Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
A védett dokumentumok csak könyvtárunk épületén belül, az erre kijelölt pontokon tekinthetők meg!
6.53 MB
2020-04-07 09:15:42
 

application/pdf
Védett Védett
0
275
Cím: Göcseji levelek
Szerző: Lengyel Ferenc
Szerz. közl: pennahögyre szödögette Lengyel Ferenc
Kiadás: Zalaegerszeg : Szerző, 1907
Eto: 908.439.121 ; 398.2(439)Göcsej
Tárgyszó: Göcsej ; anekdoták ; szájhagyomány ; népi elbeszélések
Szakjel: 908
Cutter: L 50
Nyelv: magyar
Oldal: 100 p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


ISMERET
Legolcsóbb bevásárlási forrás, Zalaegerszeg és vidéke részére
de Sorgo dlntal
fűszer- és csemege kereskedő Zalaegerszeg, Kossuth Lajos-utcza Zalavármegyei Takarékpénztár épületében.
Állandó raktár: .biés,kül\'
------------------------- földi bor-,
likőr-, rum-, tea- és tea-süteményekből és különlegességi czukorkákból.
Naponta friss prágai Sódar, kalbász, különféle felvágottak, hal conservek és sajtok kaphatók, flz összes ásványvizek raktára, elvállalok giardinettok és felvágottak diszitését. Vidéki megrendelések leggyorsabban eszközöltetnek. Csomagolást nem számitok.

cf °\\o2
Göcseji iEyeifK
PENNRHÖGYRE SZÖDÖGETTE
lenövcl FefseNC
ÁRA 1 KORONA 20 FILLÉR
KAPHATÓ (\\ SZCRZŐNÉL ZAI^eGCRSZeGGN
MALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 0 4 8 —
NAGYKANARA
i
Kedves Olvasóim!
Ez a kis könyv azzal a célzattal jött a világra, hogy a göcseji embert a beszédében, életének minden megnyilvánulásában megismertesse.
Nem kerestem azt a művészi szép nyelvet, amelylyel ezeket az igénytelen történetkéket el lehetett folha mondani, inkább megtartottam azt az ősi beszédmódot, amely a göcseji embernek öröklött kincse. •
Más szóval: parasztos biz’ ebben az előadás, a cselekvés, meg a szó is.
Én azt gondolom, hogy igy mégis csak jobban sikerül lefestenem a göcseji embert, mintha hasábokon keresztül művészies sty-lusban mondogatnám azt, hogy a göcseji nép hogyan mulat.
Ha ennek a könyvnek netalán olyan olvasója is akadna, aki a furcsább szavakat meg nem érti: én készséggel megadom a magyarázatát.
8
1*
n
Nagy köszönettel adózom azoknak a t. megrendelőimnek, akik előleges jegyzésükkel a könyv megjelenését biztosították ; és Gyenge Sándor pénzügyi titkár urnák, aki fáradhatatlan agilitásával és ügyszeretetével ezt a könyvet terjesztette.
Végül még Pintér Gyula barátomnak a szívességét köszönöm meg, mert ő rajzolta le a czimképet, amely veszettül hasonlít a Latymak soógorhoz.
Egyebet nem mondok. Majd beszélnek helyettem a Göcseji levelek.
A szerző.
4
é\\ B Él RÁSÁS
"yTsak alig hogy mögkezdögettö a mestör a ( ziskolát, nám essög küdobóták az faluban.
hogy mindönki küggyö a gyérükét iskolába, de úgy, hogy a zannya is velő menj ön.
Mondok : emmá mégis rosszu van küszavasét-tava, mer eddig tsak a gyerükök szoktak oda járogatnyi; mög a zannyiknak más dóga is van, de jaz Lipityloty koma essög elejbém izete : „Ne úgy gondólla án kee, hogy a zasszon is ott marad tanunyi . . . halom tsak azér küő elkésérnyi jaz gyerököt, hogy a kántort eoeörre lefüzesse11.
De isze, mondok: még nem is tanétotta a mestör az gyerököt... Én peig addig nem füzetük. Láti kee, mög tudi is, hogy az kódis is elübb imádkozik tsak aután kapí jaz lisztöt.
„Tsipje mög keedet a kányo, kee tsak eltaláli a zigazat — aszongya a koma — halom a biró soógor is aszongya, hogy eztöt a törvénbeli urak is ippeg igy diktáták neki . .
Erre osztán Én is keztem jelönleg előkurkányi az gyerököket. Gyeretek e bé idős fiaimak ! szótam kü jaz pitarbu. A kisebbik ere a szózatra úgy bébujt a szórna kazaba, hogy alig tudtam előmarkónyi. Naon sikétozott. A nagyobbik a Lipityloty koma lyányávo osztozott egy ómán ; a mikó a ziskolát hallotta emlegetnyi nagy hangge szót áti a haso-ványon : ü nem megy a ziskolába. Avve futóra.
7
f
A zannyikat noszéntottam