Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.6 MB
2018-08-02 10:57:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
202
962
Rövid leírás | Teljes leírás (41.35 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1920-1921. iskolai évről
XXIX. évfolyam.
Szerkesztette:
Szakonyi Géza
igazgató
1921.
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\' fKSBK A!
« /


Jj)

Wyl |
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában.
Amen.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
polqmri leanyiskola
ERTESITOJE
AZ 1920—21. ISKOLAI ÉVRŐL
XXIX. ÉVFOLYAM.
/v *A
/» • -V
v3 *J
SZERKESZTETTE:
SZAKONYI GÉZA
IGAZGATÓ
* Mwrtíts
1921.
ZALAI ÉS GYARMATI NAGYKANIZSA
Vd U v
2
REV 98
RSV 2010
i. Igazgatói jelentés.
Az 1920—21. iskolai évvel intézetünk fennállásának 29. évét töltötte be. Ez iskolaév történetének főbb pontjai a következők:
Az iskolaév kezdete. A tantestület alakuló ülését 1920. év aug. 24-én tartotta. A javitó vizsgálatok aug. 26-án voltak. Beiratások aug. 27., 28., 30., 31. és szept. 1-én eszközöltettek. Beiratkozott 379 tanuló, a tanév folyamán a növendékek száma néggyel emelkedett, igy a teljes létszám 383. Veni Sancte szept. 2-án volt. A rendes tanítás szept. 3-án kezdődött. Tüzelőanyag hiánya miatt dec. 21-től jan! 15 ig nem tanítottunk, különben a tanitás megszakítás néikül folyt junius 24-ig.
T nterem hiánya miatt a mult iskolaévben megnyílt harmadik első osztályt be kellett szüntetni, mert a IV. osztály párhuzamosítására még nagyobb szükség volt, s uj tantermet a város, aki az iskola elhelyezéséről gondoskodni tartozik, nem tudott rendelkezésünkre bocsájtani, igy az első osztályba jelentkezett tanulók közül sokat vissza kellett utasítani.
Tantestület. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1920. évi aug. 5-én 76260/1920. VI. a. sz. a. kelt rendelettel a fiu- és leányiskolát ketté választotta; a fiúiskola igazgatásával továbbra is Waligurszky Antal, a leányiskola igazgatásával , Szakonyi Géza erzsébetfalvai áll. polgári leányiskolái igazgató bízatott meg. Ugyanazon számú rendelettel Szakonyi Gézáné Kintner Róza tanár az erzsébetfalvai áll. polgári leányiskolától ide helyeztetett, A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1920. évi aug. 5-én 55809/1920. VI. á. sz. a. kelt rendelettel Vajda Sándorné Vágner Ilona tanárt a tapolcai áll. polg. leányiskolától iskolánkhoz helyezte. 1921. évi májas 3-án kelt 96281/1921. VI. a. számú rendelettel Beyer Emilia tanár a f. tanévre a leányiskolától a fiúiskolához, Deák Istvánná Viola Mária tanár a fiúiskolától a leányiskolához osztatott be szolgálattételre.
A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1920. évi dec. 16-án 133821/1920 VI. a. sz. a. kelt rendelettel Pranger Karolin kézimunkatanitónőt nyugalomba helyezte, egyben sok éven át teljesített buzgó működéséért köszönetét nyilvánította. Pranger Karolin 38 évig tanított városunkban; febr. 12-én tartott iskolai ünnepély keretében vettek tőle bucsut kartársai, volt és jelenlegi tanítványai, kik, hogy szeretetüknek külsőleg is némi maradandó jelét adják, nevéről 7100 K-ról szóló alapítványt tesznek, melynek évi kamatát egy jó magaviseletű, szorgalmas tanuló kapja az évzáró ünnepélyek alkalmával.
Szakonyi Géza és Szakonyi Gézáné 1920. évi szept. 16-án 88385/1920. VI- a. sz. a. kelt rendelet alapján szept. 1-től okt. 15-ig szabadságon voltak.
Hankóczy Irén febr. 5. óta betegsége miatt nem tanított, 78537/1921. és 98874/1921. VI. a. számú rendeletekkel az iskolaév végéig szabadságot nyert.
Vajdáné Vágner Ilona betegsége miatt január 15-től május 15-ig 55936/1921. VI. a. és 77934/1921. VI. a. számú rendeletek alapján szabadságon volt.
Tantestületi értekezletek. Ezek tárgyát mindenkor oly ügyek képezték, melyek a növendékek erkölcs...