Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.42 MB
2018-02-21 13:25:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
131
683
Rövid leírás | Teljes leírás (70.41 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola értesítője
az 1935-36. tanévről
X. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Gutenberg és Délzalai Nyomda, Nagykanizsa
68283

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1935-36. TANÉVRŐL
X. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
68283
n
!< !< r<

i"i||||i"i||[r
HELYISMERET
: miïXî
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1935—36. TANÉVRŐL
X. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
I
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
68283
HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 09 U =
NAGYKANIZSA
A tízesztendős Városi Zeneiskola.
Irta: Dr. KRÁTKY ISTVÁN polgármester.
Tiz évi kulturmunka határkövénél, amelynek igaz értéket jelentő tartalma egy városi intézményt elválaszthatatlanul beiktatott Nagykanizsa város kultúrtörténetébe, meg kell állnunk néhány pillanatra.
Tiz évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit és kezdte meg munkáját Nagykanizsán a Városi Zeneiskola Ezt a várost, amely a magyar kultúra jelentőségét mindig ismerte, értékelte és azért áldozatokat is tudott hozni, a határszéli fekvés okozta gazdasági vérveszteség még fokozottabb erőfeszítésekre késztette, mert érezte, hogy azokat a nagy értékveszteségeket, amelyeket a megváltozott helyzetben el kellett szenvednie, léte, városi jellege és jövője érdekében új értékekkel kell pótolnia. Tudta jól ez a város, hogy egy közület életében nemcsak a gazdasági, anyagi értékek birnak fontossággal, hanem ezekkel egyenlő, sőt sokszor ezeknél nagyobb jelentőségük van az eszmei, a kulturális értékeknek, amelyeknek maradék nélkül való megőrzése, sőt fejlesztése és az utódokra való átörökítése elsőrendű kötelesség, amelyért a rendelkezésre álló erők végső megfeszítésével is érdemes áldozatokat hozni.
A végvári kultúrzászló ebben a városban nem üres jelszó, hanem valóság; eleven symboluma annak a kultúrfölénynek, amelyeket Nagykanizsa tettekkel is akar és tud bizonyítani. A nehéz anyagi helyzet nem szüntette meg e városban a kultúra tradicionális szeretetét és épp az anyagi erők megfogyatkozása révén még világosabbá vált előtte, hogy ha a gazdasági veszteségekhez kulturális visszafejlődés is járul, akkor ez a város nem töltheti be azt a szerepet, azt a rendeltetést, amelyet épp a határszéli fekvés juttatott neki. Ezért hívta életre 1926-ban a Városi Zeneiskolát, mert tettekkel is bizonyítani akarta ennek a rendeltetésnek öntudatos átérzését és az érette áldozatra is kész élő kultúr-szellemet. Tisztában volt a város képviselőtestülete azzal, hogy kultúrát fejleszteni, kulturális intézményt felállítani és fenntartani áldozathozatal nélkül nem lehet. A városszeretet, a kultúra szeretete és az öntudatos városi polgár nobilis áldozatkészsége, — amelyek ebben az elhatározásban döntő szerepet vittek — azok az erkölcsi erők, amelyek nehéz időkben sem riadnak vissza az alkotó munkától és képessé tették e város közönségét arra, hogy leromlott gazdasági állapotában is hű maradjon a ne-
4
mes tradícióhoz, amely a kultúráért hozott áldozatot termékeny, hasznos beruházásnak, értéket termő, eszmei hasznot hajtó befektetésnek tekinti.
Nézzük meg, termelt-e a zeneiskola fennállásának első tiz évében ilyen értékeket és beváltotta-e azokat a várakozásokat, amelyeket a város áldozatkész közönsége a zeneiskola munkájához fűzött?
Az iskola alapításakor kettős célkitűzés lebegett szemeink előtt. Az egyik: olcsóbbá, hozzáférhetőbbé, szakszerűbbé és rendszeresebbé tenni a helybeli és vidéki ifjúság zenei oktatását, — hisz a zenei műveltség mindinkább hozzátartozik az általános műveltséghez, — a másik pedig: intézményesen ápol...