Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.74 MB
2021-08-23 16:16:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
9
41
Rövid leírás | Teljes leírás (51.11 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola
értesítője
az 1940-41. tanévről
XV. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Kiadta az iskola igazgatósága, Nagykanizsa, Sugár-út 18. sz.
Telefon 125.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ERTESITOJE
AZ 1940—1941. TANÉVRŐL
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, SUQÁR-ÚT 18. SZ.
TELEFON 125.
XV. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1940—1941. TANÉVRŐL
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, SUGÁR-ÚT 18. SZ.
TELEFON 125.
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
XV. ÉVFOLYAM
Felelős kiadó: Vannay János igazgató. Közgazdasági rt. Nagykanizsa nyomdája.
A nyomdáért felel: Zalai Károly.
3
I. A tanév történetéből.
Az elmúlt tanévvel iskolánk működésének 15. évét fejezte be. Az iskola fenntartó város jóindulatát és támogatását e tanévben sem nélkülöztük és ezért Dr. Krátky István polgármester, m. kir. kormányfötanácsos, Dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes főjegyző, valamint Hemmert Károly m. kir. számvevőségi főtanácsos uraknak e helyen is meleg köszönetet mondunk.
Köszönetünket nyilvánítjuk a helybeli sajtónak is: a Zalai Közlönynek és felelős szerkesztőjének; Barbarits Lajos úrnak, művészi céljaink megértő felkarolásáért és munkásságunk támogatásáért.
A tanév szeptember 6-ával nyilt meg. A pótbeiratások, valamint a pót-és javítóvizsgák lefolyása után a rendes tanítás szeptember 10-én kezdődött meg és június hó 14-ig tartott. A téli időszak rendkívüli időjárása, az április hónap történelmi eseményei, valamint a vonatkorlátozásokból eredő közlekedési nehézségek (a vidéki növendékeknél) iskolánk működésére részben bénítólag, részben zavarólag hatottak ugyan, azonban a tanítás folytonosságát nem szakították meg, így az engedélyezett és elrendelt szünetnapoktól eltekintve, a tanítás nem szünetelt. A tanévvégi vizsgákat június 16—20.-a között tartottuk meg. A bizonyítványokat és a jutalmakat június 24-én osztottuk ki.
A tanév iskolánkat közelről érintő legnagyobb eseménye az intézet elköltözködése volt. Királyi Pál-u. 2/b sz. alatti és csak iskolánk célját szolgáló épületből, mely 14 éven át csaknem szakadatlan munkával kiépített otthont adott, magasabb érdekből kifolyólag október 15-én másik épületbe költözködtünk. Az említett időtől kezdődőleg az iskola Sugár-út 18. sz. alatti épületben kapott elhelyezést és ezen idő óta ott működik. Az új elhelyezés több tágasabb tantermet, korszerűbb berendezést eredményezett és a fejlődésre újabb lehetőségeket nyújt.
Az iskola belső szervezetében a tanév annyiban hozott változást, hogy a gordonkatanszakon az oktatás ez évben szünetelt.
A tanári karban változás nem állott be, csupán F. Garai Margit, aki az előző években a gordonktanszak oktatását látta el, e tanévben nem nyert alkalmazást.
Ivánkovits Ferenc tanár katonai szolgálata alatt április hó 16.-ától május hó 5.-éig a hegedűtanszak oktatását Mlinkó Klára látta el.
A növendékek létszámában e tanév is emelkedést hozott és ezzel
4
az immár évek óta tartó fokozatos gyarapodás e tanévben sem állott meg. A zongora-tanszak és a játékos-osztály növendékeinek száma nemcsak bőségesen ellensúlyozta az egyes tanszakok elkerülhetetlen létszám-ingadozását, hanem az összlétszám alakulására is kedvező hatással volt. A növendéklétszám alakulására vonatkozólag figyelmet érdemel az, hogy a tanév folyamán 63 olyan új növendék iratkozott be, akik eddig még nem voltak az iskola növendékei. Ez a 63 új növendék könnyen pótolta az állandó lakóhelyről történt elköltözködés, illetve áthelyezés folytán az előző tanév végével kiesett helybeli és vidéki növendékeinket. Ugyancsak figyelmet érdemel vidéki növendé...