Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.16 MB
2010-06-03 15:17:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
650
1761
Rövid leírás | Teljes leírás (444.02 KB)

Zala 1891 november

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


44. szám.
Nagy-Kanizsa. 1891. november l-én.
XVIU.tiülyM>>
llukMIUM| t
mhjw iiu tl mmiim
M* laMMeSS « lap Mail, fel rimn mvM vita ki«' mimj.
ItrweMki laaahk «Mk ÍM kawÉ
m ftp<Wnk-«l> - -•
IrMl
V|. «« 4*áM #S»M tM«
kjp
I Itatnak naas mm Mlfcwt
Politikai és vegyes tartalmú hetilap,
* N«r-Ki«wi- t* Mcabii takar^kiH-rttláiak. a Itenkstfyi^üM, M ijytr- a» ifctaft bank, s • Nagv-kamtaei rrgmflgylei >nlntt«<l bivaUiW kriíkin
Halottak napján.
-wmkleülk •KuittásIrlfahlal rgjurrl twáraaf. Ü
tiMmwt u»i
Mi -J^* " • M
ü^pviés** | » ** *
-^Ma*-
•wfctee* iiminm MHWMMk
ayflttér yMMn M Ér, kerewMh.. fsj .4
'ÜMMt * hanáaeváie
WrMtaéMhl lÉMM
jelpuaeiitó filnr kilör, ■ aa saradra bokktM i kft*MJítt kflntlébaa, •«( a tsmstl ^Ijua <gy akartától-femiii ki aa anyaMkl kebalé-j mini agy tény e*en kkúi ll aaktibla,na-Borongó krdétylyet, komoly éneinek*[yi. Okmd kftnnyek kősóit ntelt keblére tua mígíg j£t«*ott m éta», jött • halál
kai, *wSjt»|«iiul illőnk a hasadó hajnal alfitt. sseraió anya ujdon mAletaM iJr»g« magia s királyi királynét. hitét; egyrnt.Vu | Mintha naháa- bodtátynl boritaá at a wan «t, éjjw napatktjfc'TllllMI klliil H»itákh Ir^1!- r-jr A tamacS kapujáig alól—«— láthatárt,—nam nnlk IWt ai'rwé, Rundot, * miMn a gyermek ifjiivá tart as élet, eddig tart aa élvaset, #4<l(| kelő nap #ug»rát . . , mart szemeink tel j.la*a jón a rideg halál a ej« ikjtjá a a*e. aa őröm, «U)f • Hidalom. eddig e<flb| rák kfinaf afckel. "IT'-.' ' anya* kábelról annak ott 8<tJiigAgyll-'a lén), nn*| a pompa, e44if a
A* emlékesei, a fnjd»Jam, kifacanrta köny- mdloét. Aa ifjú éleim dalén álL tényen, rongyaiba burkait keédn*. eádtf hány ja njeinkeL gondolataink pedig, e eeb—iPpttt' pátyájl a gondatlan Hetét bialoaiiía saá»iveti «m(M a Mfuvalkndottaág a kaMHT •aaok elhagytak, elröpüllek oda, hol azj mára, a hogy boldogéi ga ast kivinni va-1 Kel<9 megaaQutk minden, egyealóvé leea 6es IntaroltM a tiráfükai a a nérpa pwt- ÍM aa bagyon fenn, .keblén pihen a tag- < mindenki, a temetÓ itnmli|> elsimítja idimI tán illó fejfák llgyetiiHietetnek it mulan- *sablt nfl, a acetátéit feleség a twtb»n és'asl, mit aa 4lrt «llan<étba illtbHI. a ka-dMgn. Aa íl« ambarainak minden gott-1 llakbaa vala agyba Imt «aarat»it IiíIvm ! pun lirl.1l nyafaluaa «im doláta a halottak ortaágib* aiet n'uapon :E< a halit agyatlan fuvalai$, IfBfi a n/tl Ub, • balált Mily la<ruaatá (oMÍ«lat ki4 »«>liM»-a dly boldni a IrtÉif biiakjanáril aa ott viruló rfatákar; a ^ trwW1 "l^k'ii i j% -'-
agyatlan Meietelijwn)Mijipmk ott ■ i H fi ■ hm—11 cwrtt. ■ a miiwlant • mrt! htd»g*if. ba rai (nudahiitk arra a pam* már naoi fii «ammi?« volna agyatlan oly {férj nyomorult koldusává lati aa itatnék ímely aeoretlatnk katáMI, irgab-m nélkfll boMog, kinek legalább egy asoretettje nem, Aa agg mankAjára látúakodfa cipeli aa1 ragadta ki a lagaeenletiebbei, mily iMf pihenne olt-a'rcaOndea embaiak* kaaá.i'fiial tarba alatt meggörnyedi taa(e<; • ba*jbeiwllni állunk a air Öregénél. mi4án aa ban, a néma temetőben ? ílál jótékony oaókje, jrinp<lj« ól a aarn-! eWÓ gfirflogy aOrdttl mag a Wnw*é|teil
Lvearedek lolyiaa alatt a tarmiaaat agy - i vediaek átrakna vfllgyéból! k<'por«óra, mnlón araaalk. iad|ak, bagy aa
fomtáu riltoaik, bl kél a nap, bogy »t ^efltalQuk éa mag balunk, ea aa élet 1 iatkftluMKt ArBkre elhagyott, Orftkrw távn* mét rlnyngod ék, kilaalik a bimbó, kitárja 0<t könn a vároa 'ágén aa a kie tal- antt enha *em tévanáó riama aawa*| aeb kelyhét aa illatoa virág; a aa 6«ti aaél lelépi palainyi föld mily eok regény, meofiyi {Idukrv, eléje tárt Oleió kariatak kóaé t Ü, a tüfjri...