Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.93 MB
2018-01-31 17:42:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
226
1067
Rövid leírás | Teljes leírás (81.86 KB)

A nagykanizsai Notre Dame Leányliceum értesítője
az 1934-35. tanévről.
Közzéteszi: Dr. Kerkay József igazgató.
Székesfehérvári tankerület
Gutenbert és Délzalai Nyomda, Nagykanizsa
64510

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYLICEUM
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1934—35. TANÉVRŐL.
Közzéteszi :
Dr. KERKAY JÓZSEF
igazgató.
SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
64510
A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYLICEUM
ERTESITOJE
AZ 1934—35. TANÉVRŐL.
Közzéteszi :
Dr. KERKAY JÓZSEF
igazgató.
SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
64510

HALÍS iSlVÁI VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 082^
NAGYKANIZSA
f MÁTRAI RUDOLF
JíJSN\'pwu v « i
3
• "1
MÁTRAI RUDOLF
tanker. kir. főigazgató t 1935. jan. 15.
Mélyen megrendült lélekkel és igaz szívbeli szomorúsággal búcsúztatjuk az elhúnyt Mátrai Rudolf főigazgatónkat. Sokkal fájdalmasabban sújt a csapás, semmint rá tudnánk eszmélni a ránk zudúló veszteség nagyságára. Ama ritka egyéniségek közé tartozott, akikhez szinte oda sem merészkedik a kritika, mert érzi gyengeségét s érzi, hogy olyan értékek előtt áll, melyek előtt ész és szív egyaránt meghódol. Legszebb vonása, hogy szinte nem volt hibája. Grandseigneuri megjelenés, finomság a fellépésben, izlés és mérték az ítéletben, bölcsesség az irányításban, — olyan értékek, melyeket egy emberben egyesítve látni a legritkább látványosságok közül való. Lényének alapvonása a krisztusi szeretet volt, mely a szerzetesi habitus alázatosságán keresztül minden pompázó csillogást kerülve a tevékeny és építő szellem megértő, de energikus jóságában jelentkezett. Ezért szerette őt mindenki, akivel valaha akár csak a hivatalos kötelesség is összehozta.
Intézetünk gyásza jóval több a hivatalos részvétnél, mert a kezdet nehézségeivel küzdő intézetnek valóban melegszívű, atyai barátja volt s minden ügyünknek őszinte jóakarója, pártfogója. Lehetetlen felednünk azt a közvetlen és mindig megértő, jóságos együttérzést, melyet részéről minden alkalommal tapasztaltunk. „Multis ille bonis flebilis occidit!"
Gyászunkat csak az a tudat enyhíti, hogy az Úristen kegyelme bizonyára az örökkévalóságban bőségesen megfizet neki, aki a rábízott intézményeknek melegszívű atyja, a magyar kultúrának és közéletnek ideális lelkületü harcosa, rendjének pedig büszkesége volt.
Lux perpetua luceat ei!
4

I. Iskolánk múltja.
Nagykanizsa megyei város társadalma 1931. évben dr. Krátky István polgármester elnöklete alatt megalakította a Nagykanizsai ískolaegyesü-letet. Az egyesület céljául tűzte ki egy ¡női középiskola megalapítását, hogy már évtizedek óta érezhető kulturhiányt pótoljon. Lelkes és buzgó munkásságának eredményeképen, a nehéz gazdasági viszonyok ellenére, már ugyanebben az évben, néhai Klebersberg Kumó kultuszminiszter engedélyével, megnyílt a Nagykanizsai Egyesületi Leányliceum I. és V. osztály-lyal, 53 növendékkel s a város anyagi támogatásával- Dr. Kerkay József igazgató az 1934. szeptemberben tartott alakuló értekezleten a következő szavakkal emlékezett meg az iskola alapitóiról : Hálával emlékezünk meg azoknak a lelkes és ügybuzgó férfiaknak a munkálkodásáról, akik a legnehezebb időben igazán dicséretre méltó idealizmustól sarkalva, nem törődve a gazdasági leromlás okozta anyagi nehézségekkel, létrehozták Zalamegye első és egyetlen leányközépiskoláját. Ha valamikor ez az intézet virágozni fog és nemcsak városának, hanem az egész megyének dicséretére válik, azokat illeti érte a dicsőség és hála, akik a legnehezebb lépést, a kezdőlépést megtették. Elsősorban hálával és köszönettel tartozunk Nagykanizsa megyei város energikus és páratlan kulturérzékü polgámesterének, dr....