Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.34 MB
2018-02-16 18:20:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
193
995
Rövid leírás | Teljes leírás (157.04 KB)

A nagykanizsai Notre Dame Leánygimnázium évkönyve
az 1938-39. iskolai évről
Közzéteszi: az igazgatóság
Nagykanizsa, 1939.
Kiadta az iskola igazgatósága, Nagykanizsa, Sugár-út 11.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1938—39. ISKOLAI ÉVRŐL.
Közzéteszi :
AZ IGAZGATÓSÁG.
NAGYKANIZSA, 1939.
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, SUGÁR-ÚT 11.
373 N 32
HELYISMERET
/tDETT
A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1938—39. ISKOLAI ÉVRŐL.
Közzéteszi :
AZ IGAZGATÓSÁG.
NAGYKANIZSA, 1939.
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, SUGÁR-ÚT 11.
hal IS istván városi könyvtár
3 3 7 07 8„
_nagykő ;zs a
Felelős kiadó; Kabos M. Petra igazgató.
Közgazdasági rt. Nagykanizsa nyomdája. A nyomdáért felel: Zalai Károly.
XI. Pius pápa.
Elmondta: dr. Tersztenyák\\László, intézeti hittanár, 1939. február 17.-én.
■Hófehér volt a haja, mint a havasok csúcsa. Szeme kék^ mint a hegyi tó tükre. Égbe nyúló ormok, csillogó glecserek, szakadékok fölött kanyargó ösvények magányából indult el a nagy hegyek vándora és eljutott Szent Péter trónusára. Megszokta, hogy a felhők fölött járjon, szakadékok szélén szilárdan megálljon, soha se szédüljön, szeme el ne homályosodjék. Hozzászokott, hogy onnanfentről, a inagassá|-gokból nézzen szét a földi világban. Ott fenn egész mások a távlatok, összezsugorodnak a földi dolgok, a levegő áttetszően tiszta^ az igazlátást nem zavarják ködök, füstök porfellegek...
Az Alpesek magános zarándokából történelmi idők nagy pápája lett. Életének legjelentősebb eseménye azon a napon történt, mikor Krisztus helytartójának székébe ültették és fejére tették a pápai hármas koronát. Ettől a pillanattól kezdve nem volt nyugalma. GondN küzdelem, csalódás, idegfeszitő munka lett az osztályrésze.
Tiszteletet parancsoló alakja, a munkától és az időtől kissé megtörten bár, fel-feltünt a Vatikán nagy tróntermében, hol a mindenféle nemzetségü, rendű és rangú zarándokok ezreit szokta fogadni, mintha ezzel is szimbolizálni akarta volna, hogy csak az jár biztosan és sokak örömétől körülvéve az emberek között, akik a szeretet szavával legnagyobb kincsük, a lelkük érdekében megy közéjük.
Most már nem láthatjuk arcán az őt annyira jellemző mosolyát\', amely finom fátyolként terült széjjel a levegőégben, rózsaszin sugárzással, mint a glecserek titokzatos alkonyéfnye, mint oly sokszor csodált az égbenyúló hegyóriások szomjaslelkü vándora : Ratti Achilles. Aki egyszer is látta, meggyőződhieteit arról^ hogy ez az ember az örök hóv&l borított, napnyugati fénnyel telehintett csiklacsucs, e korszak félelmetes szakadékai, sötét odvai, alacsonyan járó fellegei fölött.
Az ezeréves jóslat, mely minden pápa uralkodásának karakterét egy-egy találós jelmondatban örökitette meg, XI. Piusnak ily sorsot jósolt: rendithetetlen hit. Szimbólumnak mindenesetre illik a korhoz ez a két szó és illett a megingathatatlan lelkű aggaslyánhoZj aki Péter kőszikláján háborúk., eszmék, testvérharcok, világrendszerek birkózása közben, hangok, indulatok és események vad zűrzavarában, személyi nagyságának igéző eredetiségében rendithetetlen hittel kiáltotta oda a világnak : emberek, ezen az uton nincs más végzet, csak az örvény, csak a pusztulás.
Rendithietetlen hittel mutatott rá az egyetlen kivezqtő útra, Krisztusra, aki nemcsak ut, hanem igazság és élet is egy személyben. Azzal a programmal lépett Szent Péter örökébe, mely a háborúban inegrázott, tönkretett népeket egyedül képes felemelni : Pax Christi in rejno Christi! Krisztus békéjét visszaállítani Krisztus országá-
i
ban! Ö uralkodjék ismét a társadalomban, s akkor megujul az, s vele megújhodnak a népek, felvirágoznak az államok. Első törekvése...