Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.06 MB
2018-01-31 17:50:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
253
1060
Rövid leírás | Teljes leírás (93.06 KB)

A nagykanizsai Notre Dame Leánygimnázium évkönyve
az 1941-42. iskolai évről
Közzéteszi: az igazgatóság
Nagykanizsa, 1942.
Kiadta az iskola igazgatósága, Nagykanizsa, Sugár-út 11.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

DUNÁNTÚLI KAT. KERÜLET
A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1941-42. ISKOLAI ÉVRŐL.
Közzéteszi :
AZ IGAZGATÓSÁG.
INTERNÁTUS
NAGYKANIZSA, 1942.
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁSA, NAGYKANIZSA, SUGÁR-UT 11.
HELYISMERET
iüll
DUNÀNTÙLI HAT. KERÜLET
A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1941—42. ISKOLAI ÉVRŐL.
Közzéteszi :
AZ IGAZGATÓSÁG.
NAGYKANIZSA, 1942.
KIADTA A2 ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, SUGÁR-UT 11.

malis istván városi könyvtár
3 3 7 0 7 4 _:
NAGYKANIZSA
89407 Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája A nyomdáért lelel: Zalai Káíoly.
Felelős kiadó: Kabos M. Petra igazgató
XII. Pius.
Mialatt Európa és a többi földrész népei élet-halál harcot vivnak a félvilágok izzó szenvedélyei ütköznek egymással," a földteke közel 400 millió katolikus hívőjének magasbaszálló imája szent, békés egységbe olvadva esd imát a negyedszázados püspöki juhi le ».mát ünneplő »Pastor angelicus«-ra: XII. Piusra. I
Szinte automatikusan száll a szeretet imája mellett a bizalom is feléje, hogy a szeretetlenség, gyűlölet, bizonytalanság és elvakultság sötétségében fényt, világosságot kapjon Tőle eszmei síkon s oly eligazítást a gyakorlati életvonalon, melyre ráépítheti a bizonyosság és tartós béke világát. Nyugodtan állithatjuk: mint már annyiszor és annyiszor a századok folyamán, a világ szeme ismét Kóma felé néz... Nincs is ezen csodálkozni való. Földrajzi fekvése ugyanis Rómát a világ középpontjává avatta; társadalmi élete a nemzetek érzésének akkumulátora lett s benne a pápaság magnetikus pont, mely körül a lelkek miriádjai gravitálnak.
Nincs a világon sehol oly eleven érzék színek, hangok, vonalak iránt, mint amilyen eleven seismográfja a pápaság a világ betegségeinek, káros és kóros eszméinek. Már pedig a betegség gyógyításának aiapföltétele a helyes diagnózis. Ezért tapasztaljuk századok tanúbizonyságaként, hogy eszmék kavargásában, világnézetek harcában, háború és béke váltakozásában a meg nem ingó szilárdsággal álló pápaságnak, Szent Péter székének őre biztos kézzel mutat utat minden kor számára. S minél nagyobb a chaosz,, a gyűlölet és elvakultság sötétsége, annál fényesebb jellemekkel képviselteti magát Krisztus az Egyház és a népek vezetésében.
»Opus justitia© pax«: várhatott volna-e a világ időszerűbb jelmondatot és tanítást XII. Pinstál? — E pár szóban a béke angyali pásztora s korunknak — békés jövőt igazság gyümölcsének tekintő — legnagyobb szociológusa nyilatkozik meg.
Nagy idők nagy embere, sötét idők íényes lelke ö.
Sötétség a népek körülöttünk tomboló harca, mikor jogot és szabadságot tapos az erőszak és mikor/annyi rózsás arcra s annyi életvidám szemre a sirnak éjszakája borúi.
Szentatyánk tevékenysége világító fáklya a sötétségben^ szava megszívlelendő nagy tanítás: a népek békecsókja csak az igazságon alapuló szeretet" jegyében születhetik meg. — "Hányszor ébresztgeti e gondolatokat az emberekben, majd mint jó pásztor, ki nyáját tereli, majd mint orvos, ki a sebeket kötözi, majd mint az Apokalipszis angyala, ki eleven parazsat szór, \'.hogy lelkeket gyújtson, téVédés-salakof égessen, belátásra bírjon s nemzetközi békét biztosítson.
Nagyobb szolgálatot a nemzeteknek és az egész emberiségnek senki sem tehet, mint ha fényt gyújt neki sötétségben. Ezl a gondolat adja meg" Szentséges Atyánk reális értékelését, indít — mint ember iránt is — mélységes hódolatra és tiszteletre s nyitja imára ajkunkat: tartsd meg Isten Jubiláló Szentatyánkat, lehess...