Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.12 MB
2011-02-17 08:45:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
887
4250
Rövid leírás | Teljes leírás (599.75 KB)

Zala 1897 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

44. v
Nagy-Kaniz«a, 1897. junius hó 3-An.
XXIV. óvíolyam.
HwkMltMf l
T4,.skis «»«1**. WI»P
kft.7Tk«r«k*aMbM
A ^.rkMstSvsl\'trutast Ishst sspss-kiit i a. 4—» fci kW.
II. iilliwM » \'»» ssalWnl rimir* MitkHl Bisása U*Mi|
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú lap.
- riiMMwtUi
YirMkta-ApaM t MM»
Haj ^
BLömartH iui.-
kta tvts II kmt (• frt -ttUvr* • k*w (» « - kf lipiMm • toiM jlHMW
A Nagy-Kanizaai- él dél-zalai takarékpénztárak, a Hankegye*ül«t, ax Ipar- éa kwMk.--,.|[|||t )>tt>
wiMttMlmM ssak toa«n kmt\' delmi bank, a Nagy-kanizaai segél yegy let-aziivet kezet és a leien vei takarékpénztár ____
MI fogaduiatk *l * „nagy-kanizaai malii agyár éa serfőződe r. t." a nagykanizsai önkéntes tűzoltó egylet, nrtltMr riMlim t» te.
------• zalamegyei gazdasági takarékpénztár rész. tára., a nkanizsai kerfileti betegsegélyzó —JffSür?"N.
IWntek •«■ kiu«t>*k rixw pénztár kivaMot kötlBnye. HM.ntk.k, a BíÍHiiIi --------- nulkM* Wnlll ruta
hnrtiiatti I.u.nilk
Kap* stdm ára : lO krajcár.
I«||«lMlk Nag;yKaiil»áii liften kint k é t ■ ■ • p : vtraaribxxiap ém o«rQ.törtölcÖjQ..
Magyar katonai tisztképzés. •
A magyar közvélemény egére sürü, sötét, ijesztő fellegek tornyosodtak, melyek már kezdették szórni villámaikat is. Zivatarra , égíháborura volt kilátás mindenfelől.
A kvóta és a 16 § kérdése erősen be-fellegezték a- magyar közvélemény egét. Feszült idegekkel, lázas izgalommal leste mindenki, hogy jön-é valahonnan valami kedvezd, hatalmasabb levegő-áramlat, valami váratlan, kedvező fordulat, mely erőteljes lendületével elragadja, pokolba viszi a fenyegető fellegeket, mielőtt nyakunkba zu dúlnának.
Nem jött bizony sehonnan sem. Hanem meghasadt Nyugaton a felhő-tömeg; fényes, melegítő napsugár özönlött a magyar politika gomolygó fellegeire, és meg-Önre, viaszaverődve ? szivárvány nyal ívelte be az egész magyar eget, a\'béke, a lelkesedés költészetével aranyozva meg az egész magyar nemzet lelkét.
Igen: feltDnt a magyar nemzet felleges politikai egén egy szivárvány, mely minden izép szónál, minden aranyos Ígéretnél fényesebben hirdeti, hogy irántunk immár valóban komoly, valóban megbízható a békés hangulat ott, ahonnan nem egyszer
a reakció mérges szelével söpörték már el legdr^g&bb nemzeti aspirációinkat
Az. a két törvényjavaslat, melyet Fcjérváry Géza, báró, honvédelmi miniszter, május végén az orsz\'tggyülés elé terjesztett, azt dokumentálja, hogy odaát nagyot és jelentékenyet fordult a szeletjelző érckakas.
Nincs kevesebbről ázó azokban a törvényjavaslatokban, mini arról, hogy a magyar katonai tisztképlés olyan < zinvonalra emeltessék, mely a paritás elvének miuden tekintetben megfeleljen | mely a magyar ifjúságnak rég óhajtott pozíciót biztosítson a katonai pályán is.
A mit éveken át hangoztatott, sürgetett a nemzeti jogos aspirációk szellemétől áthatott közvélemény, ime meg fog valósulni: lesz magyar nemzeti katonai akadémiánk.
Óriási vívmány ez 1
Halhatatlana got biztosit a nemzet hálájában annak a kormánynak, mely a velünk szemben folytonosan táplált és szított bizalmatlanság rengeteg sziklagátjait képes volt áttörni, hogy elhozhassa ide hozzánk a nemzeti remények egyik legjehentékeny .bb kincsét
Nagyon is lehet érteni azt a nagy örömet, lelkesedést, melylyel ezt a magyar nemzet egész közvéleménye, a politikai pártok
mindegyike fogadta és üdvözölte. Nagyon is lehet érteni, hogy épp<n Magyaromágnak azon részéből, hol a legtőagyöhur—sbb magyarok laknak, a közép Tisza mellékéről érkeznek^ a leglelkesebb hangú üdvötlő felitatok a kormányhoz, sQrQ egymásután ben. Igen nagy horderejű, életbevágó nemzeti as...