Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.4 MB
2017-09-19 14:10:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
564
1275
Rövid leírás | Teljes leírás (156.02 KB)

A Nagykanizsai Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1932-33. tanévről.
XXXIV. évfolyam.
Közlik: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa
Gyarmati Gy. könyvnyomdája
8804A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLL. EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1932—33. TANÉVRŐL.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 8804
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLL. EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ERTESÍTŐJE
AZ 1932—33. TANÉVRŐL.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 8804
Jelentés
az 1932—33. tanévről.
Nyugdíjazások. Polesinszky Emil I. körzeti igazgató (1890—1932) Légrádon, Csáktornyán, majd az összeomlás után 1919. óta a nagykanizsai áll. el. iskoláknál működött. Tanítói hivatásának élő, fáradságot nem ismerő munkása volt az iskolának. Csáktornyán töltött évtizedes munkásságával generációkat nevelt a magyarságnak. Iskolán kivül élénk társadalmi tevékenységet fejtett ki. A csáktornyai tűzoltóságnak 25 éven át agilis parancsnoka volt, mely intézmény vezetése alatt hatalmas fejlődést mutatott.
Muraköz megszállása őt is arra kényszerítette, hogy meghitt otthonát, évtizedes munkásságának terét elhagyja és kezébe vegye a vándorbotot.
Felsőbb hatósága 1919-ben a nagykanizsai áll. el. iskolához osztotta be szolgálattételre. Értékes munkásságával itt is csakhamar magára vonta az intéző körök figyelmét és Szabó István I. körzeti igazgató nyugalomba vonulása után a V. K. Miniszter úr 1924. november hónapban az I. körzeti áll. el. iskolák vezetésével bizta meg. Ezen beosztásában is fáradságot nem ismerő kitartással és pedagógiai felkészültséggel végezte munkáját. Igazgatósága alatt, 1930. évi szeptember hónapban érte az a nagy öröm, hogy a Vécsey Zsigmond-utcában 8 tantermes modern iskolaépületet bocsátottak osztályainak rendelkezésére. Ezután minden törekvése az volt, hogy ezen új iskolaépületet hivatásának és a kor követelményeinek megfelelően felszerelje, ami sikerült is.
41 évi értékes munka után, 1932. szeptember 1-el nyugalomba vonult, amikor a tanítótestülete bensőséges búcsút vett a közszeretetben és tiszteletben tartott igazgatójától. Nemcsak munkatársai, környezete, közvetlen felettes hatósága, hanem a legfelsőbb helyen is nagyra becsülték eredményes munkáját, amiért a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr nyugalomba vonulása alkalmával elismerő okirattal tüntette ki.
A legfelsőbb helyről jött magas elismerést vitéz dr. Barnabás István vezető kir. tanfelügyelő a Zalamegyei Általános Tanítótestület évi közgyűlése keretében a város dísztermében 1932. december 9-én adta át ünnepélyes keretek között a megyei tanítóság, az Országos Tanítóegyesületek képviselői és a város közönsége jelenlétében. A tanítóság meleg szeretettel vette körül az ünnepeltet magas kitüntetése alkalmával, mely elismerés általános örömet keltett a tanítóság és jóbarátai, ismerősei körében. Nyugalomba vonulásával az iskola értékes munkást, a tanítóság megértő vezetőt és munkatársat veszített személyében.
Ács József II. körzeti áll. el. isk. tanítót, aki (1892—1932) a bakony-béli, devecseri, erzsébetvárosi és 1904-től kezdve a nagykanizsai áll. el. iskoláknál működött, a V. K. Miniszter úr 40 éves eredményes tanítói
4
működés után 1932. szeptember 1-el nyugalomba helyezte. A tanítói és nevelési közügyek tevékeny munkása volt. A tényleg működő tanítóság szerető barátot veszített benne nyugalomba vonulása alkalmával.
Plánder János II. körzeti áll. el. iskolai tanító, aki (1906—1932) a belicai, szepetneki, stridóvári és 1914-től a nagykanizsai áll. el. iskoláknál működött, súlyos betegs...