Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.48 MB
2010-07-19 15:07:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
613
2016
Rövid leírás | Teljes leírás (240.06 KB)

Zala 1877 március

Közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

t
rwM MMr MH»i«>I>III OhtrWMe itu tu tUm DMMM <n .t ( l|ta <m t M NUm I Itt Msgysd <m 1 MUh MhMMfAl
í I |i*ii> I||«II I kr. MkMW MIIMIMII I V,
KrMMri F«tl liin 10 kr.
K ÓZMtJVE JLÖ D feSI, T
A Zalamegyei GazdaságiEyyesiUet a n
ZALA
I I i. 11
MEGYEfl ÉRdEKfJ, ARSAD^jLMI ÍGAZDUSZATI HETILAP
kanizsai tiszti Önsegélyző szövetkezet és több más egylet hivatalos közlönye
10. sz^pi.
Nagy-Kanizsa, Szerdán 1877. márczius 7.

/A házi kfluyvtár
■Elvesz a nép —
Mely tudomány nélkül való."
Franciaországban — főleg\' Pá-rinbaac,% paun)cé« osztály szobájában i* aálkUlözhetlen, szokott bútor darab a .könyv; szekrény." — Kisebb v»gy nagyobb alakban, de elmarad liatlau népies divat, mint népünknél b „tulipános láda." a zsellérnél fcgy-sjssrii kis belső fiókkal, a négyökrös-üél a „sublatos" a hatökrösnél po-bárszékea is. —
Németország majd minden köz-•égébeu van „falusi könyvtár."
Igaz hogy mind 2 emlitel t ország -ban olcsók is a könyvek, — a legjobb irók müvei olcsó kiadásban jelennek meg, fUzetenkint pár krajczáijával, — de éppen asért lehet ótt a könyveket olcsón adni, mert sok a vevő, nagy az olvasó közönség
Hanem aztán meg is látszik az olvasás és tanulásnak mind szellemi, mind anyagi hassna mindkét nemzetnél. Mutatják a közel mult történetei. —
Kimondá a világ Ítélete : hogy a németek nagy győzelmét a fran-cziák ellenében nem aupyira a katonák, de az iskola mesterek vívták ki, mert a porosz tanrendszer mintaszerű jónak van elismerve.
De viszont a levert franozia nemzet is átalános közműveltsége, tudományossan fejlett ipara, kereskedelme és tudományossal! kezelt gazdászata által állott lábra oly bámulatos gyorsan ! <— Csak a borászatát nézzük csak, mily tudományos szakértelemmel ttzi ? hogy egész Európát megadóztatja vele,- —,
Azért |mondd egy franozia bo rász — midőn a németek temérdek hadi költség követelésén borzadtunk •— hogy - bók — sok, de csak 1 évben is már nagy részét vissza fi-
zeti a német |a| tatárával is. 4-
És a mag; iar ember ú gátja ám hagy kézzel1 De 1i Hzetes észt ért a miért nem ka nem kell pénzt láshoz, • taláin
még kissé 1 keleti vérünk
ha egy egy t melylyel p. u. kisajtolt kásájából is világító szászt facsar az angli
ImtetW Ms: Sori * l«p muAUmí rémi Illett Hiluhpl WI«f»MS •
V) váiMUa aSn III ss WnwMn linld cmít fraürt kenkM t»zs4Ulá*i «l Kfetirat-,físsm mm tUÍttatk
BkéMtnhl MtMHk: Wóm Úft rrt ...... falu
lát t fa Mn I. WMímUt IS m. Űuf L h OlM, riii)»n. fllnU Olíxi I. m. Op3«UíJc A, Btc*. ttst—lwH t m.
IV. évfolyam.
franczia pesgők vá-
mondd-I,többet ésrszel, mint íjkább csak a termé--amit Isten adott, :11 fáradni, és a miért kiadni. Hanem tanu-ányokba mélyedéshez
masohinát látunk, as elvetett borseprü festéket vagy ebből még pénzt — rá mondja népünk, hogy | it izony még is huncz-fut. . mit |j iem fundál a német 1 Pedig aj „ ufundáló" találékony ész népünknél is meg van
Hanem ! n eg van irva hogy „könyvtára Sig fried és Kartigám" az ablak párkányi n — vagy a mester gerendán.
Milyen Uii p volna egy kis üveges köriyvszaki ény. Az apa megkezdené a fiu filytatná — az unoka könnyen nagyc bbitaná.
Most Dtf sikus íróinknak az jönnének,! ha „vasárnapi köjny
álunk is jönnek joltta-olosó kiadásai. |Az kelnének. Ott vai a rtir" (az az volt, iáik
kellő rés/.vét Ilii ny miatt félbe nem
maradt) Ott! va i olosó füzetes jvai — Most ádstn ik 5—6\' jó magyar füzetben 40 Jer, Ha nem hát népünk még | ne az olvasást, f-csak kóstolnia vele mint a bor h az első itoze ma ;a másodikat
És a másod rüln...