Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
A védett dokumentumok csak könyvtárunk épületén belül, az erre kijelölt pontokon tekinthetők meg!
35.57 MB
2020-04-01 13:17:07
 

application/pdf
Védett Védett
0
252
Rövid leírás | Teljes leírás (64.86 KB)

Cím: A kanizsai várásatás
Alcím: vázlat a kanizsai vár és város történetének kutatásához
Szerző: Méri István (1911-1976)
Szerz. közl: Méri István
Kiadás: Budapest : Műszaki Kvk., 1988
Eto: 728.81(439)Nagykanizsa ; 904"653"(439.121)"15/16" ; 908.439Nagykanizsa
Tárgyszó: Kanizsa vára ; vár ; ásatások ; Nagykanizsa
Szakjel: 728
Cutter: M 55
Nyelv: magyar, német
Oldal: 123 p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


A KANIZSAI VÁRÁSATÁS
MÉRI ISTVÁN
A KANIZSAI VÁRÁSATÁS
Vázlat a kanizsai vár és város történetének kutatásához
MÉRI ISTVÁN
A KANIZSAI VÁRÁSATÁS
Vázlat a kanizsai vár és város történetének kutatásához
Nagykanizsa Városi Tanácsa megbízásából kiadásra előkészítette
KOVALOVSZKI JÚLIA
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1988
Lektor: Dr. Parádi Nándor régész
Az ásatási fényképeket Méri István, a tárgyfotókat Karáth József, a rajzokat Kovalovszki Júlia készítette
© Kovalovszki Júlia
ETO: 902.03(439.121) „653” ISBN: 963 10 7933 3
TARTALOMJEGYZÉK
ELŐSZÓ............................................................... 7
BEVEZETÉS............................................................ 9
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS................................................ 11
A VÁR ÁSATÁSAINAK EREDMÉNYEI........................................ 17
A vár helyének rögzítése......................................... 17
A belső vár (várkastély)......................................... 20
Az erődítmény.................................................... 31
A KÉSŐ KÖZÉPKORI VÁR ÉS VÁROS....................................... 41
A vár és város a XVI. század második felében..................... 42
A vár és város környezete a XVI. században....................... 53
A vár a XVII században........................................... 57
A vár és a város sorsa a felszabadító háborúk után............... 59
RÖVIDÍTÉSEK......................................................... 61
JEGYZETEK .......................................................... 63
AUSGRABUNGEN AUF DEM BEFESTIGTEN SCHLOSS KANIZSA (Auszug)........... 121
ELŐSZÓ
Sokan és sokat írtak már a kanizsai vár történetéről, az országos, sőt európai hírű hadi eseményekről, amelyek a XVI—XVII. században a vár bástyái, falai között és környezetében végbementek. A szerzők több-kevesebb hozzáértéssel elevenítették meg az írott források és az egykorú, vagy csaknem egykorú ábrázolások alapján a vár életét. Magáról a várról mint építészeti emlékről azonban — a források hiteles tanúsága ellenére is — csak homályos elképzelések láttak eddig napvilágot.
Méri István rendkívül gondos, kritikus forráselemzéssel és a terepnek minden apró részletére kiterjedő megfigyelésével elsőként azonosította az ábrázolásokról ismert erődítményt a kívülállónak ma már szinte semmit el nem áruló, a szakember kutató szeme előtt is nehezen feltárulkozó helyszínnel. Elméleti következtetéseit ásatásai a valóságban igazolták.
A kanizsai vár ásatásának feldolgozása Méri István utolsó, töredékesen maradt munkája. Egyre súlyosbodó betegsége, majd 1976-ban bekövetkezett halála megakadályozta abban, hogy a kéziratot végleges formába öntse. Bár a tanulmányt maga is csak vázlatnak tekintette — a munka alcíme is utal erre —, bizonyos fejezeteket részletesebben ki akart még dolgozni. így pl. a várbirtok településtörténetének megrajzolása, a vár feltárt központi épületének hazai—külföldi párhuzamokkal való összevetése, a leletanyag elemzése örökre kimaradt e feldolgozásból, de nem készült el a tanulmány befejező fejezete, az eredmények összefoglalása sem.
Az ásatásokon nem vettem ugyan részt s