Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.3 MB
2011-02-16 13:19:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
921
5635
Rövid leírás | Teljes leírás (304.51 KB)

Zala 1886 szeptember

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

flfi
b szám.
ftagy-k^izaa, j$86. .^to\'mber H
XIII. évfolyam.
p -•:■1 v —mp\'^^iptiflli :i:lE:l\'l|lfel ti í m i ^f
^^ _ -\' a\'1 • - éjjj r íj \'Jrpj :ji\'i •f-íj!; • llllí [ I i r j! Jj, 1; 1 ■ \' {\' J \' \'\'\'ílit
___T* m ** m X1S flHi^V - BB" m rnm m ra * W
f^j^m jj ,i||l| V \' T nAmmM m*: V
I ■!JK••• iimiti I •••11 U Sftr.: 1:: í i"! s* 1
Jr • -9 iMlil I u *,,n,4*m • ; 1 * 11 \' ü
J \' gvH^^Li Ai iMMMmt " \'\' H M*MÍtlMa»k- |
•eertmaatéeeg: »:
| ÍMIsm É< »rwéw vonni Iwaé mmJM Alriminjr,
M KUéékivaUl: Vári»Háa air«m l j HwirtHbl linUk csaif Uw*c» kmli-. Q
| M fogattatái* 61.
Éh
Kitintok fiuu mw kihUiMk. nx xxx xxx xxx xxx c
IFolitllcal ém Ttftpy^Mj fcartalöiiji feiiMápj
Zatamegyei iigvjfdpgjflcl. H Naly-kuni^ • A JWIwitai lakéréljjMttájralj, íja ilu^yoijttkH az AlM^-inurakOÜ takprckpéM/.lfir |toM*iátkaágm öjjáj ^x^Vv^ridvo^
itiwM a Mfiiilé IMilali|ib *> kt I^Jragdttyi ftlüj MA *»4tg I tft.
wwnMi nilmlen i|MH 4gy Ül kr
HylUUr p.ULora 10 far. m m\' nx xxx xxx
4
Megjeleliik mgy-RanHaAn hetenjklnt eyyi^er: v|fciArii»p
Dalárdát Kanizsán.
A Mfyiarrii eredménnyel lefolyt • pécai 4alárQnM^ly, melyen m ország majdnem flaszes dalárdái réazt vettek, h mely oraaágszerte oly méltó érdek lödéit keltett: lijiy eszünkbe jn*tnttn, i bcjgy (Lafiizaának dalárdája hinca, liogy minden törekvései, jó irányú kezdemé- j nyMénéi daczára, a] dalárda ép oly azép mint nemes czélii intézménye, nem volt képé*\' gyökeret* térni városunk | társadalmában habár volt- míír egy, j mely éveken át habár ^dbzaljok Arán. in, tant ártott a magát, Váronunk egyesi táraedalmi körei még nem találták meg azt a helyea módozatot, a mely azerínt Kanizaán iá állandó, nem egye* aek Önkényéiül, lévea ambiliójától fllg-gő, dalárdát alakítani lehetne, mely: tárnia mulatságainkat élénkir.se, azokat nemea irány bó terelje tiazta eazem iszom | jellegétől megfoaaza.
A pécsi daUrünnepélyen réazttell dalárdák adrából láttuk, bogy sokkal kisebb, jelentéktelenebb vároakák bir-nar dalárdával, mely nagyhirfl országim dalárdákkal versenyre mer $zál lariji.
Sokan azt lógjak Uhuit, U«gy Itt .főképen az akadályozza a daláida megalakulását, a megalakulása Után I állandó fentartását, liogy \'nincsen ná- | Innk elegendő jóhangu emberi Pedig dehogy nincs Caukbogy nem a jfihungú | embert kereaik nálunk, ha arról van azÓ, hogy dalárdát alakítsunk, hanem ! jóhatuftás* névvel biró embert t. i. olyant, e ki társadalmi fogalmaink aaerint ariatokrata számba megy.
\\Igy pedig nem aikerül daláidát teremteni aemmiképen. ^
Nézzünk opak végig az orazág dalárdáim vagy akár a külföldi dalárdákon. Ha a dalárdák tagjainak névsorán végigfutunk, azt fogjuk tapanz-tatni, hojjy h társadalom intelligensebb elemeiből de a legkalOntélébb rétegek-
bői vannak adn iiidák Össafalaktijmert I ó Wg<eijf| i bb^Jmébtnjdeteoltra* i tikus inUiaa/ii^jij hol (jiw|okratÍKúsl hajlamoknak im^a heí\\ilk.~
Nálunk ptjdiáf jéDen nzeijt nem.sikerül ilyet liijeaiténi. mert irjxclüs\'rv! | kör, mely iteru ak -öspztáriMalbm ér-| verésétől Veszi imbzgatö ciiwjít,\' Ijnhagái állandóan feni niant nemjiébesj I Kü> lönben érteftm j sjnosen \'\\A* D^jiágbsn létesült és || J jljíptói (lalámkijnn |ráé-A)en egymáM t énekesiek h pmr
ént1
! Hím
Pénz i)i Imi.
tessor, mtjg a |i(
kralikus piifá ben is ottíbón egyletekben.
UgyíH
értünk nfiagr^i
és az iparos, üg;^ mint ét a Idélmo-
s azt hisszllk képesek voinájii czagva Ki\'il|iöd mosollyal jtek
atalnok, pf Nff^éd
al^m többi Jptiéznéi^-ei a lorna||| pa HUv|o|t,ó
c, itt Kanizsán mág hem . Hele ka...