Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.84 MB
2021-08-19 15:54:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
12
57
Rövid leírás | Teljes leírás (62.45 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola
értesítője
az 1934-35. tanévről
IX. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Gutenberg és Délzalai Nyomda, Nagykanizsa
64446

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA

ÉRTESÍTŐJE
AZ 1934—35. TANÉVRŐL
IX. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
64446
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1934—35. TANÉVRŐL
IX. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAl NYOMDA, NAGYKAN IZSA
64446
I. A tanév történetéből.
Az elmúlt tanévvel iskolánk működésének 9. évét fejeztük be. A nyomasztó gazdasági helyzet mindent megostromló hullámai iskolánkat sem kimélték meg és e tanév is a gazdasági depressio jegyében folyt le. Hogy a válságos idők nem vágták el különben virágzó iskolánk életerőt adó forrásait és hogy az elmúlt tanév is újabb lépést jelentett elérendő kulturcéljaink felé, az Nagykanizsa város vezetőségének : dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes-főjegyző, Hemmert Károly főszámvevő és Király Sándor műszaki tanácsnok uraknak köszönhető. Az iskolát fenntartó város megértéséért, jóindulata és hathatós támogatásáért, a sok jóakaratáért és gyümölcsöt hozó segítségért, az iskola ügyei iránti személyes és nagyfokú érdeklődésükért, kulturcéljaink sikeres előmozdításáért fogadják e helyen is az iskola hálás, szívből fakadó, meleg köszönetét.
De meleg köszönetet mondunk a helybeli sajtónak is: a Zalai Közlönynek és felelős szerkesztőjének: Barbarits Lajos úrnak munkásságunk hathatós támogatásáért, művészi céljaink önzetlen előmozdításáért és kulturális vonatkozású ügyeink eredménydús felkarolásáért.
Ennyi megértés és ilyen nagy támogatás mellett az eredmény sem marad el és iskolánk az elmúlt tanévben is több növendéket oktatott, mint az előző tanévben. A növendéklétszám emelkedése 14 főnyi, ami biztató reményt jelenthet, különösen, ha azt vesszük tekintetbe, hogy a mélypontot jelentő 1932—33-as tanév óta a növendéklétszám állandóan emelkedőben van. A növendéklétszám emelkedése nem kis mértékben arra is vezethető vissza, hogy a most mult tanévben az iskola 14 oly növendéket oktatott, kik a tanórákra nemcsak Zala vármegye területéről, hanem a szomszédos megyék (Vas és Somogy) területére eső lakóhelyükről utaztak be. A vidékről még 12 olyan tanulót is oktatott, akik a tanév idejére beköltöztek a városba.
A vidék egyre erőteljesebb érdeklődése iskolánk iránt jelentőségteljes ujabb fejlődési fokot jelent iskolánk életében.
A tanév szeptember 7-ével nyilt meg. A pótbeíratás, pót-, javító- és felvételi vizsgálatok lezajlása után a rendes tanitás szeptember 11-én kezdődött meg és minden megszakítás nélkül június hó 8-áig tartott. Az évvégi vizsgálatokat június hó 11—13. között tartottuk meg. A bizonyítványokat és jutalmakat június hó 17-én osztottuk ki.
Az iskola kegyelettel emlékezett meg az előző tanévben fiatalon elhunyt tanáráról : Lemberkovics Alajosné sz. Weber Margitról és halálának évfordulóján, február 16-án a kegyesrendi Reálgimnázium templomában mondott gyászmisén az iskola tanárai testületileg jelentek meg és a szentmise alatt zenét szolgáltattak. Temeté-
4
sének évfordulóján pedig esti tanári hangversennyel, melyen az elhunyt kedvenc zeneszámai, müsordarabjai szerepeltek, adóztak emlékének.
A tanári karban az alábbi változás állott be: a magánénektanszak oktatására óraadói minőségben a tanév tartamára Ujfalussy Erzsébet áll. kép. oki. énektanárnő, operaénekesnő kapott megbízást.
A növendékek fegyelme, magaviselete és nevelése tekintetében az iskola tanári kara mindent elkövetett, hogy a kötelességtudás meggyökerezését elősegítse és az akaraterőt, a szorgal...