Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.04 MB
2011-02-16 11:33:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
596
2035
Rövid leírás | Teljes leírás (277.35 KB)

Zala 1886 február

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

6\' s*4"1- Nagy-Kanizsa, 1886. február 7-én. XIII, évfolyam.

xn m xxx m
tlir>Wtlié|i Hn,tmuUM, 4. u y HU taNwaéé a Itp uell*ui rímén v«»»t-bai aiaéaa ktakséajr.
H KUdAklvftUl : Várotkáratraft. 1.
[j Sér«MUlU« l«y«l«k csík is mórt kutk-bél logjuluintk el.
Kétir&Wk viwaa m kUUI«tn«k. hi * zdz rxxx :jn:_ar
ÍÍZALA
dPolitlteai é© vegyém tartalmú iietllap. A Zalamegyei ügyvédegylet. a Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, BankegyesiQet az A^ö-muraközi takarékpénztár részvénytáraság és öns. szüvetk. hivatalos közlönye.
X "m m ■ XXX . XXX
gbórimfcsf aráz B
Kftai étn.....I.IH- — kr.
Fiiérre . ......I „ M „
N»f)*Uvr«.....I H tf „
HiHbUMk juiiiiyown wáaritlilaafc.
Arvrél a ágyék bírni j|»/i hlrdelmínjr*k K) k\\bély«gdi)i>Q MII 100 ii«i« 1 Itt »yi\\nl mlndta iáéért ogy fél kr.
JSyíltUr pettUori. 10 kr. m m m m.:
Megjelenik Nagy-Kanizsán hete:ikint egyezer: vasárnap.
; Nagyterű adomány.
Nigfkiniiii febr.p.
Tizenegyezer forintnyi ajándékot kapott ezen a héten a nagykanizsai állandó tainhás alapja. A szerény anyagi eszközökkel rendelkező polgári egylet azzal vélte legjobban emlékezetessé tenni Ötvenéves fennállásának jubileumát, ha az állandó ssinház javára 1000 frtot adományoz. a nem hiába ki lünő renomménuk örvendő nagykanizsai takarékpénztár pedig egyszerre tízezer forintot ajánl fel a nemes czélra.
E bizonyára nem közönséges mérvű adakozás nem közönséges mértékben kelt bennünk tiszteletet azok iránt, kik egy tisztán szellemi haszonnal kecsegtető. kulturális intézmény létesítéséhez ekkora, önkénytes, adománynyal járulnak. Örömünket fokozza, megkétazerzi az a remény, hogy ilyen nemes példák nem fognak utánzás yiélkül maradni s hogy ily módon rövid idő alatt meglesz az alap, mely elegendő letz arra, hogy városunk polgárjának egyik legrégibb és legmelegebb óba j A na k teljesítéséhez tényleg hozzá fog halunk. - Városunk többi pénzintézetei, melyek mindnyájan kitűnő anyagi viszonyok között vannak bizonyára nem fognak hátramaradni si+n az uton, melyen a délzalai taka-rékpénztár 6000 frtos úttörő adományával már elObb, a nagykanizsai takarékpénztár pedig ragyogó cselekedetével m«>st jártellll És a magánadako-záa ^ ámbár utóbbi időben több ízben | lett igénybe véve — szintén meg fogja { tetjini a magáét a szép mü létesítésé ben. Ét — hozzávéve a város által e czélra az évi budgetbe folyton felvett j 1000 frtot, hozzávéve az eadjg is meg* I lévő tetemes alapítványpikat és letéteket — kimondhatjuk aat is, hogy i nemcsak hogy távol nincs, hanem m&ris elérkezett annak ideje, hogy a I
városi színházi bizottság ténylegakczióbia lépjea
Sőt határosottan most van főideje a cselekvés megkezdésének A közmondás azt mondja — és .igaza van abba* — hogy „addig tlsd a vasat, míg meleg ■ Most ismét meleg a vas, melyet már néhányszor ki hagytak hülnif
Sokszor volt már az aktuálishoz közellevtf stádiumban az állandó szin báz létesítésének kérdése Még a hely is ki\' volt már jelölve, melyen a szinház építendő lenne és folyamatban volt a mozgalom, de nem volt ele gende ápolása
Az eszme az amolyan krónikus eszmék közé keidett tartozni, melyeknek fátuma, hogy örökké „eszmék" maradnak. Egyéb mozgalmak^ indul tak meg — hol sikerrel, hol annél kar 4- s az állandó színház létesítése leszorult a felsainről.
Ámde hogy több volt már kezdettől fogva ispium desideriumnál, ezt fyizonjítja, hogy végkép meg nem feledkezett róla senki. S időről időre határozott alakban lépett fel a közönség óhaja, úgyhogy végre a városi tanács ja határozott alakban vette tudomásul, megalakította a színházi bizottságot és kimondta az évi 1000 írtnak e czélra való félretételét.
És ezzel uira...