍ0t
szűnünk meg őket üldözni, a mikor meghaltak, igazán szívből, mélyen gyászoljuk, .sírjaikat koszorúkkal borítjuk, talán hideg kőből emléket is állatunk nekik, de ahol maradandó emléket kellene nekik állítanunk — sziveinkben; ami által leginkább tisatelnők, hogy az ő szellemükben és nemes példájuk szerint tovább működnénk és építenénk, aboz még kevés érzékünk van. *
Elfelejtjük, mikor azt hittQk, hogy egy pár hazafias frázissal, nemzeti izinü koszorúval leróttuk hazafias tiszteletünk adóiát. Igaz, hogy*...