Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.09 MB
2021-08-24 15:53:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
9
44
Rövid leírás | Teljes leírás (59.77 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola
értesítője
az 1942-43. tanévről
XVII. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Kiadta az iskola igazgatósága, Nagykanizsa, Sugár-út 18. sz.
Telefon 125.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
Szombathelyi tankerület.
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1942—1943. TANÉVRŐL
XVII. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ


KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA NAGYKANIZSA, SUGÁR-ÚT 18. EZ.
TELEFON 125
££0
Szombathelyi tankerület.
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1942—1943. TANÉVRŐL
XVII. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA NAGYKANIZSA, SUGÁR-ÚT 18. SZ.
TELEFON 125
Felelős kiadó: Vannay János igazgató.
Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája. A nyomdáért felel: Zalai Károly.
I. A tanév történetéből.
Az iskola fennállásának az elmúlt tanévvel befejezett 17. tanéve további nagy. arányú fejlődés jegyében folyt le. Ebben igen nagy része volt annak a megértő és hathatós támogatásnak, melyben iskolánk az illetékes tényezők részéről minden vonatkozásban részesült. Ezért őszinte hálaérzésekkel mondunk köszönetet dr. Simon László tanker. kir. főigazgató, dr. Keresztély Ernő helyettes főigazgató és Balassa Kálmán tanker. zenefelügy elő, valamint az iskolafenntartó város részéről dr. Krátky István polgármester, m. kir. kormány-főtanácsos, dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes-főjegyző és Hemmert Károly m. kir. számvevőségi főtanácsos uraknak. Igen jelentékeny részben az ő ügyszeretetből fakadó segítő kezük tette lehetővé, hogy céltudatos és szakszerű nevelő munkánk az iskola fennállása óta a tanárhiány miatt talán legnehezebb tanévben sem szenvedett törést, sőt a tanári kar minden tagjának legteljesebb erőkifejtése mellett nem remélt mértékű továbbfejlődést is elérhetett az intézet.
A tanév folyamán ugyanis egész fejlődéstörténetének igen jelentőségteljes és örvendetes eseménye fiókiskola felállítása volt Csáktornyán. Az a szoros és testvéri kapcsolat, mely Nagykanizsát és Csáktornyát kölcsönösen összefűzi, azt eredményezte, hogy a zeneoktatás intézményes biztosítása érdekében Csáktornya képviselőtestületének kérelmére Nagykanizsa város vállalta fiókzeneiskola felállítását Csáktornyán. Elöljáróságának messzemenő támogatása és a legteljesebb megértésből fakadó segítsége, amiért Pecsornik Ottó országgyűlési képviselő, városbíró, Korentsy Endre vezetőjegyző és Skvorc János albiró uraknak e helyen is igen meleg köszönetet mondunk, valamint az iskola iránti nagy érdeklődés, mely a növendéklétszámban is megnyilvánult, a legszebb fejlődést biztosítja a fiókiskola számára. Korszerű felszerelése érdekében 1 drb. ismétlő szerkezetű és Musica gyármányú új zongorát vásárolt a fiókiskola számára Csáktornya, mely még 1 drb. használt, de karbahelyezett zongorát is bocsájtott rendelkezésünkre a további szükséges beiendezésekkel. A növekvő szükségletnek és a szakszerűségnek megfelelő elhelyezést is biztosítja az elöljáróság és így már csupán a tanárhiány hátráltathatja a fiókiskola teljes kiépítését. E tanévben zongora és hegedű főtanszakok nyertek felállítást, melyek további fejlesztése mellett a fúvóhangszerek oktatása és a játékos osztály felállítása szerepel a legközelebbi tervekben.
A tanév szeptember 6.-ával ny.ilt meg. A pótbeiratások, valamint a pót-és javítóvizsgák után a rendes tanítás szeptember hó 10.-én kezdődött meg és június hó 2.-áig tartott. A magánének tanszakon az oktatás 1943 február
4
hó l.-ével indult meg. A csáktornyai fiókiskola 1942 október hó 1.-én kezdte meg működését. A beiratások után a rendes tanítás a zongora főtanszakon október hó 5.-én, a hegedű főtanszakon a tanár katonai szolgálata miatt 1943 február hó 1.-én ...