Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.25 MB
2018-08-03 09:41:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
207
967
Rövid leírás | Teljes leírás (89.35 KB)

1932-33 A nagykanizsai M. Kir. Állami Gróf Zrínyi Ilona Polgári Leányiskola értesítője

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1932-1933. iskolai évről.
XLI. évfolyam.
Közli:
Polónyi György
igazgató
Nagykanizsa, 1933.
Gutenberg és Délzalai Nyomda Nagykanizsa
57314

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M, KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
rr
AZ 1932 — 33. ISKOLAI ÉVRŐL.
XLI. ÉVFOLYAM.
mm
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1933.
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA B7314

Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1932 — 33. ISKOLAI ÉVRŐL.
XLL ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1933.
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA 57314
REV 98
RBV 2010
Tartalomjegyzék.
Oldal
I. Az iskolai év története ......... ... ..................3
II. A könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés ... 16
III. A tanári testület és elfoglaltsága ........................17
IV. A rendes tanulók névjegyzéke és ált. osztályzata... 19 Magántanulók ........................ ... 24
V. A nyilvános tanulók statisztikája ........................25
A nyilvános tanulók osztályozásának statisztikája 2(5
VI. A jövő iskolai évre vonatkozó értesítés ..................27
Az 1933—34. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke............................................................31
*»<S
IW
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Arnen.
Változás tankerületünk vezetésében.
1. Dr. Gyulai Ágiost Őméltósága, tanárképző főiskolai igazgató, tan-kerületünk kir. főigazgatója, f. é. január hó 1-én törvényes szolgálali idejének leteltével nyugalomba vonult. Atyai szlenetelliel iii váratlan bucsu-szózata ¡mindnyájunk szivében fájó visszhangra talált. De nyugtat bennünket laz a tudat, hogy igaz ragaszkodásunk, mélységes tiszteletünk és hálás szeretetünk, kisérni fogja Vezérünket az érdemdús pályát jutalmazó nyugalom egész életszakában !s, igy együtt maradunk Vele, mert a polg. iskolai tanárság egész társadalma tudja, hogy a távozó nemcsák a státus lóbb évtizedes reményeit megtestesítő első kir. főigazgatója volt, ki az uj lisztnek fényt és tekintélyt adott, hanoin a tanárság zömének jóságos, nevelő tanára, majd magához emelt munkatársainak minden jó ügyével, nemes törekvéseivel magát azonosítani tudó, szerető atyja volt. Szivünkhöz nőtt Vezérünktől tehát nem is bucsuztunk el, csupán hálás szívvel a legjobb jókivánatainkkal halmoztuk el, kérve a jóságos Istent, hogy példásan munkás, érdemekben oly gazdag életének gyümölcsét jó erőben és egészségben sokáig élvezhesse; nagy tudásával s bölcs életében szerzett felbecsülhetetlen tapasztalataival iskolánk ügyének és a hazának még sok szolgálatot tehessen.
2. Dr. Leiden/rost G/juha tanárképző főiskolai tanár lépeti a távozó kir. főigazgató örökébe. Uj Vezérünk meleghangú, kartársi együttérzést sugárzó beköszöntőjét nagy örömmel vette a tankerület egész tanársága, mert féltett vezéri székünk ismét olyan elismert tekintélyű és tudós férfiúnak jutott, aki annak vállalásával csak további megbecsülést s fényének gyarapítását biztosítja s (a[k,i 13 évi polgári iskolai tanári és 10 évi tanárképző főiskolai tanári munkássága idején annyira összeforrt iskolánk és státusunk ügyeivel, hogy őt egészen ...