Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.06 MB
2018-01-23 14:30:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
268
1042
Rövid leírás | Teljes leírás (131.25 KB)

A nagykanizsai Notre Dame Leánygimnázium évkönyve
az 1940-41. iskolai évről.
Közzéteszi: az igazgatóság.
Nagykanizsa, 1941.
Kiadta az iskola igazgatósága, Nagykanizsa, Sugár-ut 11.
85917 Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája
Felelős kiadó: Kabos M. Petra igazgató
A nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

DUNÁNTULI KAT. KERÜLET.
A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1940—41. ISKOLAI ÉVRŐL.
Közzéteszi :
AZ IGAZGATÓSÁG.
NAGYKANIZSA, 1041.
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA. SUGÁR-UT 11.
85917 Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája A nyomdáért felel: Zalai Károly
Felelős kiadó: Kabos M. Petra igazgató
„Kegyes Atyám kérve kérlek, Ne feledj el, amíg élek. Add, hogy Istent hűn szolgáljam S helyem legyen országában."
Fourier szent Péter himnuszából.


.f.. . \' \' ■ \'"v" " :

■\'■i\' \' ■ , , «.....
i
1
4 4
-V1 ■ : «I
ffel
m KßS i. \' \' ■
I V
J»?\'1. . ■ ■¿■¿\'s* ^
h,\',. . - * ■ •
If.* IipSBMfv.. ;

¡" VÍÚ
¿i ;; ■ ■ • ■;.. ■ ■■
\'r-Vi\',Í. ! Sji;■Mii


; \' 1 / ,.I
: \' - - • s I •■> ;
V \' , . \'
V : : : /.v..\'\':;./\'
• .

»/Y

" ,, ■.
\' ■ " -V - ... i ■■■■•\' .
- \'
ílí

j

; /.Sv-

m*<
V?
Boldog az a nép, mely ünnepelni tud."
Valami különös béke töltötte be a mi szivünket is ebben az esztendőben, hiszen valamennyien: tanárok-és növendékek, iskola és város a tiszta sziv igaz örömével ünnepeltük Rendünk nagy alapitóját : Fourier Szent PáterL
300 viharos esztendő nem tudta elmosni emlékét, életadó szelleme örökké él; mert »Nem hal meg az, ki milliókra költi élete kincsét, ámbár napja mul; hanem lerázván, ami benne földi, egy éltető eszmévé finomul« (Arany). Fourier Szent Péter is hosszú, hetvenötéves életében a mélységes hit és bizalom által óráról-órára közelebb jutott Istenéhez, és így élete a szeretet soha ki nem alvó fáklyája lett, mely biztos fénnyel mutatja az égbe vezető utat.
A szeretet e fényforrásánál melegítettük fel szivünket és igaz bensőséges örömmel ünnepeltük Szent Rendalapitónk emlékét.
Egész évben komoly lelki készülettel vártuk a kegyelemteljes napokat, amikor zavartalanul élveztük azt a békét, melyet csak a szentek társaságában találhatunk meg és a világ nem adhat nekünk. Hogy ebben a békében részesíthessük városunk valamennyi lakosát, a Plébánia templomban három napos ájtatosságot rendeztünk, melynek keretében főtisztelendő Buzai József missziós pap, kiváló egyházi szónok ismertette alapító Szent Atyánk szellemét. Beszédének tárgya : Az Isten Embere, A szegények Atyja és A gyermekek pártfogója. Az ünnepi szentmisét intézetünk kápolnájában főtisztelendő Gulyás Gellért ferencrendi plébános mutatta be fényes papi segédlettel. Ez alkalommal éneke\'lék növendékeink először Szent Atyánk himnuszát, melyet intézetünk volt igazgatója, dr. Kerkay József piarisla tanár zenésített meg.
Majd az ünnepi vecsernye ulán az önképzőkör előadása zárta be a fönséges ünnepet, melynek műsorát az odaillő zene- és énekszámok csak iemelték. (Wiltberger Á. : Az isteni Bárány trónja körül. Zongora, harmónium és hegedű kísérettel.) A felolvasott szöveget a növendékek szavalatai, maguk készítette költeményei egészítették ki. amint az alábbiakban közöljük :
1578 őszén ragyogószemü fiúcska haladt édesapjával Pont-a-mousson városa felé. Az egyetemre igyekeztek. F. Domonkos a quadri...