Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.55 MB
2018-12-06 11:06:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
181
894
Rövid leírás | Teljes leírás (130.78 KB)

A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend Nagykanizsai Nőnevelő Intézetének és Általános Iskolájának évkönyve
az 1946-47. iskolai évről.
(Az 1944-45. és 1945-46. tanév érdemjegyeivel.)
A Nőnevelő Intézet fennállásának 15. évében, az általános iskola fennállásának 2. évében.
Szerkeszette:
Dr. Molnár Antal a Nőnevelő Intézet igazgatója.
Biztos M. Margit az ált. isk. igazgatója.
Nagykanizsa, 1947.
Kiadta az iskola igazgatósága Nagykanizsa, Sugár-u. 9.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

&\\h*Llf
ftLLUMI FÖFELÜGYELETI HflTÓSáG. KATOLIKUS ISKOLAI FÖHHTÓSflG.
SZOMBATHELYI TANKERÜLET. DUNÁNTÚLI KERÜLET. INTERNÁTUS.
b notre dflme nöi kanonok- és tanitúrehd
nnc ymunizsiii
nűneyelű intézetének b általános iskolájának
ÉVKÖNYVE
AZ 1946—47. ISKOLAI ÉVRŐL.
(Az 1944—45. és 1945—46. lanóv érdemjegyeivel.)
| i JP/
A Nőnevelő Intézel fennállásának 15. évében, V ^ j az általános Iskola fennállásának 2. évében. ¿fo v
Szerkesztette:
Dr. MOLNÁR ANTAL BIZTOS M. MARGIT
a Nőnevelő Intézet igazgatója. az ált. isk. Igazgatója.
Nagykanizsa, 1947.
Kiadta az Iskola Igazgatósága Nagykanizsa, Sugár* u. 9.
REV 98
*** \' \' \'......1
[R£V B£
2974 Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája. A nyomdáért felel: Zalay Károly.
Felelős kiadó: dr. Molnár Antal igazgató.
uev "5S1

I.
Iskolánk az 1944—45. fanévben.
Szeptember 1.-én alakuló, 2.-án javító vizsgálat, 4—7. beírás, 8.-án Veni Sancte, 9.-én rendes tanítás, mely október 29.-ig tartott. E napon VKM. rendelet az összes iskolákat bezárta. November, december napjaiban még alkalmi tanítás sem volt. Az intézet német hadikórház lett. Január, február, március hónapokban csoportosan kaptak utasítást a városban maradt növendékek az internátus ebédlőjében.
Április hó 4.-én még a Rend is kénytelen volt elhagyni otthonát A kegyesrendiek nyújtottak otthont Rendnek, iskolának tanulóotthonuk második emeletén. Április 13.-án itt kezdődött meg a tanítás délutá-nonkint. Vidéki növendékeink is jelentkeztek, megnyílt az internátus is. Az intézet teljes egészében bolgár, majd orosz hadikórház volt.
A IV. lic. osztályvizsgálatai június 6—9-ig, az első liceális érettségi írásbeli része június 18—21., szóbeli része július 4—5.-én történt. A többi osztályok összefoglalói július 9—15. ig zajlottak le. Te Deum- ot. július 15.-én tartottunk, utána kiosztottuk a Tanulmányi Értesítőket.


II.
A tanulók érdemsorozata.
I. osztály.
Osztályfőnök: Kincses M. Johanna.
A tanuló neve Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm ! Rendszeretet
Hittan Magyar nyelv I Földrajz i Németnyelv Természetrajz Mennyiségtan Rajz Testnevelés Ének Kézimunka
Alpár Zsuzsanna ref. 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2
Aradi Anna 1 1 3 2 3 3 2 2 1 2 1 3
Badacsonyi Éva ref. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Berki Katalin 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2
5 Boda Györgyi 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2
Borsányi Éva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit.
Bőjtös Klára 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2
Dene Erzsébet 2 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2
Dene Vilma 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1
10 Fráhm Mária 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
Gadányi Jolán 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Gallay Irén 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3
Gombos Ilona 1 1 3 2 3 1 2 2 2 1 2 3
Grácz Éva 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2
15 Gyimóthy Éva 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2
Haám Anna 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2
Horváth Mária 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Hóbor Mária 1 1 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3
Hütter Magdolna 1 1 2 2 2 2 2 2 t 2 2 2
20 Koltai Mária 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3
Koronczi Edith 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Krug Mária 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Lakner Magdolna 1 ...