Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.81 MB
2018-08-08 13:50:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
233
991
Rövid leírás | Teljes leírás (125.31 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1937-38. iskolai évről, az iskola fennállásának 46. évében.
Közzétette:
Polónyi György
a Polg. Leányiskola igazgatója.
Nagykanizsa, 1938.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA

AZ 1937—38. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 46. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE:
POLÓNYI GYÖRGY,
A POLQ. LEANYISK. IGAZGATÓJA.
NAGYKANIZSA, 1938.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklús-út 9. szám.
Tartalomjegyzék.
Oldal
I. Iskolánk múltja ................................................3
II. Az 1937/38. iskolai év története..............................4
III. Hatóságok és tanári testület ..............................20
IV. A tanárok társadalmi és irodalmi munkássága ... 22
V. Könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés............23
VI. A tanulók érdemsorozata ....................................25
VII. Statisztika............................................................35
VIII. A jövő évre vonatkozó értesítés ........................39
Az 1938—39. tanévben használandó tankönyvek 43
A NAGYKANIZSAI M. GRÓF ZRÍNYI
Kl R. ALLAM I ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1937—38. ISKOLAI ÉVRŐL,
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 46. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE:
POLÓNYI GYÖRGY,
A POLS. LEÁNYISK. IGAZGATÓJA.
NAGYKANIZSA, 1938.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám.
REV 98
RBV 2010
Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni
örök igazságban, Hiszek Magyarország
feltámadásában.
Amen!
/; ) .
5li
fW
3
I. Iskolánk múltja.
Iskolánk 1892. jan. 4.-én nyílt meg mint államilag segélyezett községi polgári leányiskola, 3 osztállyal, 129 tanulóval. Az 1892/93. tanév szeptemberében már mint teljes 4 osztályú iskola indult meg 186 növendékkel. Első otthonunk ideiglenesen a polgári fiúiskola mellett lévő régi szárnyépületben volt. Ennek helyén emelt mai épületébe 1897. nov. 3.-án vonult iskolánk, mely a testvéri fiúiskolával közös igazgatás alatt állott, s épületébe a város elemi iskolai osztályokat is telepített. Az 1901/902. tanévtől kezdődőleg a nm. Vkm. az iskolát államivá nyilvánította, a dologi szükségletek ellátását Nagykanizsa városa vállalta magára s az épületet és felszerelést örök használati joggal átadta az áll. polg. fiú- és leányiskolának.
Az új leánynevelő intézet egyre emelkedett népszerűségben s az 1898/99. tanévben már megkezdődött az osztályok párhuzamosítása. A nm. Vkm. 1920. évi 76.260. sz. rendeletével a fiúiskolától elválasztotta és külön igazgatás alá helyezte a leányiskolát. Az 1929. évben kitelepítette az el. isk. osztályokat s azóta intézetünk elkülönült épületrészben, de a még így is igen szűk és mostoha elhelyezés nehézségeivel küzdve teljesíti nemzetnevelő, magasztos hivatását.
Iskolánk eddigi főigazgatói: A megszűnt budapesti polg. isk. tankerület kir. főigazgatói: 1930—33. Gyulai Ágost dr., 1933—35. Lei-denfrost Gyula dr. — Az új szombathelyi tankerület kir. főigazgatója: 1935— Liber Béla dr.
Iskolánk eddigi igazgatói: 1892—1909. dr. Bartha Gyula, 1909—1920. Valigurszky Antal, 1920—1926. Szakonyi Géza, 1926—1928. Németh Mihály, 1928— Polónyi György.
Iskolánknál eddig működött tanárok: 1892. Pflanczer Gábor főgimn. tanár, rajz-óraadó, 1892—1893. Zányi Janka, 1892—1897. Pongrácz Adolf, 1892—1899. Papp Mihály, 1892—1901. Sauermann Mihály, 1892-1908. Hajgató Sándor, ...