Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.03 MB
2018-12-06 10:58:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
178
861
Rövid leírás | Teljes leírás (86.6 KB)

A nagykanizsai Notre Dame Leánygimnázium évkönyve
az 1942-43. iskolai évről.
Az iskola fennállásának XI. évében szerkeszette: Dr. Molnár Antal igazgató.
Iskolafenntertó: Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend.
Nagykanizsa, 1943.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

UilH
SZOMBATHELYI KIR. FŐIG.
VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE KAT. TANÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG
DUNÁNTÚLI KAT. KERÜLET
INTERNÁTUS
A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1942-43. ISKOLAI ÉVRŐL.
Az iskola fennállásának XI. évében szerkesztette:
Dr. MOLNÁR ANTAL
Igazgató.
Iskolafenntartó: NOTRE DAME NŰI KANONOK- ÉS ÏANITÙREND.
NAGYKAN IZ A, 1. 43.
V KÖNYVTÁR J

SZOMBATHELYI KIR. FŐIG.
VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE KAT. TANÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG
DUNÁNTÚLI KAT. KERÜLET
INTERNÁTUS

Yïv
A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1942-43. ISKOLAI ÉVRŐL.
Az iskola fennállásának XI. évében szerkesztette:
Dr. MOLNÁR ANTAL
igazgató.
Iskolafenntartó: NOTRE DOME NŰI KANONOK- ÉS TANITÚREND.
NAGYKANIZSA, 1943.
REV 98
93316 Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája \\ nyomdáért felel: Zalai Károly.
Felelői kiadó: dr. Molnár Antal igazgató.
Yiléz nagybányai Horthy István.
1904-1942.
Magyar földben, a kenderesi kriptában pihen lassan esztendeje a nagy magyar vezér méltó fia, vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes, repülő-főhadnagy.
A szülő, az apa gyászának ideje nemsokára lepereg, de a veszteség okozta fájdalomabroncs szorítása soha nem enyhül. Több veszett el benne az apa szerető, gyengéd gyermekénél. Elveszett benne az apa életének reménysége, mely azt várta, hogy a magyarságot boldog beteljesüléssel a fiú vezesse tovább.
E gyászban született meg a hősi példa. Egy nagy-reménységű élet, mely már életében beírta nevét minden magyar szívébe s most örökérvényű példaként magasodott és szállt a nemzet fölé.
Ez lett az apa vigasza. Vigasz és rádöbbenő felismerés, hogy fiának hősi halálával a magyar sors újra beteljesedett. Nagy magyar vezér méltó fia elesett a harcok mezején.
De felemelő felismerése a nemzetnek is, hogy vezetői mindig önmaguk családi tragédiája árán adtak új erőt a kitartásra és új ösztönzést a nemzetnek.
Sorsunk, történelmünk mindvégig megpróbáltatások sorozata, mire teremtő, gazdag élet következett. E jobb sors elkövetkeztének kivárásában és annak megteremtésében mindig hősök példái segítettek. E példák emelték ki a nemzetet a végzettel való viaskodásból.
Nagy magyar áldozat és hősi példaadás a kormányzóhelyettes halála, kinek egyéniségében, magyar áldozatában a magyar erő, a magyar hit felemelő szimbólumát, nemzetünk, jövőnk biztosítását látjuk.
Emlékét szívében őrzi minden magyar.
Nyáryné Várközy Ilona.
Gazdagh Ferenc
Néha a csontkaru rém fájdalmasan, könyörtelenül és rémségesen végzi el romboló munkáit. A legerősebb termetet összegörnyeszti, a sima arcot összebarázdálja és a legedzettebb izmokat elsorvasztja. így történt ez Gazdagh Ferenccel is.
Az egyik szeptemberi délután íutótűzként terjedt el a hír: meghalt Gazdagh Ferenc, kiskomáromi plébános, a nemeslelkű pap, jóságos szivű apostol, diákok, legények atyja, a keresztény áldozatkészség megtestesítője.
Ha elemezni próbáljuk lelkivilágát, mindenekelőtt a szemünkbe ötlik az öntudatos papi lelkület és a nagy ügy buzgóság, mivel Krisztus és az Egyház ügyét minden téren felkarolta.
Szerelmese volt a felsővárosi templomnak, hol kanizsai pályája kezdetén gazdátlan kelyheket talált; s a kelyhek mélyén Krisztus Vére ragyogott, a drága kincs, amit megragadott, s az életadó Testből meg Vérből ezreknek osztogatott. Ez a templom tulajdonképen az ő lelkipásztori tevékenysége alatt kezdett a Krisztus...