Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.94 MB
2018-02-21 13:15:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
128
601
Rövid leírás | Teljes leírás (62.23 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola értesítője
az 1933-34. tanévről
VIII. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Gutenberg és Délzalai Nyomda, Nagykanizsa
61052

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1933—34. TANÉVRŐL
VIII. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
61052
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1933—34. TANÉVRŐL
VIII. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
61052
HAL¡3 ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 0 9 2 __
_1_NAGYKAN fZSA
LEMBERKOVITS ALAJOSNÉ, WEBER MARGIT
1898—1934.
Elpattant egy hangszer húrja, a legbecsesebb és a legnemesebb hangszeré: egy ember életéé; kihullott egy finom kéz vonója, a legmelegebb és a legpuhább emberi kézé: egy elhivatott művész kezéé. A kifürkészhetetlen isteni akarat az örökkévalóságba szólította mindig eszményi törekvésektől áthatott, ideális gondolkozású és nobilis lelkületű kartársunkat: Lemberkovits Alajosné, Weber Margitot.
Tátongó ürt és sajgó sebet ütött ama mindnyájunk számára igen fájdalmas pillanat, mely élő történelemmé változtatta át iskolánk időrendben is legelső tanárának hét és fél éves lankadatlan szorgalmú és önfeláldozásig nemesült munkásságát. De város-, sőt országszerte mély megdöbbenést váltott ki ama gyászlobogó, mely
1934. február 16-án első ízben hirdette iskolánk ormán súlyos és nagy veszteségünket. A megboldogult társadalmi helyzete, kedvelt egyénisége és igen kulturált művészete ezreket gyűjtött megásott sirja köré és mintegy 5000 ember megindult-
sága és könnye kísérte a föld mélyébe távozó kartársunkat.

1898. március 24-én született Budapesten, hol iskoláit is végezte. Tanári oklevelét az Országos Zeneművészeti Főiskolán, Budapesten szerezte meg. Korán jelentkezett elhivatottsága a hegedü-művészi pálya felé vezette és sikerekben gazdag évek után a Székesfővárosnál vállalt tanári állást. Iskolánk felállításakor, 1926. szept. 1-ével ide nyert meghívást, melyet elfogadva, fiatal intézetünk leglelkesebb apostola lett. Növendékei rajongásig szerették, pályatársai igaz megbecsülésből fakadó tisztelettel övezték fáradhatatlan és finom egyéniségét, mely ifjú iskolánknak számtalan barátot, a zenekultúrának pedig lelkes hiveket szerzett — Iskolai munkásságán kívül igen jelentékeny szerepet játszott a város zenei életében is és az itt eltöltött hét és fél év alatt csaknem százszor lépett dobogóra úgy szóló, mint kamarazene számokban. De alapításától kezdve lelkes tagja volt úgy a Szimfonikus zenekarnak, mint a Városi Nőikarnak is és ha a zenekultura, vagy az iskola ügyéről volt szó, áldozatkészsége és munkakedve minden egyéni becsvágy nélkül, határtalan volt. Otthonában rendezett zeneestjein a társadalom színe-javát gyűjtötte össze. Szegény növendékeinek tandíját gyakran maga egyenlítette ki, vagy fedezte tanszerszükségletüket, hogy a zsenge csíra el ne vesszen, hogy a zenekultura ügye városunkban is egyre csak izmosodjék!
Súlyos betegségének hire mély megdöbbenést és meleg együttérzést, több hónapos betegsége után bekövetkezett halála pedig oly részvétet váltott ki, mely a megboldogult emberi nagyságát és kulturális vonatkozású jelentőségét a maga mivoltában mutatta meg. Temetésén a beszentelési szertartást Magas Mihály reálgimnáziumi igazgató, kegyesrendi házfőnök végezte fényes papi segédlettel. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara és az Ipartestületi Dalárda gyászdalokat énekelt Ketting Ferenc tanár vezetése alatt, a Levente Zenekar Schiller János karnagy vezetése alatt gyászindulókat játszott. Vannay János igazgató, majd pedig Begidsán Andor növendék búcsúztatója után a Levente Zenekar hangjai m...