Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.13 MB
2018-02-19 13:33:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
129
622
Rövid leírás | Teljes leírás (62.26 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola értesítője
az 1936-37. tanévről
XI. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Gutenberg és Délzalai Nyomda, Nagykanizsa
71973

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

7/


II
H
11
13
i
í
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ff
ERTESITOJE
AZ 1936-37. TANÉVRŐL
XI. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
71973
373 N 32
-- ■ ■• r-ft ■ ■ . \' ■ \' \\ .
HELYISMERET
irtmTT
\' - i
51±
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1936-37. TANÉVRŐL
XI. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
71973
HAL i S ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR


3 3 7 090
NAGYKANIZSA


Kezdetben volt a zene
Irta: Barbarits Lajos, a „Zalai Közlöny" felelős szerkesztője, a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör főtitkára.
Kezdetben volt a zene . . .
Talán már előbb, mint az ember.
A szférák titokzatos munkája előbb zengte a teremtés diadalmas himnuszát, mint az emberi hang. Az alkotó akqrat előbb rendezte örök álmait a valóság csodálatos harmóniáiba, mint az embernek isteni szikrából fakadt, végtelennel rokon művészi ihlete. Madár előbb trillázott a Paradicsom napsugaras ligeteiben, szél előbb orgonázott sziklák fokán, erdők mélyén, mennydörgés Utáni akkordjai előbb hömpölyögtek végig a határtalan űrben, semmint emberi ajak az életet köszöntő első hangra nyílhatott volna.
Talán azért is a legösztönösebb, az emberben legmélyebben gyökeredző művészet a muzsika. Ott van a legkezdetlegesebb, még szinte állatsorban élő törpe-néger kunyhója körül, ott a gazverte árokpartok vándorainak sípjában, ott a betűt sem ismerő pásztor tilin-kójában, a legeldugottabb, magányos emberi hajlék nótaszavában.
A föld kétmilliárd embere közül a betűt még százmilliók nem ismerik, de van-e a földnek olyan vidéke, ahol a muzsika ismeretlen ?
*
így volt ez Nagykanizsán is.
Kezdetben volt a zene . . .
Az ősmocsár ölébe rejtett téglavár kapujában hol avar, hol római, hol más nemzetség katonáinak ajkán harsant fel a dal, hang szerszámain bánat és öröm. Zengtek itt tatár harsonák, török sípok és dobok, sírtak itt kuruc tárogatók, szerb guzslicák és várkisasszonyok vaskosaras ablakai mögül halk muzsikaszó terült szét holdas estéken a szellőjárta nádasok susogó álma fölé.
A zene Nagykanizsán is kezdettől fogva van.
*
A Nagykanizsán régtől fogva meglévő zenei adottságoknak gazdaggá érett ős-ködéből a rendszerbe foglalt, céltudatos pályán elindított zenei élet akkor kezdődött meg, amikor ez a város — tizen-
4
egy évvel ezelőtt — megalapította a zeneiskoláját. Az idők mostoha járása miatt még ma is a rögtörés keserves munkáját végzi a zeneiskola. Hire-neve hiába országos ma már, hiába áll a hivatalos statisztika szerint is az első helyek egyikén beszervezettség és benépesítés dolgában a vidék összes zeneiskolái között, mégis léptennyomon anyagi gondok ütközőin kell átvergődnie. Ezen azonban sem a fenntartó városnak, sem a zeneiskolának kedvét veszítenie nem szabad. De elejteni sem szabad egy lépésnyit sem abból a megmunkált területből, amit ez az iskola fennállásának 11 éve alatt
a művészi zene kutúrájával vetett be.
*
Mit csinált a zeneiskola? — halljuk sokszor a kérdést.
A zeneiskola rengeteget csinált! Először is a mintaszerű iskolát. Azután a növendékek és tanárok gyakori iskolai hangversenyeivel, a zenei liceális matinék sorozatával, újságcikkekkel, a felvilágosítás és propaganda különféle eszközeivel széles alapokon, tervszerűen ...