Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.06 MB
2021-08-23 15:41:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
14
53
Rövid leírás | Teljes leírás (61.81 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola
értesítője
az 1937-38. tanévről
XII. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Gutenberg és Délzalai Nyomda, Nagykanizsa
75710

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1937-38. TANÉVRŐL
XII. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
75710

V.
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1937-38. TANÉVRŐL
XII. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
75710
3
Zenebarátok társasága ...
írta: KOVÁCS SEBESTÉNY TIBOR földbirtokos, a Nagykanizsai Zenebarátok Társaságának tagja
Aki szereti, igazán átéli a zenét, annak megoldódik a nyelve. Ellenállhatatlan kényszer hajtja arra, hogy kibeszélje magát, hogy családja, barátai körében szavakba öntse azokat a képeket, amik a zene hallatára végigfutnak a lelkén s azokat a szó erejével átplántálja mások lelkébe is.
A zenebarátok társaságának ebben rejlik a lelki magja. Már a mondatelemzés is elárulja: zenebarátok .. . társaság. Olyan társaság, amiben a zene mindenkit barátokká tesz, barátokká a zenében és a zenéért. Barátokká azért, hogy azt az élményt, amit a zene nyújt, közössé tegyék, hogy társaságba gyűljenek zenét adni, zenét hallgatni, e zene nyújtotta élményről beszélni.
Aki sokat foglalkozik zenével, sok muzsikát hall, könnyen hajlamos egy másik, sokkal kifejezőbb, sokkal mélyebben érintő szóra s úgy mondaná: zenerajongók társasága. A rajongáshoz nem kell éppen délvidéki vérmérséklet. Berlin eléggé északon fekszik s ott a nagy operában, estélyi ruhába öltözött, merev poroszokból a Wagner operák — rajongókat varázsolnak.
De helyes, mi magyarok nem rajongunk olyan egykönnyen és így megelégszünk a zenebarátok kifejezéssel is. Nem is a szón múlik, a belső élményen van a lényeg. Legyünk csak zenebarátok társasága, de rajongón kívánjuk a zenét, legyünk csak barátok, de rajongón beszéljünk baráti körben a zenéről, legyünk csak zenebarátok, de azoknak társasága a zenerajongóinak társasága legyen.
* *
*
A nagykanizsai zenebarátok társasága az elmúlt év őszén kaput nyitott. Nem nagy hangon tette, mert azt gondolja, a kitárt kaput mindenkinek észre kell venni és mert abban nem a sötétség ásít, hanem azt a zene mosolygós, hívogató lámpása világítja be fényesen, azon mindenkinek be is kell sétálni, aki csak szereti a fényt, a mosolyt, a meleget. Kaput nyitott azzal az egynéhány szóval, hogy egy táborba összegyűjtse a zene barátait, azokat, akik úgy vallják, hogy a zene. .. közösség, a zenét szeretők közössége, akik úgy tudják, hogy a közösségben erő van, erő, ami nemcsak a társaságon belül levőknek ad lendületet, de a kívülmar adóknak, a tartózkodóknak, húzódozóknak is bőkezűen tud juttatni.
4
S amit kapunyitáskor, a meggyőződés szerénységében nem mondott el, azt annál hatásosabban tettekkel fejezte ki.
Megmutatta, hogy a nagykanizsai zenei életnek hatásában messze kinövő központi tényezője van ... a zeneiskola. Nemcsak a felnövő generáció zenei nevelésében, amivel a zene jövendő rajongóit van hivatva biztosítani, de éppen úgy a zene igehirdetésében, a hangversenyek számára hajlékadásban. A zeneiskola hangversenyterme, talán éppen a maga kamaraterem méretével, a városnak egyik kulturdísze. Barátságos, hívogató s ha hivogatásában semmi kérkedés, annál inkább benne a biztos ígéret: ez a terem a zene felszentelt otthona.
És megmutatta, hogy nevét: zenebarátok társasága, — a szó nemes értelmében magyarázza. Adott két hangversenyt, — kettőt, mert a zeneterem annyira későn készült el, hogy több hangverseny számára már nem volt idő. Elsőbben gróf Teleki Béláné Mailáth Mária grófnő dalestjét, ma...