Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.24 MB
2011-02-16 14:22:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
832
3078
Rövid leírás | Teljes leírás (284.01 KB)

Zala 1891 január

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1; szára.
^agy-Ianizsa, 1891. január 4-ón.
87tf
XVIII. évfolja®
>iitta«<i<|i W»i«r uti)« UH." Tiutiai.
Hl lattanét ■ lap" ncillmitl , Voanlkosé piwlu klMunány,
IkmMki lovnlftk eiíuk InMrt kf wkböl fo({aiHatisjr «l
Kialnttk nM um Mldaliuk.
i at^IT
i uAljxi
_■MáfefenttU.-fl
IWiá»-«t«M S KM riMu»r«% kqnrtkamksdte.
\' fZ-teut rési Arak : érw . , . . 5 írt — kf. rum i ,»
Hegyedávm ., , . . 1 . 16 ,
Politikai és -vegyes tartalmú hetilap.
A Ns«y - Kanizsai- fis Üélzalai jakarílcpénzlilfaJc út a lianfcegyeiialet liivalalos közlöny* Megjelenik Nagv-KiiiiIzmAd heten kint rgyiier: vuárnap,
?TnnJötSck jitáa/MU ulMinituk VjrlltUr patltaora M kr.
1 . 1 J
BMMM, nUW r klift!>■>!> wMtkntók riHUi TV*f títtjff Kreakotelw I5(í«nd8k. — -\'\'\'
A/lZalai" közönségéhez. \'
Lapunk jelen ttámával n tizennyolcadik évMyifflöt kinrf} mag,
Owknem két évueedill mllködáae mö. gOlt, tmkknl hosszabb id/í, hogy nem a közönség, it kifejlet! m(lklid*» feled ítéletet ne mondhatna, a hogy tt aa Ítélet nem lehet hátrányot u lapra, mulatja azon klf-rOtmétiy, hogy asáknam két évtized tn át tOmttrllU n tfsatelt közönség e lap köré, a azt igazolta, hogy annak rigy pfjülikni tri nyAval, mint társadalmi elveire! egyetért, mert osakit igy Lyolt- i»h«taégea a lapnak tizenhét éven át fennállania.
Nem vagyunk annyin eltelve magunk-kai, hógy hn na látnánk, minzerint lapnnk élet ideje alatt leheltek, nőt hiionyára vol Uk is percek, midőn a közönség nem mondhatott teljea megelégedést a lap felett; de eteknek oka, ffltndtg sgyéni kérdésekben tüiMiiH megoldását, s\'az iijT\'aVdvéitylin pernek beállottak, cnakis maga » lap vo! at, mely legjobban ér*»te » reá nehezedő lilyt, a. iparkodott mindenkor lerázni magáról a bénitélag ható klllbefolyást, hogy iámét azzá lehessem mi eudig volt, at oT tűié tíaöMéjf kííírtteéri:\'"\'
A mi\'gpi\'óbAltfttáaok li\'geri"*elibik<> a le-
folyt évben érte e lapot, az akknr beállott szerkesztőségi váltság által, melynek kö cetkezménye egy uj Jap megslapitása. mit. A Inpmikn&l tonforgott szerkesztőségi vált ság megsallnvén, kettSgölt erővel kflxdöt-ttTiikL hogy (elMnitoü programunnkhoz képeit megfelelhessünk feladatunknak mán részről ijss -olraaéköaönség jogon • igényejt kielégítsük; nem kíméltünk »em fáradságot nem átdoH^Qt, hogy lapunk a hozzá kiHOll; reményeket megvalbsitsa, a a lefolyt utolsó fél ér fényeséü igazolta azt, Hogy
És e törekvésünket könnyen elérhettük mert lapttfik munkatártai velünk egyformán goodoikoatak^; gondolkoinak ma ie» kiket egytől-efyik iterencaéeek vagyunk ■ jelen érbén ia mienknek nevethetni, a ezek : K o m ó c a r József, dr F j-v e i a y Ferenc, 7 a-e h~ő 11 Sándorné, 0 a-bá»yi Árpád, Bravk^rioa QyOrg^f, Torkos Lajoa, Király Kálmán, dr. Uol^ár JL, fiáriovy látván, Dr tímár J, Rudnyánaiky QyuU, Kovács 8., B át\'o r f i Lajnr, K e l e GyWgy,
aa olrasT kOsOnaég Bmk exak megérti, mi | J o i e f fl, H o c h w a td József, L 5 v i a szép, jé és igaz,\' hanem a»t méltányolni Zseni,STíd Anna,> atb. atb. Eaen és a többi ii tudja, mert lapunkat eláraiztá elŐaé-Urők ktartsinttködésével lógjuk ezentúl ia \'kenységeivelj a áaellemi harcunknak ia-may! lapunkat vezetni, azon reményken, hogy * leit az eredménye, amennyiben a lapunk- ólvaaéi szíyesSh vesznek tudomáit
ból kiszakadt ertfk által léteaitett uj lap, arrőTTli"gy á^T»p légi ismeréseivel fognak — pártolás hiányában, — magszOnt; ez « évben la" találkozni. » hiaoiiyit/kn, Imgy lapnqk a A mi illeti politikai prograíamunkat.^B
t*,^ , u,\'raníu( marad "b«n, ami volt a Up
Btk mindig az volt szép^jdJh fennálása éía, a melyet mi lftÜÖ-be...