Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.34 MB
2023-01-25 13:33:26
 Zalai Hírlap 2023 01 23 019sz 03old - Lámpása és tanítója nemzetének.jpg
 

image/jpeg
Nyilvános Nyilvános
134
327
Zalai Hírlap 2023. január 23. 19. szám 3. oldal

2023. JANUÁR 23., HÉTFŐ
KRÓNIKA
ZALAI HÍRLAP 3
A Honfi és Petrovics zenekar a lenti rendezvényen Fotó: Korosa Titanilla
A lendvai ünnepségen az életműdíjas Cár Anna (középen) Vida Tórnar Judittól, a Magyar Nemzetségi Művelődési Intézet tanácsának elnökétől vette át a díszoklevelet A kép hátterében Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke Fotó: Gyuricza
KÖRKÉP Hét végén határon innen és túl számos településen megünnepelték a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le és jelölte meg dátummal a Himnusz kéziratát.
A magyar kultúra napját ünnepelték a hétvégén határon innen és túl egyaránt

Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban szombaton tartották a városi ünnepséget, amelyen kitüntetéseket is átadtak. Köszöntőt Balogh László polgármester mondott a rendezvényen.

Egy égnek szóló személyes hang válik közössé

- Amikor felcsendülnek 200 éves Himnuszunk szavai, azzal szótlan fohászok, Istennek szóló bensőséges, néma imádságok hangjai artikulálódnak a magyar közösség lelkében - kezdte Balogh László. - Egy nemzet születik. Általa egy égnek szóló személyes hang válik közössé, a személy imája lesz mindany-nyiunké, egyesítve tízmillió csendes szólamot a formában: a nyelvet és lelket kapott nemzet egységében. Ez a nyelv a kultúra formaadó és mozgató szerepe, amely nélkülözhetetlen a közösségi élet nagy folyamában. És ez a kultúra intézményeinek formaadó és mozgató szerepe, amely nélkülözhetetlen a kulturális élet nagy folyamában. Mert kulturális intézményeink nélkül, a benne munkálkodók szerepe nélkül nem lenne közös hely, nem lenne közös nyelv, ahol érték és közös mérték születhet. Nélkülük nem lenne forma, amely utat mutat és teret ad a káprázó képzeletnek, a teremtő akaratnak: vagyis az alkotásnak. Mert a kultúra nem szórakozás. A kultúra viszonyulás; emberviszonyulás: másokhoz és önmagunkhoz, a múlthoz és az álmokhoz, hagyatékhoz és munkához, az éghez és a földhöz.

Ünnepélyes pillanatok következtek ezután, a város közművelődési és közgyűjteményi intézményeiben hivatásukat gyakorlók kitüntetésben részesültek kiváló kultúraközvetítő munkájuk elismeréseként. Díjat vehetett át Kunics Zsuzsanna történész-muzeológus, a Thúry György Múzeum munkatársa, Schmidt Judit, a Halis István Városi Könyvtár
segédkönyvtárosa, valamint Tóth István „Csonti", a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és a Zalagyöngye Művészeti Műhely vezetője.

Ezután Gábris Jácint, az önkormányzat oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottságának elnöke nyitotta meg a Szikrák Táncegyüttes Szív rejti

Viszonyulás másokhoz és önmagunkhoz, a múlthoz és az álmokhoz

- lélek takarja című műsorát, melyben a Kanizsai Fiatalok Közösségének versmondói is közreműködtek. A zenei kíséretet a Csádé zenekar és barátai szolgáltatták. Szerepelt még a gálaműsorban a Zalagyöngye Táncegyüttes és a Gyöngyszemek Táncegyüttes is.

Petőfi-parafrázisok dalokban

Lentiben, a városi művelődési központban pénteken este Petőfi-költemények hangzottak el megzenésítve a magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepségen.

A Honfi és Petrovics zenekar Petőfi-parafrázisok dalokban című előadását lát-hatta-hallhatta a közönség. Kortárs költők közreműködésével születtek a versek megzenésíthető átiratai, az elkészült parafrázisok alapját képező
versek lefedik Petőfi teljes életművét, a korai műveitől egészen a késői szerzeményekig. Az előadás során a zenészek a jazz, a blues és a popzene eszközeivel igyekeztek közelebb hozni egyik legnagyobb költőnk verseit a közönséghez.

Az irodalmi zenés műsor előtt Horváth László, a város polgármestere mondott köszöntőt, melyben először megemlékezett Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójáról, majd a kultúráról, mint komplex egészről szólt.

- A kultúra tudomány, hit, erkölcs, művészet, szokásjog. Minden, amit egy emberi közösség létrehozott, olyan megtanulható közös értékek, szokások, viselkedés, tudás, amelyhez az emberek a mindennapokban igazodnak - fogalmazott Horváth László. - Egy része egyetemes, állandó mozgásban, átalakulásban van, a másik része egyedi, nemzeti, amely alapján az egyes népeket megkülönböztetjük. A nemzeti kultúra meghatározó elemei minden nemzetnél a nyelv, a közös múlt, a közös történelem, az egy nemzethez való tartozás érzése. A magyar nemzeti kultúra története időben visszanyúlik a magyar őstörténetig, meghatározza a vándorlás, a honfoglalás, a kereszténység felvétele. Minden jelentős eseménnyel változott a kultúra addigi szerkezete. Mégis, ezek a változások
biztosították a megújulást, a továbbélést, ami ma a magyar nemzetet jelenti.

Kultúra Mecénása díj -negyedik alkalommal

Negyedik alkalommal adták át a Letenyei Kultúra Mecénása díjat a dél-zalai kisvárosban. Az elismerésben egy vállalkozó testvérpár, Somogyi András és Somogyi Tibor részesült, akik több mint egy évtizede elkötelezett támogatói a helyi kulturális rendezvényeknek, köztük a Mura Menti Napok programsorozatának.

A kitüntetést péntek este, a magyar kultúra napja tiszteleté- ■ re szervezett ünnepség keretében adta át Somogyi Tibornak a Fáklya Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója, Dömők József. Szintén ő nyitotta meg azt a kiállítást, ami a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódott. A rendezvénynek helyet adó városi könyvtárban ez év nyaráig biztosan megtekinthető, Petőfi a vásznon címet viselő tárlaton a Letenyei Festők Köre hat tagjának - Bertalicsné Horváth Katalinnak, Szabó Katalinnak, Vajdainé Mikó Juditnak, Varga Ágnesnek, Végh Erikának és Tímár Zoltánnak - olyan alkotásai láthatóak, amiket Petőfi egy-egy verse ihletett.

Ünnepi beszédet Farkas Szilárd polgármester mondott. Kiemelte: azért ünnepeljük 1989 óta január 22-én a magyar kultúra napját, mert 200 esztendeje Kölcsey Ferenc ezen a napon
fejezte be a Himnusz megírását. Farkas Szilárd szerint Kölcsey életművével, művészetével és szónoki beszédeivel is lámpása a magyarságnak, de jó pedagógus is abban az értelemben, hogy egész nemzetének vált az oktatójává, tanítójává.

- Az írástudók felelőssége, a kimondott és leírt szó súlya, mikéntje ma is kötelez bennünket - folytatta a polgármester, majd arról szólt: ahhoz, hogy a helyi kultúra gazdag kincsestárából meríteni tudjunk, naponta meg kell élnünk azon élményeket és tanításokat, amelyeket Isten igéje, a zene, az. irodalom, a néptánc, a népzene, a színház vagy éppen a képzőművészet, például a festészet tud mindannyiunk számára közvetíteni.

A letenyei kultúra napi program részeként Kautzky Armand Jászai Mari-díjas
színművész, illetve Balog Tímea szoprán primadonna adott ünnepi műsort.

Átadták a Zala György-díjakat

A muravidéki magyarság legrangosabb kitüntetését, a Zala György-díjat hagyományosan a magyar kultúra napja tiszteletére szervezett ünnepség keretében adják át az arra érdemesítetteknek. így történt ez 2023-ban is, szombat este Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyterembe várták az érdeklődőket.

Ünnepi beszédet Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója mondott. Ebben többek közt kiemelte: nemcsak nemzeti imádságunk, a Himnusz megalkotásának kétszázadik évfordulóját ünnepeljük 2023-ban, de Petőfi Sándor, valamint Madách Imre is két évszázada született. Emellett szólt arról is, hogy a muravidéki magyarság szintén rendelkezik olyan alkotó személyekkel, akik a kultúra terén kimagasló eredményeket értek el.

Ezt követte a díjak átadása. Zala György Kulturális Díjat kiemelkedő közösségszervező tevékenysége elismeréseként Soós Péter, valamint a határon túlra került hetési falvak s azon belül is elsősorban Zsitkóc közössége, kulturális élete érdekében végzett több évtizedes fáradhatatlan munkájáért Bácsi László vehetett át. Zala György Életműdíjjal a dobronaki két tannyelvű általános iskola nyugalmazott pedagógusát, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület korábbi elnökét, Cár Annát tüntették ki, aki már rendelkezik Zala György Kulturális Díjjal is. Különdíjat Bokor Béla, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Határon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke, míg elismerő díszoklevelet Andruska Jánosné, a hodosi népdalkör és Orbán La-josné, a hodosi hímzőkör szakmai vezetője kapott. A kitüntetések átadása közben, illetve azt követően ünnepi műsort hallhatott a közönség. Ebben Z. Szekeres Ilona versmondó, a hegedűn játszó Pál Laura és édesapja, a zongorista Emil, Setar Lucia gitáros-énekes, valamint a pécsi Mecsek Táncegyüttes és a Tenkes zenekar működött közre. KT, CYF
További izgalmas hírekért látogasson el ide:
ZAOL.hu
Lámpása és tanítója nemzetének
Somogyi Tibornak (b) Dömők József adta át a letenyei rendezvényen a Kultúra Mecénása díjat Fotó: Gyuricza Ferenc
Nagykanizsán a díjakat Balogh László (b) és Gábris Jácint (j) adta at, középen Kunics Zsuzsanna, Tóth István Csonti és Schmidt Judit (b-j)
Fotó: Korosa Titanilla