Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.32 MB
2018-01-31 17:48:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
190
966
Rövid leírás | Teljes leírás (105.51 KB)

A nagykanizsai Notre Dame Leánygimnázium értesítője
az 1936-37. iskolai évről
Közzéteszi: az igazgatóság
Nagykanizsa, 1937.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1936—37. ISKOLAI ÉVRŐL.
Közzéteszi ;
AZ IGAZGATÓSÁG.
NAGYKANIZSA, 1937.
373
N 32
HELYISMERET
/tDttT
i
_

A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉRTESÍTŐJE
)
AZ 1936—37. ISKOLAI ÉVRŐL.
Közzéteszi:
AZ IGAZGATÓSÁG.
NAGYKANIZSA, 1937.
HAUS ISTVÁN VÁROS! KÖM Y VT AR
3 3 7 Û80^ =
NAGYKANIZSA
Dr. KERKAY JÓZSEF
Dr. Kerkay József.
Az értesítőknek e bevezető helye máskor egy-egy emberöltő munkájának, egy-egy befejezett életpálya érdemeinek szokott, emléket állítani. Kerkay József — Istennek hála — munkásságának delelőjén áll, intézetünk élén pedig mindössze két esztendőt töltött; mégis meg kell neve előtt egy pillanatra állanunk, hogy egy munkás év beszámolójának első szavaképen hálánkat és szeretetünket küldjük feléje. , f
1934-ben a Kegyes Tanitórend főnöksége engedte őt át a szomszédos főgimnáziumból intézetünk élére. Onnan magával hozta azt a kalazanti szellemet, amely egyik kezével a kenyeret : az irgalmas szereletet nyújtva, másik kezében a könyvet : lelki kuliurát tartva immár negyedfélszázad óta úttörő¡e az egyetemes műveltségnek és három százada őrtállója a magyar éleinek. Mindenért, amit Kerkay Józsefben és általa kaptunk, mély hálával tartozunk ennek a szellemnek is, a Kegyes Tanitórendnek is.
Magával hozta mindenek felett saját lelkének kifogyhatatlan energiáit : széleskörű ludását, sokoldalú szervező képességét, munkájának mindenkit magával sodró, őt magát szinte felőrlő iramát s legelső sorban hitből táplálkozó idealizmusát. Amit két év alatt az iskolaszervezés külső és belső eredményeiben elért, azt csak hosszú évek munkájával lehetne felmérni. Az egykori kaszárnyának öreg, rideg falai megujultak, meleg szinekbe, díszekbe öltöztek, a termek átalakullak, kongó folyosókra mosolygó ablakok nyíllak, könvvtár-szekrények, állványok benépesüllek, a gyomos udvar sétautakba pázsitba, virágba borult, kerti lak, aquarium, szobrocskák adtak szint és életet neki; mindenünnen a jó izlés és gondos szeretet integetett a belépőre. Az alap, melyet előtte Magas Mihály gondos takarékossággal megvetett, bővült s egy nagyrahivatott intézet tartalmával telt meg. Mindez miből ? Azt csak ő és a jó Isten tudta. Néha azt kellett gondolnunk, hogy varázsvesszője van, annyira máról-holnapra teremtette elő meglepetéseit. Valójában sikereinek magyarázata sokkal egyszerűbb. Lelkében rejtegette az evangéliumi szegény asszony olajos korsóját: eucharisztikus hitét és meleg gyermekszeretetét. Ezek voltak munkájának kifogyhatatlan forrásai, ösztönszerűleg megérezte a ma egyre nyilvánvalóbbá váló pedagógiai prob-
4
lémát, hogy az otthon már alig ad angyali lelkek kialakulásához szükséges miliőt, ezt a miliőt tehát az iskolának kell átvállalnia. Érezte és Isten ügyének tartotta, hogy iskoláját tiszta leányielkek derűs otthonává tegye. S mert anyagi forrásai, szűken voltak : anyagilag is, egészségében is kifosztotta önmagát, hogy gazdaggá tegyen minket. Legyen ezért neve emlékezetes, valameddig ez az iskola fennáll.
Munkájának nemesebb értékét mégis nem az anyagi eredményekben keressük, hanem abban a lelki reneszánszban, amely igazgatósága és lelki vezetése alatt pezsgő élettel töltötte el tanári testületét, ifjúsági egyesületeit, köreit, legfőképpen pedig a "szentáldozók-nak seregével ékesitette nap-nap után az Ur oltárának lépcsőit. Ez a reneszánsz betetőzése volt annak a munkának, melyet az intézet bölcsőjében Kolla János hittanár a kongregációval megindított. A virágos udvaron, barátságos termeken, mutatós külsőn tul az írás lelke élt...