Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.48 MB
2018-02-19 15:51:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
135
613
Rövid leírás | Teljes leírás (59.25 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola értesítője
az 1932-33. tanévről
VII. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Gutenberg és Délzalai Nyomda, Nagykanizsa
97203

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
AZ 1932—33. TANÉVRŐL
VII. ÉVFOLYAM
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMA,

{"vV . - I b i ■ ,
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1932—33. TANÉVRŐL
VII. ÉVFOLYAM
Szerkesztette :
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMA, NAGYKANIZSA
97203
Tartalomjegyzék.
I. A tanév történetéből......................................................3 oldal
Adományok és jutalmazások ... ....................................6 „
II. Statisztikai adatok ......................................................8 „
III. Nyilvános működés .................. ... ............í) „
IV. Könyv-, zenemű- és hangszertár ....................................17 „
V. Tanári testület ............................................................18 „
VI. Név- és érdemjegysorozat ... ... ..............................20 „
Tájékoztató a jövő tanévre ..........................................24 „
HALIG ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTAR
3 3 7 093„
I. A tanév történetéből.
Az elmúlt tanévvel iskolánk működésének 7. évét fejeztük be. A nyomasztó gazdasági helyzet mindent megostromló hullámai iskolánkat sem kímélték meg és e tanév is a gazdasági depressio jegyében folyt le. Hogy a válságos idők nem vágták el a különben virágzó, de még fiatal iskola életerőt adó forrásait és hogy intézetünk az elmúlt tanévben tervszerű munkásságának ujabb állomásához érkezhetett el: tanári hangversenyeivel és zenetudományi előadások rendezésével mozgalmasabb zenei élet megteremtését kezdhette el, az Nagykanizsa város vezetőségének: dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes-föjegyző, Hemmert Károly főszámvevő és nem utolsó sorban Király Sándor műszaki tanácsnok uraknak köszönhető. Az iskolát fenntartó város megértéséért, jóindulatu, és hathatós támogatásáért, a sok jóakaratért és gyümölcsöt hozó segítségért, az iskola ügyei iránti személyes és nagyfokú érdeklődésükért, kulturcéljaink sikeres előmozdításáért fogadják e helyen is az iskola hálás szívből fakadó, meleg köszönetét.
De meleg köszönetet mondunk a helybeli sajtónak is: a Zalai Közlönynek és felelős szerkesztőjének, Barbarits Lajos úrnak munkásságunk hathatós támogatásáért, művészi céljaink önzetlen előmozdításáért és kulturális vonatkozású ügyeink eredménydús felkarolásáért.
Ennyi megértés és ily nagy támogatás mellett az eredmény sem maradt el és a híven teljesített munka tudatában arról számolhatunk be, hogy az elmúlt tanév e város kultúréletében ujabb fejezetet nyitott: a zeneiskola hangversenyeivel (tanárok közreműködésével, valamint a növendékhangversenyek számának emelésével) mozgalmasabb zenei élet alapjait rakta le. Ily irányú munkásságunkat részben e fejezet alábbi sorai, részben pedig a III. fejezet ismerteti.
A tanév szeptember 7-ével nyilt meg. A pótbeíratás, pót-, javító és felvételi vizsgálatok lezajlása után a rendes tanítás szeptember 10-én kezdődött és minden megszakítás nélkül június hó 14-éig tartott. A tanévvégi vizsgálatokat június hó 16—20 között tartottuk meg A bizonyítványokat és a jutalmakat június hó 24-én osztottuk ki.
A Zeneiskolák Országos Szakfelügyelője, dr. Meszlényi Róbert miniszteri tanácsos úr 1932. november hó 6-án megszemlélte iskolánkat és a tapasztaltak felett legteljesebb megelégedését fejezte ki.
A tanári karban az elmúlt tanévben változás nem volt.
A növendékek fegyelme, magaviselete és nevelése tekintetében az iskola tanári kara ...