Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.12 MB
2018-01-31 17:46:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
272
1184
Rövid leírás | Teljes leírás (96.31 KB)

A nagykanizsai Notre Dame Leánygimnázium értesítője
az 1935-36. tanévről.
Közzéteszi: Dr. Kerkay József igazgató.
Szombathelyi tankerület
Gutenbert és Délzalai Nyomda, Nagykanizsa
68360

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1935—36. TANÉVRŐL.
Közzéteszi :
Dr. KERKAY JÓZSEF
igazgató.
SZOMBATHELYI TANKERÜLET
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1935—36. TANÉVRŐL.
i
Közzéteszi :
Dr. KERKAY JÓZSEF
igazgató.
SZOMBATHELYI TANKERÜLET
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
68360
HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 0 8 1
NAGYKANIZSA
3
Dr. Liber Béla.
Dr. Liber Béla, szombathelyi tanker. kir. főigazgató, 1883. június 30-án született, róm. kat. vallású; középiskoláinak elvégzése után a budapesti Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészeti karán folytatta tanulmányait és 1906-ban a latin és görög nyelv- és irodalomból középiskolai tanári oklevelet szerzett. Tanári szolgálatát 1905-ben kezdte meg az erzsébetvárosi áll. főgimnáziumban, majd 1906-tól 1919-ig a budapesti VI. ker. főreáliskola tanára volt. 1913-ban a budapesti Pázmány Péter tudományegyetemen jogtudori oklevelet szerzett. 1914. augusztus 1-én önként jelentkezett harctéri szolgálatra, mivel a rendes sorozáskor alkalmatlannak találtatott. Kiképzése után 1915. szeptembertől 1918. november 16.-ig egyfolytában első arcvonalbeli szolgálatot teljesített a cs. és kir. 31.-es nehéztábori tarackezred első ütegénél mint felderítő, megfigyelő tiszt, az utolsó hónapokban mint ütegparancsnok a szerb, orosz, román és olasz fronton megszerezve a II. osztályú vitézségi érmet, a bronz Signum laudist a kardokkal, a Károly csapatkeresztet, az ezüst Signum laudist a kardokkal, amely utóbbi kitüntetést a háború után másodszor is megkapta. 1919-től 1927-ig a budapesti tanker. kir. főigazgatóságban, 1927-től 1935-ig pedig a vallás- és közoktatásügyi minisztérium középiskolai ügyosztályában teljesített szolgálatot, mint az állami tanárok személyi ügyeinek előadója. 1928-tól 1935-ig miniszteriális ügyköre mellett a Középfokú Iskolák Sportkörei Országos Központjának (KISOK) miniszteri biztosává neveztetett ki és ebben a minőségében tagja volt az Orsz. Testnevelési Tanácsnak és majd valamennyi társadalmi sportszövetség elnökségének tiszteletbeli tagja. Megalkotta a KISOK budapesti első sportpályáját (VII. Erzsébet királyné ut 10.), tenniszpályáját, a tihanyi sport- és üdülőtelepet. 1935. junius 28-án az uj szombathelyi tankerület kir. főigazgatójává neveztetett ki.
4
1 1
Jászai Rezső dr.
A Katolikus Középiskolai Főhatóság 1935. március hó 19-én 3286/1935. sz. intézkedésével Jászai Rezső dr.-t katolikus" főigazgatóvá nevezte ki.
Ezzel a kinevezéssel a katolikus tanügyi világ egyik értékes és nagy múltra visszatekintő munkása nyerte el a legmagasabb elismerést s a katolikus tanügy olyan vezért kapott benne, akinek széles látóköre, markáns egyénisége és biztos judiciuma önmagában sikert és nivót jelent.
1871-ben a barsmegyei Lóczon született és 17 éves korában lépett be a kegyestanitórendbe. Tanári pályáját 1895-ben kezdte meg Szegeden, Magyar Gábor alatt, amikor ez a két név — Szeged és Magyar Gábor — a legelső márkát jelentette a magyar piarista iskolák történetében. Kilenc évet tölthetett csak a katedrán, mert 1904-ben már debreceni házfőnök és igazgató. A 33 éves igazgató vezetése alatt a debreceni piarista gimnázium nemcsak a tanulók számában tör előre, hanem olyan tekintélyt szerez, amely előtte ott példátlan volt. A hatalmas arányú társadalmi munka mellett tudományos munkálkodásra is jut ideje, a francia forradalom történetéről irott két művét nemcsak a hazai tudományos vilá...