Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.08 MB
2018-02-19 09:56:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
274
1036
Rövid leírás | Teljes leírás (114.97 KB)

A nagykanizsai Notre Dame Leánygimnázium évkönyve
az 1939-40. iskolai évről
Közzéteszi: az igazgatóság
Nagykanizsa, 1940.
Kiadta az iskola igazgatósága, Nagykanizsa, Sugár-út 11.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

DUNÁNTÚLI KAT. KERÜLET.
A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1939—40. ISKOLAI ÉVRŐL.
Közzéteszi:
AZ IGAZGATÓSÁG.
NAGYKANIZSA, 1940.
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, SUGÁR-ÚT 11.
M-I-
DUNÁNTÚLI KAT. KERÜLET.
A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1939—40. ISKOLAI ÉVRŐL.
Közzéteszi:
AZ IGAZGATÓSÁG.
NAGYKANIZSA, 1940.
o
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, SUGÁR-ÚT 11.
HALI3 IST VÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 0 7 7 __
NAGYKANIZSA
Felelős kiadó: Kabo. I. Petra lBai0ata.
Kózgazdaeigl rt. Nagykanl»a nyomdá). A nyomdáért felel: Zalai Kárely.
3
vitéz nagybányai Horthy Miklós.
Roppant távlatokból emelkedett ki az alakja. A rónák vidékéről, az alföldi nagy síkságból, hol a szeme hozzászokott ahhoz, hogy mindig a nagy távlatokba nézzen.
Aztán ragyogón, fiatalon, fejedelmi aggastyán hajlott árnyékáéban haladt egy darabnyi uton. És a nagy, világősz öreg hatalom, nem sejtve milyen rendeltetésből, önkéntesen átadja neki sok titkát az uralkodásnak s ő átveszi, elfátyolozott sorsára öntudatlanul készülőn.
Most a népek csatája következett és a rónák népének fiából a tengerek legendás hőse lett. Mikor ütött a végzet órája, a tengere^ hősének el kellett hagyni az Árpádok kékvizü déli örökét s az ősi dicsőségből és gazdagságból semmi sem maradt, csak por és hamu.
Zűrzavar és tanácstalanság közepette ült össze a nemzetgyűlés 1920. március 1-én, hogy megválassza az államfőt, akinek homlokán (Világit a nemzet méltósága, aki nemcsak ember, de szimbólum is és jelképezi azt az erkölcsi erőt, mely az emberek laza tömegét nemzetté avatja.
Itt Prohászka Ottokár tolmácsolta a nemzet kívánságát : A kor-mánytalanság, az anarchia időszaka után — jelentette ki Fehérvár lánglelkii püspöke — olyan ember kell az ország élére, amilyen Hunyadi János volt. Olyan emberre van szükség, aki a fizikai hatalmat egy másik erkölcsi hatalommal, saját lelkének erkölcsi hatalmával támogatja. Az alkotmányosságot meg kell tartani és legyen ez az alkotmányosság keresztény és nemzeti tartalommal átitatva. A püspök szavai a lelkek mélyéig hatottak s a nemzetgyűlés tagjai, felelősségük teljes tudatában, nagybányai Horthy Miklóst választották meg Magyarország kormányzójává.
Azóta husz esztendő telt el, s mindnyájan tanúi vagyunk ann,ak, hogy Horthy Miklós bölcseségéből egy vigasztalan rommező hogyan változik át európai állammá. Miként Muhi és Mohács után, Szent István birodalmának mesés regeneráló ereje ezúttal is győzedelmeskedett, mert a kormányzó megmásíthatatlan akarattal vezette vissza a nemzetet a boldogulás útjára.
Helyreállította a keresztény erkölcs uralmát. Szeretettel, türelemmel, megértéssel és igazságosan gyakorolja a főhatalmat. Egy-
4
formán gátat vet mindenféle túlzásnak, a pártszenvedély elfajulásának, az osztályharcra való uszitásnak és a termelést megbénitó izgatásoknak. őrködik a közélet tisztasága felett. A magyar nép erényeire építette fel a nemzet jövőjét s mindén igyekezetével elősegítette a magyar kultura tökéletesedését és szellemi életünk minden mételyező hatástól való megtisztítását.
De nemcsak uj életet, hanem uj határokat is teremtett, amelyek egy helyütt már összeesnek Magyarország régi határaival.
Kétségtelen, hogy a kormányzó ma az a központi erő, amely egyensúlyban tartja a magyar életet. A torzsalkodó osztályokat és pártokat az ő tekintélye fűzi nemzeti egységbe. A dolgozó polgár benne látja a rend és biztonság legfőbb őrét. A hadsereg minden katonája ...