Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
53.57 MB
2011-02-17 09:27:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
500
3575
Rövid leírás | Teljes leírás (762.2 KB)

Zala 1899 április

Politikai lap

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KMY~K*DÍ*M vasárnap
Z»l« 81. saiin. 1© Up.i
IttM) *p«ttü M
■tartnetnyllvánitás.
0 Faméfs SALVATOR LIPÓT ffiharoxaf adrai luaataii hivatala.
AltalAaoe táHw pál. (i mimért ée lirályi Peaeége S«etrelor UpAt riWcw rradklill Mtf vaa iHiiíw u Mt»iai|jii utoit ealp*4kal. ő >■■■»>>
gyalu* UtMaUm kaanátta • mImmI éa éraata, hogy lábai na fáradtak Bír *Ii "l«t "Aa klelaalgii dptkalk KAMAk agy pár rWlw wl|a, hogy aaaak a mintájára »allinit aMkat aabeattalpMléaaai, agyanaaaál * cíftmm aél a aatáa kSldUk i4>
■imlk, b*tr • T»4ÍM*iiy<h éje mlj Jéh Imaifc, tm 4m mly ■*ffHrUk, m aUll MufrlHik «aM«h m mmm-tmmAmm»
Ségrib, 1888. jnitaa M Ma. K R A M L. haeaArkapitAay\'
Mii......... roll ■M»eéa»l»like. a kaalgaagaMdi liiriaág elalke, • kdretka
aékM lr|a :
Tl»t»H Doktor ari
A, aeáaalbetét* cíipök tMriilmt fchoayullak, aallárdaa ét puhin járok i pl|li|,l aMx libfljéaom ujj kp — Ml liúnm — Ubbajom mmmt mt»l ■II alW m
Mm laaaaaát k*e»éa<
miiMn 1637. M —pl—hír 11-éu. TMt Un
UB-BO WEKERLE SANOOft
óvjuk !Ab« inkát hidegtől, nedve**égtfil ét meg hü! éntől
glnoi tibbe Ubfijiil
Saw lyukasam, aww Iwaöóa láb, aam bórkamanyadéa, sawi
lébdaganat, aaw lébéqéa
1U>M Mai rliilli ntáo markBnnyabbil a Jtctea annak, ki aaifC|*t éw Unw-Nto. aa aféaa «<U(m mbawauott irtu>iil|l| Maaal iá ga d>
frUamtaniri 1 írt ao ir„ tfmi«« fcr., honilíUlp 40 kr., Kyernrkaknfk felr.
Aa n»b*»tulpbi\'lU kitaaAaéfát lafjnbW* Maoayttja, kocr m (a. hifi klala li>iii\'i»i»»> a na. klr fcaaW<aií|arii tttaa pár aaáRlUataM.
SaitkftkMa caakle \' nUívéttiil, vagy a péaa uMtaRw haktldóae mellaét. telihé|aaP*—* mBtf—* ée kAaatKaj itr»aitt»<fc ii|r»
HP VlaaaaMadékaak awfM«4a árrair^mra).
ÍIUIArm Aübriit<lrn-K.v*r
ket>tl tártáéig BUDAPEST, VI., Sziv-utcza 18.
Még minden ráaitwW aralápépvaraanrew. ép atf taUaa bó 11.éo HOOMKZŐ - V ÁS A R H EL YEN ia a két aaé éijjal mrmy
érmekkel lait kt\'Uuieive
McOORMIGK
a világ learéfirlbb aratö- éa fűkaaiaiósópgyira, Ohtoagabart. Magyarországi klsáróJafoa vasérképTtaalflaége:
■wakstem MÜLLEJR és WHISZ -
Ajánlják : a Icgm8gb>»liaidbt> MC OOIMICE „HONOARtA?\' kévak*t* aOg^pat,alniftkaiateaabbMCCOKMICE .JPAISTP marokra ka áratégépet fa a legújabb > l»<tobh MC OOIMICE <tWBW V
TOkaazálOfépet
Siáaae kltüataMe *a lliairl I
leaie^a


■a CaraloK |yirtaáaya gépek Maiblii éékéMieaégél Gépeink nagy eaémkaa, a gaalik Ulj«« waaMfaMatf* aa aiaaáf ataéaa tliili ■akUtakw raaaak.
\'■: __________Viljr alker&ihateilenfll »aükaktira
— a. szillők permetezése
a* atmuli évadban bia»nyuli be midőn caakia 4 permeieaeit axAllúk nam menták tönkre.
....■li .)« rh.iHitM lagjnhhnak biaonpilt üayflaytli Pfc ^ táF«a
OMxn b m d n I ■ ■t a 11 O (V öaaxaaTMcöAÓ "^fea
99
söllövessző és növénypermetezfije,
lt9~# KERÉKPÁR RAKTÁR
UNttER ULLMANN ELEK
vaakmakceMbra
NA«Y>KAKIZNA1V
a világhirfl jj Premier helical" kerékpárok
» fíkfpvlaelele «> raktir*.
Kitűnő járású és sulid szerkezetű
UTIGÉPEK felszeréléssel együtt
—T-ran 1H r*rln(fél IVITrlr. ga_
BIInd«Mn«mlÍ kerékpár HÍU*tr4MK«k dk* vUtHtkkbaa. . AiJ*tri4k«k la|;ra M kéráaal**,
linely|»z oldatot szivattyúzás nélkül önmllkö-dóen a növényeire petmetexi. K en pHrmeiecöklifil már aok eier van hnxsiiálatban ea mitaioi dleaérfi bizony IIván) mutatia kiiűuö voltát vaiameun)i «-gyéh 864 rendszerrel axemhen.- i—io
Atir t IttirltH rendrlketétrií Ali
WiYTA KTn pp. éa láraáatl
—Maaigaatoeégl fiptjánk, kalönlegs...